37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Numărul controalelor și sancțiunilor aplicate agenților economici va fi redus

Numărul controalelor și sancțiunilor aplicate agenților economici va fi redus

03.05.2024253 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, a fost publicată Legea nr.95 din 25 aprilie 2024 pentru modificarea unor acte normative. Printre actele normative supuse ajustărilor se enumeră: Codul fiscal, Legea nr. 131/2012 privind controlul asupra activității de întreprinzător, Codul contravențional, etc.

În conformitatea cu noile prevederi, în redacție nouă a fost expus alin. (1) pct.271 al art.103 din Codul fiscal, care stabilește livrările scutite de TVA fără drept de deducere. Astfel, poziția tarifară „870195100” (tractoare agricole) a fost substituită cu pozițiile tarifare „870195101, 870195109”.

Cu privire la Legea nr.131/2012 menționăm că acesta a fost completată cu prevederi ce țin de planul de gestionare a situațiilor de criză. Astfel, planul de gestionare a situațiilor de criză va stabili expres:

  • situația curentă cu identificarea pericolelor care au creat situația de criză și cauzele acestor pericole, precum și nivelul riscului a cărui prevenire, înlăturare sau diminuare până la o limită acceptabilă este dificilă;
  • componența grupului de gestionare a situației de criză, care va include reprezentași ai autorităților și instituțiilor vizate, experți, reprezentați ai mediului academic și, după caz, reprezentați ai mediului de afaceri, ai altor structuri sau entități relevante;
  • măsurile și acțiunile necesare pentru gestionarea situațiilor de criză, cu identificarea termenelor pentru realizare și estimarea rezultatelor scontate;
  • modul de informare a societății, agenților economici, consumatorilor sau grupurilor de risc;
  • lista persoanelor și obiectelor care necesită a fi supuse controlului în cadrul realizării Planului de gestionare a situației de criză, scopul controlului și metoda de control. În situația în care nu poate fi identificată lista persoanelor, se va prevedea cu suficiente detalii categoriile de obiecte, cu specificarea bunurilor sau activităților desfășurate la aceste obiecte, la care urmează să se desfășoare vizite de control.

Grupul de gestionare a situațiilor de criză, creat în conformitate cu planul de gestionare a situațiilor de criză, va efectua încontinuu colectarea și evaluarea informației disponibile, identificarea variantelor posibile de acțiuni și măsuri pentru înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea persoanelor. În funcție de evoluția crizei gestionate, grupul propune modificarea planului de gestionare a situației de criză, dacă este cazul.

De asemenea, ca urmare a revizuirii temeiurilor pentru efectuarea controlului inopinat a fost exclus din listă temeiului deţinerii informaţiilor/indiciilor, susţinute prin probe aflate în posesia organelor de control, altor instituţii de stat, despre existenţa situaţiilor privind încălcarea prevederilor Legii nr.202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori.

O altă ajustare ține de insituirea posibilității agenților economici de a contesta direct în instanță actele sau rezultatele controlului. Totodată, cadrul legal a fost completat cu noi prevederi care oferă posibilitatea suspendării termenelor de control pe perioada obținerii suplimentare a unor expertize/teste de laborator.

În conformitate cu completările aduse Codului Contravențional, dispunerea, în cadrul sau în urma controlului de stat, a măsurilor restrictive care nu sunt prevăzute expres de lege sau aplicarea acestora cu încălcarea limitelor prevăzute de lege se va sancționa cu amendă de la 180 la 300 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția ajustărilor efectuate la Codul contravențional care vor intra în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de astăzi, a fost publicată Legea nr.95 din 25 aprilie 2024 pentru modificarea unor acte normative. Printre actele normative supuse ajustărilor se enumeră: Codul fiscal, Legea nr. 131/2012 privind controlul asupra activității de întreprinzător, Codul contravențional, etc.

În conformitatea cu noile prevederi, în redacție nouă a fost expus alin. (1) pct.271 al art.103 din Codul fiscal, care stabilește livrările scutite de TVA fără drept de deducere.Astfel, poziția tarifară „870195100” (tractoare agricole) a fost substituită cu pozițiile tarifare „870195101, 870195109”.

Cu privire la Legea nr.131/2012 menționăm că acesta a fost completată cu prevederi ce țin de planul de gestionare a situațiilor de criză. Astfel, planul de gestionare a situațiilor de criză va stabili expres:

  • situația curentă cu identificarea pericolelor care au creat situația de criză și cauzele acestor pericole, precum și nivelul riscului a cărui prevenire, înlăturare sau diminuare până la o limită acceptabilă este dificilă;
  • componența grupului de gestionare a situației de criză, care va include reprezentași ai autorităților și instituțiilor vizate, experți, reprezentați ai mediului academic și, după caz, reprezentați ai mediului de afaceri, ai altor structuri sau entități relevante;
  • măsurile și acțiunile necesare pentru gestionarea situațiilor de criză, cu identificarea termenelor pentru realizare și estimarea rezultatelor scontate;
  • modul de informare a societății, agenților economici, consumatorilor sau grupurilor de risc;
  • lista persoanelor și obiectelor care necesită a fi supuse controlului în cadrul realizării Planului de gestionare a situației de criză, scopul controlului și metoda de control.În situația în care nu poate fi identificată lista persoanelor, se va prevedea cu suficiente detalii categoriile de obiecte, cu specificarea bunurilor sau activităților desfășurate la aceste obiecte, la care urmează să se desfășoare vizite de control.

Grupul de gestionare a situațiilor de criză, creat în conformitate cu planul de gestionare a situațiilor de criză, va efectua încontinuu colectarea și evaluarea informației disponibile, identificarea variantelor posibile de acțiuni și măsuri pentru înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea persoanelor. În funcție de evoluția crizei gestionate, grupul propune modificarea planului de gestionare a situației de criză, dacă este cazul.

De asemenea, ca urmare a revizuirii temeiurilor pentru efectuarea controlului inopinat a fost exclus din listă temeiului deţinerii informaţiilor/indiciilor, susţinute prin probe aflate în posesia organelor de control, altor instituţii de stat, despre existenţa situaţiilor privind încălcarea prevederilor Legii nr.202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori.

O altă ajustare ține de insituirea posibilității agenților economici de a contesta direct în instanță actele sau rezultatele controlului. Totodată, cadrul legal a fost completat cu noi prevederi care oferă posibilitatea suspendării termenelor de control pe perioada obținerii suplimentare a unor expertize/teste de laborator.

În conformitate cu completările aduse Codului Contravențional, dispunerea, în cadrul sau în urma controlului de stat, a măsurilor restrictive care nu sunt prevăzute expres de lege sau aplicarea acestora cu încălcarea limitelor prevăzute de lege se va sancționa cu amendă de la 180 la 300 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția ajustărilor efectuate la Codul contravențional care vor intra în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...