37.9k
Home  »  Instruire   »   Contabilitatea intermediarilor în asigurări

Contabilitatea intermediarilor în asigurări

Contabilizarea tranzacțiilor intermediarilor în asigurări reprezintă un domeniu cu multe nuanțe specifice. De aceea te invităm pe 17 iunie la un seminar unde vor fi discutate toate neclaritățile tale aferent particularităților inclusiv componența și modul de prezentare a situațiilor financiare de către intermediarii în asigurări.

La acest curs vei afla despre:
1. Noțiuni generale privind activitatea de intermediere în asigurări
* Principalele noțiuni din actele normative
* Condițiile obligatorii pentru desfășurarea activității de intermediere în asigurări
* Condițiile obligatorii de calificare a personalului antrenat în activitatea de intermediere în asigurări
* Formele de organizare a activității intermediarilor de asigurări
* Cadrul conceptual de raportare financiară și politici contabile semnificative
* Cadrul legal privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
* Cadrul legal privind protecţia datelor cu caracter personal
2. Contabilitatea decontărilor intermediarilor în asigurări
* Tipurile decontărilor intermediarilor în asigurări
* Documentele primare și justificative aferente operațiunilor înregistrate de către intermediarii în asigurări
* Decontările aferente primelor subscrise și încasate
I. Clienți
II. Asistenți
III. Societățile de plată
IV. Societăți de asigurări
* Decontările aferente comisioanelor si altor remunerări ale intermediarilor de asigurare
* Decontările privind primele de asigurare anulate și comisioanele aferente acestora
* Decontările privind despăgubirile de asigurare
* Decontările privind alte operațiuni
I. Plata regulatorie CNPF
II. Plăți administrative pe contractele de asigurare
3. Compilarea și prezentarea rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări

Detalii curs:
Speakeri:
-Dolghi Vladimir- partener executiv FlagMan-D, Auditor și Actuar certificat în domeniul aigurărilor

Cînd: 17 iunie, ora 9:00- 14:00
Locația: Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 4, of. 419

Investiție:
- 930 MDL până la data de 10 iunie
- 1160 MDL de la 10 iunie
Investiția include: suport de curs, materialele de lucru, pauza de cafea

Pentru înscriere, completați formularul: https://bit.ly/2QCtfbt
Sau telefonați 069 835 556 Ecaterina

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...