Dicţionar contabil

N

Nerezident

a) orice persoană fizică care nu este rezident în conformitate cu pct.5) lit.a) ori, deşi corespunde cerinţelor pct.5) lit.a), se află în Republica Moldova: - în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei asemenea persoane; - în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza tratatului internaţional la care Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator; - la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, dacă această persoană fizică s-a aflat în Republica Moldova exclusiv în aceste scopuri; - exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit); b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică care nu corespunde cerinţelor pct.5) lit.b). (Codul fiscal)

Neutralitatea impunerii (principiu)

asigurarea prin legislaţia fiscală a condiţiilor egale investitorilor, capitalului autohton şi străin (Codul fiscal)

Nomenclatură combinată a mărfurilor

catalog care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională, introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri (Codul Vamal)

Normă de extragere a apei

volumul de apă extras în lipsa contorului, care se stabileşte de către organul de stat împuternicit de Guvern (Codul fiscal)

Numărul mediu de salariaţi

efectiv de salariaţi pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic (Codul fiscal)

Numerar în expediţie

numerar depus în casieriile băncilor, oficiilor poştale sau transmise încasatorilor pentru înregistrarea ulterioară a acestora în conturile curente ale entităţii sau pentru transmiterea către beneficiar (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare” )

Numerar

numerar în monedă naţională şi valută străină în casierie şi conturi curente (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”) mijloace bănești în monedă națională şi valută străină aflate în casierie, la conturi curente în bănci, inclusiv pe carduri bancare (Indicații metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...