37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale, completată

Baza generalizată a practicii fiscale, completată

02.05.2024197 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Urmează să se rețină impozitul pe venit din profitul net achitat de către întreprinderile de stat sau municipale?

Defalcările din profitul net, realizate de întreprinderile de stat sau municipale, prin natura sa, nu se asimilează dividendelor – fapt ce scuteşte întreprinderile menţionate de reţinerea finală a impozitului pe venit din dividende.

 • Cum vor fi supuse impozitării veniturile sub formă de dividende obținute de agenții economici, pe teritoriul Republicii Moldova, de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova (unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria)?

Contribuabilii care au obținut venituri sub formă de dividende de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, urmează să declare, calculeze și achite impozitul pe venit conform modului general stabilit, la cotele prevăzute la art. 15 din Codul fiscal.
(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al RM nr. 09/2-03/126/401 din 14.05.2019).

 • Cum se vor impozita dividendele achitate unei persoane juridice rezidente de către o altă persoană juridică rezidentă?

Conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. z19) din Codul fiscal, dividendele primite de persoanele juridice rezidente de la alte persoane juridice rezidente, cu excepţia dividendelor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv, constituie sursă de venituri neimpozabile.

 • Cum se impozitează dividendele achitate în folosul persoanei fizice rezidente?

Dividendele achitate rezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%, cu excepția celor care cad sub incidența prevederilor art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, din care nu se va reține impozitul pe venit.

 • Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

La procurarea de la un nerezident a unui bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică rezidentă urmează să determine creșterea de capital și să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului persoanei fizice sau juridice.

 • Are obligaţia un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova să reţină un impozit din venitul unui nerezident obţinut sub formă de dobîndă, pentru creanţele apărute, în cazul unui contract de împrumut?

În cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova şi aceste dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, la achitarea venitului sub formă de dobânzi în folosul nerezidentului urmează să se rețină un impozit în mărime de 12% din suma dobânzii, potrivit 71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal.

Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

 • Apare oare obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată din venitul sub formă de royalty acordat nerezidentului?

În conformitate cu art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 din Codul fiscal reţin și achită din plățile direcționate spre achitare nerezidentului, specificate la art.71, cu excepţia celor specificate la art. 71 alin. (1) lit. a), precum şi a celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat din Codul fiscal, un impozit în mărime de 12%.

Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional. Astfel, la existența tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional, cu condiția aplicării prevederilor art. 793 alin. (2) din Codul fiscal.

Ordinul SFS nr. 141 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Urmează să se rețină impozitul pe venit din profitul net achitat de către întreprinderile de stat sau municipale?

Defalcările din profitul net, realizate de întreprinderile de stat sau municipale, prin natura sa, nu se asimilează dividendelor – fapt ce scuteşte întreprinderile menţionate de reţinerea finală a impozitului pe venit din dividende.

 • Cum vor fi supuse impozitării veniturile sub formă de dividende obținute de agenții economici, pe teritoriul Republicii Moldova, de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova (unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria)?

Contribuabilii care au obținut venituri sub formă de dividende de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, urmează să declare, calculeze și achite impozitul pe venit conform modului general stabilit, la cotele prevăzute la art. 15 din Codul fiscal.
(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al RM nr. 09/2-03/126/401 din 14.05.2019).

 • Cum se vor impozita dividendele achitate unei persoane juridice rezidente de către o altă persoană juridică rezidentă?

Conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. z19) din Codul fiscal, dividendele primite de persoanele juridice rezidente de la alte persoane juridice rezidente, cu excepţia dividendelor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv, constituie sursă de venituri neimpozabile.

 • Cum se impozitează dividendele achitate în folosul persoanei fizice rezidente?

Dividendele achitate rezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%, cu excepția celor care cad sub incidența prevederilor art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, din care nu se va reține impozitul pe venit.

 • Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

La procurarea de la un nerezident a unui bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică rezidentă urmează să determine creșterea de capital și să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului persoanei fizice sau juridice.

 • Are obligaţia un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova să reţină un impozit din venitul unui nerezident obţinut sub formă de dobîndă, pentru creanţele apărute, în cazul unui contract de împrumut?

În cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova şi aceste dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, la achitarea venitului sub formă de dobânzi în folosul nerezidentului urmează să se rețină un impozit în mărime de 12% din suma dobânzii, potrivit 71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal.

Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

 • Apare oare obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată din venitul sub formă de royalty acordat nerezidentului?

În conformitate cu art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 din Codul fiscal reţin și achită din plățile direcționate spre achitare nerezidentului, specificate la art.71, cu excepţia celor specificate la art. 71 alin. (1) lit. a), precum şi a celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat din Codul fiscal, un impozit în mărime de 12%.

Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional. Astfel, la existența tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional, cu condiția aplicării prevederilor art. 793 alin. (2) din Codul fiscal.

Ordinul SFS nr. 141 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...