37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   EBA Moldova vine cu propuneri ce țin de politica fiscală și vamală pentru anul 2023

EBA Moldova vine cu propuneri ce țin de politica fiscală și vamală pentru anul 2023

24.06.202291 views EBA Moldova
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Asociația Businessului European (EBA Moldova) a expediat o scrisoare către Ministerul Finanțelor prin care a venit cu mai multe propuneri aferente politicii fiscale și vamale pentru anul 2023. Documentul conține modificări în peste 10 acte legislative, inclusiv Legea nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, Codul fiscal, Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, Hotărârea Guvernului nr.10/2012 delegarea salariaților pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM, Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit etc.

Cele mai importante măsuri de politici fiscale și vamale ce se regăsesc în scrisoare sunt:

 • introducerea unei cote noi de impozit în mărime de 3% pentru companii care se ocupă cu colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată din suma care se exportă sau se vinde la consumator final;
 • majorarea limitei de deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajatori pentru asigurarea facultativă de asistență medicală a salariaților de până la 100% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă;
 • suplinirea art. 24 din CF cu un nou alineat privind deductibilitatea cheltuielilor privind organizarea evenimentelor motivaționale pentru angajați în cadrul entităților. Astfel, să fie permisă deducerea cheltuielilor necesare pentru organizarea evenimentelor ce au ca obiectiv motivarea si creșterea performantei angajaților contribuabililor pe parcursul perioadei fiscale, în mărime de 0,5% din venitul impozabil.
 • eliminarea limitei de 5 ani pentru reportarea pierderilor fiscale înregistrate.
 • eliminarea plafonului de 5% stabilit in art.36 CF, aplicabil marimii deducerii in scopuri fiscale a donațiilor efectuate.
 • reducerea cotei impozitului pe venit achitat la sursa de plata de la achizitionarea produselor agricole până la 2%.
 • modificarea termenului de achitare a impozitului în rate: 25 aprilie, 25 iulie, 25, octombrie, 25 ianuarie;
 • completarea art. CF 102 cu un aliniat ce ar oferi dreptul contribuabilului de a deduce sumele TVA pentru facturile fiscale primite în perioadele fiscale următoare, nu doar în luna emiterii facturii și/sau primirii întirziate.
 • introducerea posibilității de autofacturare pentru beneficiar în numele furnizorului în cazul ajustării bazei impozabile a livrării ca urmare a diferențelor de preț, în cazul acordării reducerilor după livrarea bunurilor/prestarea serviciilor, în cazul refuzurilor totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea sau prețurile bunurilor livrate/servicilor prestate și în cazul returnării ambalajelor;
 • suplinirea legislației fiscale cu o nouă clauză în baza careia să se emită facturi fiscale pentru avansuri;
 • acceptarea facturilor fiscale trimise pe email drept document justificativ în locul facturii trimise fizic semnate/ștampilate;
 • dezvoltarea reprezentării grafice pentru semnăturile electronice mobile și mobisign;
 • majorarea normelor diurnelor și plafoanelor de cazare pe categorii a persoanelor delegate;
 • excluderea prevederilor legale cu privire la necesitatea aplicării semnaturii și ștampilei cumparatorului pe factura fiscală în cazul comercializării mărfurilor cu eliberarea avizului de însoțire a mărfii etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...