Dicţionar contabil

B

Bonuri de trezorerie

valori mobiliare de stat emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală, avînd termenul de circulaţie pînă la un an (SNC “Creanţe şi investiţii financiare”)

Broker

persoana fizică specializată în intermedierea încheierii unor contracte.

Bunuri imobiliare

terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor (Codul fiscal)

Bunuri

totalitate de valori materiale şi de active imateriale, inclusiv de bani şi de valori mobiliare, care se află în proprietatea persoanei, indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este, precum şi de alte drepturi patrimoniale (Codul fiscal)

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...