Dicţionar contabil

D

Durată de funcţionare utilă

durata estimată (probabilă) de utilizare a activului care rămîne de la începutul termenului de leasing, dar nu se limitează la acest termen, în decursul căreia entitatea aşteaptă obţinerea beneficiilor din utilizarea activului (SNC “Contracte de leasing”)

Durată de utilizare a unei imobilizări

1) perioada de timp pe parcursul căreia entitatea aşteaptă să obţină beneficii economice din utilizarea imobilizării; sau 2) cantitatea unităţilor de produse, lucrări, servicii sau de alte unităţi similare pe care entitatea preconizează să le obţină din utilizarea imobilizării.(SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...