37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce reprezintă Registrul fiscal de stat?

Ce reprezintă Registrul fiscal de stat?

10.04.2024243 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Registrul fiscal de stat este un registru, constituit și administrat de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în care se înscriu datele despre contribuabilii supuși înregistrării de stat, precum și contribuabilii a căror coduri fiscale sunt atribuite de SFS.

Informația din Registrul fiscal de stat se eliberează persoanelor și instituțiilor în cazurile expres reglementate de art. 131 alin.(5) din Codul fiscal.

Trecerea codurilor fiscale în Registrul fiscal de stat confirmă actul luării persoanei la evidență fiscală.
a) Codurile fiscale ale persoanelor (cu excepția contribuabililor supuși înregistrării de stat) sunt trecute în Registrul fiscal de stat la data atribuirii.
b) Codurile fiscale ale contribuabililor supuși înregistrării de stat se înscriu în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali și din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale.
c) Codurile fiscale ale persoanelor fizice rezidente, precum și ale cetățenilor Republicii Moldova nerezidenți sunt trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populației.

Registrul fiscal de stat se ține de către SFS în limba de stat în mod manual și computerizat. În Registrul fiscal de stat sunt consemnate datele prevăzute de art. 164 alin.(4) din Codul fiscal, precum datele privind:

  • genurile principale de activitate;
  • mărimea capitalului social și a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaților).
  • contabilul șef (numele, prenumele. data nașterii, adresa, informația de contact, datele actului de identitate, data înregistrării în funcție, precum și datele conform structurii stabilite de SFS);

Registrul fiscal de stat manual se ține conform anexei nr.5 la Ordinul SFS nr.352/2017. Înscrierile în Registrul fiscal de stat manual sunt efectuate de persoana responsabilă, în baza informațiilor prezentate de solicitant la momentul atribuirii codului fiscal și sunt certificate prin semnătura acesteia.

În Registrul fiscal de stat electronic informația despre contribuabil este sistematizată conform elementelor nominalizate în anexa nr.6 la Ordinul SFS nr.352/2017.

Remarcă: Orice contribuabil, persoană juridică, cât și persoană fizică, care dispun de semnătura electronică, pot accesa SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și vizualiza datele ce se cuprind în Registrul fiscal de stat aferent acestora.

Informația va fi prezentată de către funcţionarii SFS, la solicitarea persoanei cu funcţie de răspundere a entităţii sau a reprezentantului legal al acestuia (împuternicit prin procură). Se va prezenta informația doar despre contabil, informația despre subdiviziuni, ECC înregistrate, datele de contact, datele cu referire la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA/accize.

Cu referire la conturile bancare deschise în străinătate, SFS este în drept să furnizeze, la solicitarea contribuabilului, informații despre conturile aferente acestuia, inclusive pentru care a fost eliberat certificate de confirmare a înregistrării contului din străinătate și care au fost furnizate autorităţii fiscale.

Registrul fiscal de stat este un registru, constituit și administrat de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în care se înscriu datele despre contribuabilii supuși înregistrării de stat, precum și contribuabilii a căror coduri fiscale sunt atribuite de SFS.

Informația din Registrul fiscal de stat se eliberează persoanelor și instituțiilor în cazurile expres reglementate de art. 131 alin.(5) din Codul fiscal.

Trecerea codurilor fiscale în Registrul fiscal de stat confirmă actul luării persoanei la evidență fiscală.
a) Codurile fiscale ale persoanelor (cu excepția contribuabililor supuși înregistrării de stat) sunt trecute în Registrul fiscal de stat la data atribuirii.
b) Codurile fiscale ale contribuabililor supuși înregistrării de stat se înscriu în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali și din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale.
c) Codurile fiscale ale persoanelor fizice rezidente, precum și ale cetățenilor Republicii Moldova nerezidenți sunt trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populației.

Registrul fiscal de stat se ține de către SFS în limba de stat în mod manual și computerizat. În Registrul fiscal de stat sunt consemnate datele prevăzute de art. 164 alin.(4) din Codul fiscal, precum datele privind:

  • genurile principale de activitate;
  • mărimea capitalului social și a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaților).
  • contabilul șef (numele, prenumele. data nașterii, adresa, informația de contact, datele actului de identitate, data înregistrării în funcție, precum și datele conform structurii stabilite de SFS);

Registrul fiscal de stat manual se ține conform anexei nr.5 la Ordinul SFS nr.352/2017. Înscrierile în Registrul fiscal de stat manual sunt efectuate de persoana responsabilă, în baza informațiilor prezentate de solicitant la momentul atribuirii codului fiscal și sunt certificate prin semnătura acesteia.

În Registrul fiscal de stat electronic informația despre contribuabil este sistematizată conform elementelor nominalizate în anexa nr.6 la Ordinul SFS nr.352/2017.

Remarcă: Orice contribuabil, persoană juridică, cât și persoană fizică, care dispun de semnătura electronică, pot accesa SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și vizualiza datele ce se cuprind în Registrul fiscal de stat aferent acestora.

Informația va fi prezentată de către funcţionarii SFS, la solicitarea persoanei cu funcţie de răspundere a entităţii sau a reprezentantului legal al acestuia (împuternicit prin procură). Se va prezenta informația doar despre contabil, informația despre subdiviziuni, ECC înregistrate, datele de contact, datele cu referire la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA/accize.

Cu referire la conturile bancare deschise în străinătate, SFS este în drept să furnizeze, la solicitarea contribuabilului, informații despre conturile aferente acestuia, inclusive pentru care a fost eliberat certificate de confirmare a înregistrării contului din străinătate și care au fost furnizate autorităţii fiscale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...