Dicţionar contabil

P

Produse secundare

bunuri care se obţin în procesul de producţie concomitent cu produsele principale şi au o importanţă secundară şi valoare nesemnificativă faţă de acestea (Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculație costului produselor și serviciilor)

Program/proiect

totalitatea acţiunilor, în concordanţă cu resursele şi termenele de realizare, direcţionate spre realizarea unor misiuni speciale ce corespund obiectivelor statutare şi cerinţelor finanţatorilor, fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Proprietari (fondatori)

persoane (acţionari, asociaţi, participanţi, membri etc. în funcţie de forma juridică de organizare a entităţii), cărora le aparţin părţile sociale din capitalul social al entităţii (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Proprietate imobiliară utilizată de posesor

proprietate imobiliară (un teren sau o clădire ori o parte a unei clădiri sau ambele) deţinută de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar, pentru a fi utilizată în producţie, pentru furnizarea de bunuri, prestarea serviciilor sau în scopuri administrative (SNC “Investiţii imobiliare”)

Provizioane

datorii cu exigibilitate sau valoare incertă (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Provizion pentru împrumuturi acordate și dobînzi aferente

alocaţie constituită pe seama cheltuielilor pentru acoperirea pierderilor potenţiale din cauza nerambursării împrumutului acordat, neachitării dobînzii calculate (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

1 3 4 5

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...