Home  »  Articole  »  Fiscalitate

Revista electronică ”Contabilsef.md”

Sortează după:

Data eliberării facturii fiscale nu coincide cu data livrării serviciilor. Incertitudini în deducerea sumei TVA

Prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020 (MO nr. 353-3 din 22 decembrie 2020) au fost operate modificări în art. 102 ”Deducerea sumei TVA pentru mărfurile, serviciile procurate” din Codul Fiscal, care ...

Surse indirecte de informații – obligații de raportare pentru întreprinderi. Termen limită – 25 februarie

În conformitate cu art. 92 și art. 22611 Surse indirecte de informații alin.(3) și art.(4) din Codul fiscal, o listă de întreprinderi au obligația să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informațiile s...

MO nr. 1 – 32 din 1 ianuarie 2021 – 31 ianuarie 2021

04.02.2021

MO nr. 22 - 32 din 29.01.2021 Ordinul nr. 08 din 11.01.2021 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 Conform Monitorului Oficial din 29 ianuarie 2021, a fost publ...

Răspunsuri la întrebările cititorilor privind ultimele modificări în legislația fiscală

În acest material publicăm răspunsurile la mai multe întrebări parvenite în ultima perioadă de la cititorii revistei noastre. Aceste întrebări sânt legate de ultimele modificări efectuate în  legislaț...

Reglementări noi în cazul plăților în numerar. Incertitudini în aplicare

Introducere Prin Legea nr. 257/2020 pentru modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală pentru anul 2021 au fost aprobate modificări în Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenor...

MO nr. 318 – 382 din 1 decembrie 2020 – 31 decembrie 2020

29.01.2021

MO nr. 372 - 382 din 31.12.2020 Hotărârea nr. 940 din 22.12.2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului Conform Monitorului Oficial din 31 decembrie, a fost publicată Hotărâ...

Asigurări sociale și medicale. Modificări în legislația anului 2021, scurte comentarii.

Prin mai multe legi au fost operate un șir de modificări în diferite acte legislative privind asigurarea obligatorie de stat și asigurarea obligatorie de asistență medicală. Totodată au fost publicate...

Изменения в налоговом законодательстве 2021 гoда, краткие комментарии. Налоговый кодекс Раздел I, II

Versiunea în limba română Законом № 257 от 16 декабря 2020 г. (ОМ № 353-357 от 22 декабря 2020 г.) внесены определенные изменения в некоторые важные для работы бухгалтера законодательные акты. ...

Modificări în legislația fiscală 2021, scurte comentarii. Altele decât Codul fiscal

Prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020 (MO nr. 353-3 din 22 decembrie 2020) au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Va prezentăm coment...

Бухгалтерские и Налоговые Консультации № 12/2020, комментарии на полях

Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в декабрьском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации. Нерезидент включил в счет НДС Пример. Нере...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...