37.9k
Home  »     »   Sistemul de reglementare normativă a contabilităţii

Sistemul de reglementare normativă a contabilităţii

10.01.2018112 views
totalitatea actelor legislative şi normative care reglementează ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare (Legea contabilităţii și raportării financiare, hotărîrile Guvernului, Standardele Naţionale de Contabiltate, indicaţiile metodice şi alte acte normative aprobate de către organele abilitate de legislaţie) (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...