37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

30.04.2024225 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Cum se vor reflecta în darea de seamă lunară (forma IPC 21) veniturile persoanelor fizice nerezidente primite sub formă de salarii și alte plăți similare din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă?

În Darea de seamă lunară (forma IPC21) la codul 11 (codul sursei de venit SAL) “Plăți salariale, art. 88 din Codul fiscal” se vor reflecta veniturile specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) și o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

De asemenea, în Darea de seamă lunară (forma IPC21) la codurile 51-56 (codurile surselor de venit ROY b), DOB b), CC, DIV b), RCS b), si PLT) se vor include veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul.
[Modificările sunt operate în temeiul Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 • Cum se vor reflecta veniturile persoanelor fizice nerezidente primite în calitate de administrator, fondator, membru al consiliului de administrație ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente?

Conform prevederilor Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Dării de seamă (forma IPC21), aprobate prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 94/2020, veniturile specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL.

Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual și în Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS 21).
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021 și Legii nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 • Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC21) veniturile din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri?

Potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 94/2020, veniturile sub formă de câștiguri de la loterii şi/sau pariuri urmează a fi reflectate la codul sursei de venit ,,NOR”.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 • Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă anuală (forma IALS) la reflectarea veniturilor scutite de impozitare prealabilă conform art.90 alin.(4) din Codul fiscal?

Potrivit Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Darii de seamă lunare (formularul IPC 21), anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020, la codul sursei PLs) (codul 32 col.4) se indică suma veniturilor din care nu urmează să se rețină impozitul pe venit conform art. 90 alin.(4) din Codul fiscal. Respectiv, în darea de seamă anuală (forma IALS 21), la codul sursei PLs) entitatea urmează să indice plățile menționate.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

 • Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă anuală (forma IALS 21) la reflectarea venitului persoanelor fizice nerezidente primite în calitate de administrator, fondator, membru al consiliului de administrație ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente?

Veniturile persoanelor fizice nerezidente primite de administrator, fondator, membru al consiliului de administrație ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Prin urmare, veniturile specificate supra, achitate persoanelor fizice nerezidente, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal, se reflectă în Nota de informare anuală (forma IALS 21) în col. 5 cu codul sursei de venit SAL.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021 și Legii nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 • Cum se vor reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS 21) veniturile persoanelor fizice nerezidente aferente veniturilor primite sub formă de salarii și alte plăți similare din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă?

Veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă şi/sau orice altă plată diferită de cele specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Prin urmare, veniturile specificate la art. 71 lit. n) și o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal, se reflectă în Nota de informare anuală (forma IALS 21) în col. 5 cu codul sursei de venit SAL.
[Modificările sunt operate în temeiul Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă anuală (forma IALS) la reflectarea veniturilor obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 alin. (35) Codul fiscal)?

Conform art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, veniturile respective și impozitul reținut urmează să fie declarate prin darea de seamă anuală (forma IALS 21), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 95 din 30 iulie 2020, indicând numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile, cu reflectarea în col. 5 a codului sursei de venit „LIV”.
[Modificările sunt operate în temeiul Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023

 • Vor fi reflectate în Nota de informare (forma IALS) veniturile achitate sub formă de cîştiguri de la loterii şi/sau pariuri?

Plătitorul de cîştiguri urmează să reflecte în Nota de informare (forma IALS 21) veniturile sub formă de cîştiguri de la loterii şi/sau pariuri, cu excepţia câștigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig nu va depăşi scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

Ordinul SFS nr. 140 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Cum se vor reflecta în darea de seamă lunară (forma IPC 21) veniturile persoanelor fizice nerezidente primite sub formă de salarii și alte plăți similare din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă?

În Darea de seamă lunară (forma IPC21) la codul 11 (codul sursei de venit SAL) “Plăți salariale, art. 88 din Codul fiscal” se vor reflecta veniturile specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) și o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

De asemenea, în Darea de seamă lunară (forma IPC21) la codurile 51-56 (codurile surselor de venit ROY b), DOB b), CC, DIV b), RCS b), si PLT) se vor include veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul.
[Modificările sunt operate în temeiul Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 • Cum se vor reflecta veniturile persoanelor fizice nerezidente primite în calitate de administrator, fondator, membru al consiliului de administrație ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente?

Conform prevederilor Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Dării de seamă (forma IPC21), aprobate prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 94/2020, veniturile specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL.

Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual și în Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS 21).
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021 și Legii nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 • Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC21) veniturile din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri?

Potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 94/2020, veniturile sub formă de câștiguri de la loterii şi/sau pariuri urmează a fi reflectate la codul sursei de venit ,,NOR”.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 • Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă anuală (forma IALS) la reflectarea veniturilor scutite de impozitare prealabilă conform art.90 alin.(4) din Codul fiscal?

Potrivit Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Darii de seamă lunare (formularul IPC 21), anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020, la codul sursei PLs) (codul 32 col.4) se indică suma veniturilor din care nu urmează să se rețină impozitul pe venit conform art. 90 alin.(4) din Codul fiscal. Respectiv, în darea de seamă anuală (forma IALS 21), la codul sursei PLs) entitatea urmează să indice plățile menționate.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

 • Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă anuală (forma IALS 21) la reflectarea venitului persoanelor fizice nerezidente primite în calitate de administrator, fondator, membru al consiliului de administrație ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente?

Veniturile persoanelor fizice nerezidente primite de administrator, fondator, membru al consiliului de administrație ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Prin urmare, veniturile specificate supra, achitate persoanelor fizice nerezidente, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal, se reflectă în Nota de informare anuală (forma IALS 21) în col. 5 cu codul sursei de venit SAL.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021 și Legii nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 • Cum se vor reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS 21) veniturile persoanelor fizice nerezidente aferente veniturilor primite sub formă de salarii și alte plăți similare din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă?

Veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă şi/sau orice altă plată diferită de cele specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Prin urmare, veniturile specificate la art. 71 lit. n) și o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal, se reflectă în Nota de informare anuală (forma IALS 21) în col. 5 cu codul sursei de venit SAL.
[Modificările sunt operate în temeiul Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă anuală (forma IALS) la reflectarea veniturilor obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 alin. (35) Codul fiscal)?

Conform art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, veniturile respective și impozitul reținut urmează să fie declarate prin darea de seamă anuală (forma IALS 21), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 95 din 30 iulie 2020, indicând numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile, cu reflectarea în col. 5 a codului sursei de venit „LIV”.
[Modificările sunt operate în temeiul Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023

 • Vor fi reflectate în Nota de informare (forma IALS) veniturile achitate sub formă de cîştiguri de la loterii şi/sau pariuri?

Plătitorul de cîştiguri urmează să reflecte în Nota de informare (forma IALS 21) veniturile sub formă de cîştiguri de la loterii şi/sau pariuri, cu excepţia câștigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig nu va depăşi scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

Ordinul SFS nr. 140 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...