Revista electronică ”Contabilsef.md”

Sortează după:

NOU
MO nr. 88 – 110 din 1 aprilie 2021 – 30 aprilie 2021

07.05.2021

MO nr. 108 - 110 din 30.04.2021 Ordinul nr. 111-O din 20.04.2021 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice...

NOU
Бухгалтерские и Налоговые Консультации № 04/2021, комментарии на полях

Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в апрельском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации. Актуальные вопросы применения НДС в общепите ...

Servicii de intermediere – locul livrării privind TVA

Introducere Situația analizată în acest articol ne readuce la realitățile noastre ce țin de incertitudinile legate de aplicarea art. 111 din Codul fiscal (CF) privind stabilirea locului livrării se...

Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 3 (66) aprilie 2021

În numărul din luna aprilie 2021 al revistei Monitorul Fiscal FISC.md am găsit subiecte interesante care merită să fie citite și analizate. Mai jos vă detaliem unele dintre acestea și vă prezentăm com...

Vorbește internetul. Întrebări – Răspunsuri. Aprilie 2021

Acest articol se axează pe întrebări și cazuri concrete din practica contabilă care au fost adunate recent de pe diferite site-uri web și rețele de socializare. Pagina Contabilsef.md oferă posibilitat...

Activitatea entităţii străine în Republica Moldova prin prisma modificărilor în legislaţie

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, au intrat în vigoare modificările ce ţin de reglementarea impozitării activităţii desfăşurate de către entităţile nerezidente în Republica Moldova (în continuare –...

Reținerea, achitarea și declararea impozitului la sursa de plată din suma executată silit

Întrebarea: Entitatea „A” a luat în locaţiune un camion de la o persoană fizică. Plata de locaţiune pentru o anumită perioadă nu a fost achitată. Persoana fizică s-a adresat în instanţa de j...

Прекращение трудовых отношений в период ЧП

Versiunea în limba română Прекращение трудовых отношений в РМ в зависимости от оснований, может иметь место по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 82 ТК), по письменному согласию стор...

Încetarea raporturilor juridice de muncă în perioada Stării de urgență

Versiunea în limba rusă Încetarea rapoartelor de muncă în RM se execută din motivul invocat: în temeiul ce nu depinde de voința părților (art. 82 Codul muncii),  acordul părților (art. 821 Cod...

MO nr. 66 – 87 din 1 martie 2021 – 31 martie 2021

07.04.2021

MO nr. 87 din 31.03.2021 Hotărârea nr. 49 din 31.03.2021 privind declararea stării de urgență Conform Monitorului Oficial din 31 martie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 49 din 31.03.2021 pri...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...