Dicţionar contabil

H

Hedging

Încheierea tranzacţiilor în urma cărora întreprinderea-raportor are posibilitate de a se proteja contra unor eventuale pierderi din cauza variaţiei cursurilor de schimb valutar privind activele procurate şi datoriile înregistrate în valută străină.

Hîrtie de valoare

Orice titlu constituind suportul unei creanţe sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piaţă.

Hologramă

simbol/desen tridimensional, utilizat ca element de securitate pe cărţile de plată, pentru a preveni falsificarea acestora.

Home-banking

Sistem de derulare a operaţiunilor bancare care se bazează pe conexiunea între computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului şi computerul bancii.

Înregistrare

Restabilirea parolei