37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar „Aspecte contabile și fiscale privind mijloacele fixe”, 01.06.2019

Seminar „Aspecte contabile și fiscale privind mijloacele fixe”, 01.06.2019

Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările SNC. În acelaşi context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor”, precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

Tematica:
1. Evidenţa legislativă, clasificarea și evaluarea mijloacelor fixe
2. Intrarea mijloacelor fixe
3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
4. Reparaţia mijloacelor fixe
5. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
6. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
7. Particularităţile evidenții resurselor minerale
8. Deprecierea mijloacelor fixe după SNC
9. Constatarea datelor în raport de depreciere (Se oferă model de raport)
10. Ajustările contabile privind deprecierea mijloacelor fixe
11. Tratamentul fiscal al ajustărilor din deprecierea mijloacelor fixe
12. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Conform modificări din 01.01.2019)

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 950 lei, preţ ce include materialul informativ și coffee break. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 30.05.2019. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 01 iunie 2019, (09:00 – 16:00)
Locaţie: Chișinău, Str. A. Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Trainer – Contabil șef (Sector industrial, peste 1000 de mijloace fixe în gestiune)
Trainer: Specialist fiscal – contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...