37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Politicii bugetar-fiscale 2017: Creșterea de capital

Proiectul Politicii bugetar-fiscale 2017: Creșterea de capital

12.08.2016597 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul documentul de politică fiscală și vamală pe 2017, expus pentru consultări publice, conţine mai multe concretizări în cea ce privește mecanismul de impozitare a creșterii de capital.

Ministerul Finanțelor menționează că acestea ar putea contribui la eficientizarea legislației fiscale, prin asigurarea unei impuneri juste și echitabile a impozitului pe venitul obținut din înstrăinarea activelor de capital, precum și la înlăturarea tuturor neclarităților existente la aplicarea normelor privind determinarea sumei creșterii de capital în scopul impozitării.

Noul concept prevede acordarea scutirii de la impozitarea venitului obținut doar din înstrăinarea unor active de capital și anume, din înstrăinarea locuinței de bază. Locuința de bază necesită să întrunească următoarele criterii: să se afle în proprietatea contribuabilului cel puțin de trei ani și să constituie domiciliul acestuia în decursul ultimilor trei ani de la perioada înstrăinării.

În proiectul documentului sunt stabiliți expres subiecții creşterii sau pierderilor de capital. Subiecții sunt persoanele fizice și juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă, de exemplu prin scoaterea din uz, active de capital. Iar în activele de capital se înscriu nu doar casele, dar și terenurile, acțiunile, obligațiunile, alte titluri de proprietate, proprietatea nefolosită a întreprinderilor, opționul la procurarea și vânzarea activelor de capital.

Un element foarte important în proiectul Politicii bugetar-fiscale și vamale pentru 2017 ce ține de perfecționarea impozitării creșterii de capital o constituie stabilirea modului de determinare și confirmare a bazei valorice a activelor de capital în funcție de modul de dobândire a acestor active.E vorba, în primul rând de acele bunuri imobile, create cu forțe proprii de persoanele fizice și care nu dispun de documente confirmative aferente cheltuielilor suportate pentru construcția bunurilor imobiliare.

Noul concept prevede acordarea dreptului persoanei fizice de a utiliza drept bază valorică valoarea estimată de organele cadastrale teritoriale la momentul înstrăinării bunurilor. Și anume: 100% din valoarea estimată de organele cadastrale teritoriale la data de 31 decembrie 2003 - pentru bunurile dobândite până la 1 ianuarie 2004; 75% din valoarea estimată de organele cadastrale teritoriale la data de 31 decembrie 2006, pentru bunurile dobândite până la 1 ianuarie 2007; 50% din valoarea estimată de organele cadastrale teritoriale la data de 31 decembrie 2016 - pentru bunurile dobândite până la 1 ianuarie 2017.

Autorii precizează că anii 2004 și 2007 s-au luat drept reper, pentru că anume în această perioadă au avut loc fluctuații masive pe piața bunurilor imobile, precum și a demarat evaluarea acestora de către organele cadastrale. Astfel, acest mod de determinare și confirmare a bazei valorice a activelor de capital va asigura un tratament echitabil față de persoanele fizice care dețin bunuri create cu forțe proprii.

Totodată, se propune ca dreptul de deducere a pierderilor ce excede creșterea de capital într-o altă perioadă fiscală să fie acordat numai agenților economici. Potrivit Codului fiscal, suma creșterii de capital în anul fiscal este egală cu 50 la sută din suma excedentară creșterii de capital, recunoscută sub nivelul oricăror pierderi de capital, suportate în perioada anului fiscal respectiv.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...