37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

03.05.2024192 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Ce reprezintă tichetele de masă?

Tichetul de masă este un card de plată prevăzut la art.5 pct.401 din Codul fiscal, emis de către operator în condiţiile legii, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

Totodată, conform prevederilor Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, tichet de masă constituie valoarea nominală înscrisă într-un cont special acordat de către angajator salariaţilor, ale cărei emitere şi evidenţă se asigură de către operatorul de tichete de masă.

  • Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat agentului economic pentru desfășurarea activității fără licență?

În cazul în care se va constata încălcarea privind desfășurarea activității fără de licență, se va întocmi proces - verbal cu privire la contravenție, în cazul în care nu a expirat termenul de prescripție de un an de la momentul comiterii contravenției, în dependență de tipul contravenției.

În cazul în care acțiunile agentului economic întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art.241 din Cod penal, agentul economic riscă sancțiune penală.

  • Ce acte normative reglementează verificările operative în cadrul controalelor fiscale din domeniul circulației alcoolului etilic?

Actele normative care servesc drept călăuză la efectuarea controlului fiscal, inclusiv la verificarea operativă a întreprinderilor producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari, sunt:
- Regulamentul privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică și metrologică a contoarelor de evidență cu memorie fiscală și efectuarea verificării operative la agenții economici producători de alcool etilic, distilate și băuturi alcoolice tari, aprobat prin Ordinul comun nr.172/245/216 din 28 decembrie 2010 al Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Economiei;
- Regulamentul cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării operative, aprobat prin Ordinul SFS nr.339 din 18 iunie 2021;
- Ghidul privind trasabilitatea alcoolului etilic, distilatelor și băuturilor alcoolice tari, și metodologia exercitării controlului fiscal efectuat la agenții economici producători, aprobat prin Ordinul SFS nr.241 din 20 iulie 2023;
- Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163 din 24 aprilie 1997.

  • Care este modalitatea de solicitare a confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova?

Contribuabilii, persoane fizice-cetățeni, care dețin semnătură electronică și doresc să își vizualizeze veniturile, pot obține imediat confirmarea veniturilor online, prin intermediul Portalului Guvernamental al cetățeanului www.mcabinet.gov.md, la accesarea compartimentului „Situația fiscală”.

Pentru obținerea confirmării veniturilor obţinute în Republica Moldova de persoana fizică cetățean al Republicii Moldova, solicitantul/reprezentantul depune o cerere prin următoarele modalități:
-la orice Direcție deservire fiscală/Direcția deservire contribuabili mari din cadrul SFS, cu prezentarea buletinului de identitate;
-la adresa de e-mail a SFS mail@sfs.md, cu anexarea copiei buletinului de identitate (față-verso), cu respectarea cerinţelor de semnare electronică a documentului, în corespundere cu Legea privind identificarea electronică și serviciile de încredere nr. 124/2022;
- expediată prin intermediul oficiului poştal cu aviz recomandat, cu ridicarea de sinestător la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, conform razei de deservire, sau cu remiterea acestuia la adresa personală de e-mail;
- în mod electronic prin intermediul serviciului electronic SIA ,,e-Cerere” modulul ,,Cerere privind confirmarea veniturilor obţinute de către cetăţenii Republicii Moldova” din cadrul SIA ,,Cabinetul personal al contribuabilului” (în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică), cu anexarea copiei buletinului de identitate (faţă-verso) sau prin intermediul unui sistem informaţional guvernamental care interacţionează cu sistemul informaţional al SFS. În cadrul SIA ,,e-Cerere”, confirmarea veniturilor va putea fi vizualizată în compartimentul ,,Cereri acceptate”, accesând opţiunea ,,Confirmare”.
- prin intermediul reprezentantului legal al contribuabilului, cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din Codul fiscal.

  • Care este modalitatea de obținere a confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova în regim online prin intermediul Portalului Guvernamental al Cetățeanului „MCabinet”?

Prin Portalul Guvernamental al Cetățeanului mcabinet.gov.md, care este destinat să ofere cetățenilor un mecanism eficient și modern de obținere a informațiilor oficiale de interes public, disponibile în registrele și sistemele informaționale ale instituțiilor publice, prin intermediul unui singur punct de acces sub forma unui cabinet virtual - https://mcabinet.gov.md. Pentru obținerea confirmării veniturilor în MCabinet, urmează a fi întreprinși următorii pași:
1. Accesați www.mcabinet.gov.md;
2. Vă autentificați pe portal prin intermediul serviciului M-Pass;
3. Accesați secțiunea „Situație fiscală”;
4. Selectați perioada pentru care doriți să vizualizați confirmarea veniturilor;
5. După selectarea perioadei, accesați opțiunea „Solicită confirmarea privind veniturile”;
6. Confirmarea privind veniturile obținute în Republica Moldova se generează și este disponibilă în secțiunea „Fișierele mele”;
La accesarea secțiunii „Fișierele mele” confirmarea veniturilor generată poate fi: descărcată; vizualizată; dditată, sau partajată;
8. La descărcarea confirmării veniturilor se afișează confirmarea;

Ordinul SFS nr. 145 din 01-04-2024
Ordinul SFS nr. 147 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Ce reprezintă tichetele de masă?

Tichetul de masă este un card de plată prevăzut la art.5 pct.401 din Codul fiscal, emis de către operator în condiţiile legii, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

Totodată, conform prevederilor Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, tichet de masă constituie valoarea nominală înscrisă într-un cont special acordat de către angajator salariaţilor, ale cărei emitere şi evidenţă se asigură de către operatorul de tichete de masă.

  • Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat agentului economic pentru desfășurarea activității fără licență?

În cazul în care se va constata încălcarea privind desfășurarea activității fără de licență, se va întocmi proces - verbal cu privire la contravenție, în cazul în care nu a expirat termenul de prescripție de un an de la momentul comiterii contravenției, în dependență de tipul contravenției.

În cazul în care acțiunile agentului economic întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art.241 din Cod penal, agentul economic riscă sancțiune penală.

  • Ce acte normative reglementează verificările operative în cadrul controalelor fiscale din domeniul circulației alcoolului etilic?

Actele normative care servesc drept călăuză la efectuarea controlului fiscal, inclusiv la verificarea operativă a întreprinderilor producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari, sunt:
- Regulamentul privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică și metrologică a contoarelor de evidență cu memorie fiscală și efectuarea verificării operative la agenții economici producători de alcool etilic, distilate și băuturi alcoolice tari, aprobat prin Ordinul comun nr.172/245/216 din 28 decembrie 2010 al Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Economiei;
- Regulamentul cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării operative, aprobat prin Ordinul SFS nr.339 din 18 iunie 2021;
- Ghidul privind trasabilitatea alcoolului etilic, distilatelor și băuturilor alcoolice tari, și metodologia exercitării controlului fiscal efectuat la agenții economici producători, aprobat prin Ordinul SFS nr.241 din 20 iulie 2023;
- Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163 din 24 aprilie 1997.

  • Care este modalitatea de solicitare a confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova?

Contribuabilii, persoane fizice-cetățeni, care dețin semnătură electronică și doresc să își vizualizeze veniturile, pot obține imediat confirmarea veniturilor online, prin intermediul Portalului Guvernamental al cetățeanului www.mcabinet.gov.md, la accesarea compartimentului „Situația fiscală”.

Pentru obținerea confirmării veniturilor obţinute în Republica Moldova de persoana fizică cetățean al Republicii Moldova, solicitantul/reprezentantul depune o cerere prin următoarele modalități:
-la orice Direcție deservire fiscală/Direcția deservire contribuabili mari din cadrul SFS, cu prezentarea buletinului de identitate;
-la adresa de e-mail a SFS mail@sfs.md, cu anexarea copiei buletinului de identitate (față-verso), cu respectarea cerinţelor de semnare electronică a documentului, în corespundere cu Legea privind identificarea electronică și serviciile de încredere nr. 124/2022;
- expediată prin intermediul oficiului poştal cu aviz recomandat, cu ridicarea de sinestător la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, conform razei de deservire, sau cu remiterea acestuia la adresa personală de e-mail;
- în mod electronic prin intermediul serviciului electronic SIA ,,e-Cerere” modulul ,,Cerere privind confirmarea veniturilor obţinute de către cetăţenii Republicii Moldova” din cadrul SIA ,,Cabinetul personal al contribuabilului” (în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică), cu anexarea copiei buletinului de identitate (faţă-verso) sau prin intermediul unui sistem informaţional guvernamental care interacţionează cu sistemul informaţional al SFS. În cadrul SIA ,,e-Cerere”, confirmarea veniturilor va putea fi vizualizată în compartimentul ,,Cereri acceptate”, accesând opţiunea ,,Confirmare”.
- prin intermediul reprezentantului legal al contribuabilului, cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din Codul fiscal.

  • Care este modalitatea de obținere a confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova în regim online prin intermediul Portalului Guvernamental al Cetățeanului „MCabinet”?

Prin Portalul Guvernamental al Cetățeanului mcabinet.gov.md, care este destinat să ofere cetățenilor un mecanism eficient și modern de obținere a informațiilor oficiale de interes public, disponibile în registrele și sistemele informaționale ale instituțiilor publice, prin intermediul unui singur punct de acces sub forma unui cabinet virtual - https://mcabinet.gov.md. Pentru obținerea confirmării veniturilor în MCabinet, urmează a fi întreprinși următorii pași:
1. Accesați www.mcabinet.gov.md;
2. Vă autentificați pe portal prin intermediul serviciului M-Pass;
3. Accesați secțiunea „Situație fiscală”;
4. Selectați perioada pentru care doriți să vizualizați confirmarea veniturilor;
5. După selectarea perioadei, accesați opțiunea „Solicită confirmarea privind veniturile”;
6. Confirmarea privind veniturile obținute în Republica Moldova se generează și este disponibilă în secțiunea „Fișierele mele”;
La accesarea secțiunii „Fișierele mele” confirmarea veniturilor generată poate fi: descărcată; vizualizată; dditată, sau partajată;
8. La descărcarea confirmării veniturilor se afișează confirmarea;

Ordinul SFS nr. 145 din 01-04-2024
Ordinul SFS nr. 147 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...