Dicţionar contabil

G

Girant

persoana care se angajează să plătească datoriile scadente ale unui terţ, în cazul în care acesta din urmă este incapabil să le achite.

Goodwill

Bună reputaţie a unei companii, care poate fi calculată ca parte a activului unei companii, în mod separat de valoarea activelor tangibile, şi integrată în valoarea de piaţă a acelei companii.

Gospodărie ţărănească (de fermier)

întreprindere agricolă, cu statut de persoană fizică, constituită în conformitate cu legislaţia (Codul fiscal)

Grup de active

cel mai mic ansamblu de active ce include activul examinat, a cărui valoare justă minus costurile de vînzare poate fi evaluată (SNC “Deprecierea activelor”)

Grup de active biologice

o totalitate de animale omogene (turmă, cireadă) şi/sau plante vii (plantaţie, pepinieră) similare (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...