Home  »  Termeni si conditii consultant SNC

Termeni si conditii consultant SNC

1.     Prin înregistrarea la serviciu respectiv, dvs. primiți acces la consultațiile specialiștilor noștri privind implementarea SNC noi aplicabile obligatoriu din 01.01.2015. Atenție, întrebările legate de aplicarea legislației fiscale nu cad sub incidența serviciului respectiv. Însă, dacă răspunsul va fi influențat de aspectele fiscale ale subiectului analizat, acestea fiind semnificative, veți primi un răspuns în care vor fi analizate și aspectele fiscale legate de răspunsul la întrebare.

2.     În același timp, înregistrarea implica acceptul implicit al dumneavoastră al acestor Termene și condiții și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

3.     Întrebările pot fi adresate în limba română și rusă. Răspunsul va fi prezentat în limba în care a fost redactată întrebarea.

4.     În anumite situații în răspuns pot fi incluse anumite calcule simplificate, pentru a ușura înțelegerea răspunsului. Responsabilitatea integrală pentru acuratețea oricăror calcule aritmetice conținute în întrebări și/sau răspunsuri îi revine utilizatorului.

5.     În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului, www.contabilsef.md își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui serviciu, precum și Termenele și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabila. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune, pentru a verifica termenele și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

6.     Termenul abonamentului este un an calendaristic din momentul achitării abonamentului.

7.     Numărul întrebărilor incluse în Abonament constituie 20 de întrebări. În același timp, ne rezervăm dreptul de a modifica numărul întrebărilor incluse în abonament, în dependență de complexitatea și timpul utilizat pentru pregătirea răspunsurilor, în raport la fiecare client în parte. În cazul depășirii numărului de întrebări, ne rezervăm dreptul de a răspunde la aceste întrebări după posibilitate și, în acest caz, termenul pentru pregătirea răspunsului nu este limitat.

8.     Termenul necesar pentru pregătirea răspunsului la întrebarea pusă constituie până la 5 zile lucrătoare din data primirii. Pentru evitarea nerespectării termenului stabilit pentru pregătirea răspunsului la întrebare, vă îndemnăm să descrieți cât mai clar și detaliat situația și întrebarea la care urmează să răspundem. Totuși, în unele cazuri consultanții noștii își asumă dreptul să vă contacteze, pentru a concretiza unele detalii legate de subiectul întrebării. În cazul unei întrebări dificile, care necesită mai mult timp pentru a pregăti răspuns la întrebare, ne rezervăm dreptul să vă oferim răspunsul la întrebare într-un termen mai mare de până la 30 zile calendaristice. În acest caz, veți  primi o înștiințare prin e-mail.

9.     Fiecare utilizator al acestor servicii implicit primește acces numai de la 3 IP adrese.  În cazul depășirii numărului IP adreselor de la care solicitați serviciul, administrația paginii, din motive de securitate, își rezervă dreptul de a bloca utilizarea serviciului de către utilizator. În situația în care aveți probleme legate de accesul la serviciu respectiv  sau ați pierdut parola de acces, vă rugăm să ne contactați la e-mailul office@contabilsef.md sau la numărul de telefon 022 22-49-37022 22-49-37.

10.  Toate drepturile de autor aparțin SRL „Totul pentru contabil”.

11.  Prețul abonamentului constituie 6000 lei, fără TVA. Acest abonament este destinat întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru întreprinderile mari prețul abonamentului și numărul întrebărilor incluse în abonament se stabilește individual.

12.  Cu scopul cunoașterii cît mai bune a businessului clientului și prestării serviciilor calitative, administratorul al website-ului poate solicita date generale ale abonatului (datele de înregistrare și bancare, genurile de activitate practicate, regimul de impozitare, existența subdiviziunilor, numărul mediu al angajaților, etc.).

13.  Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului prezentului serviciu, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

14.  Daca utilizați pagina electronică, sunteți responsabil pentru asigurarea confidențialității datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe pagină cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat la adresa de  e-mailul office@contabilsef.md sau la numărul de telefon 022 22-49-37022 22-49-37 pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set.

15.  Evident, SRL „Totul pentru contabil” face tot posibilul, dar nu-și asumă răspunderea, că informațiile publicate în cadrul acestui abonament să satisfacă deplin cerințele si așteptările Dumneavoastră. De regulă, în cursul elaborării conținutului  abonamentului,  SRL „Totul pentru contabil” procedează întotdeauna cu atenția necesară, dar se poate întâmpla ca informațiile oferite sa fie inexacte, inoportune, să conțină erori sau omisiuni. Utilizatorii abonamentului iau cunoștință de faptul că este necesară verificarea detaliată ale informațiilor înainte de utilizarea acestora. Responsabilitatea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea informațiilor neverificate îi revine exclusiv utilizatorului. SRL „Totul pentru contabil” nu poate fi tras la răspundere din cauza utilizării informațiilor din cadrul abonamentului sau pentru daunele directe sau indirecte cauzate de lipsa de informații. SRL „Totul pentru contabil” exclude propria răspundere pentru orice daună cauzata de utilizarea informațiilor obținute în baza abonamentului.

16.  Utilizatorul serviciului Consultant SNC este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă SRL „Totul pentru contabil” în legătură cu accesarea, utilizarea şi exploatarea informaţiilor publicate în cadrul acestui serviciu.

17.  SRL „Totul pentru contabil” nu răspunde faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din informaţiile publicate în cadrul acestui serviciu .

18.  Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, SRL „Totul pentru contabil” are obligația de a administra in condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

19.  Răspunderea totală a SRL „Totul pentru contabil” pentru orice reclamaţii în baza prezentelor Termene și condiții, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează la suma achitată de utilizatori pentru utilizarea serviciului.

20.  Răspunsul la întrebare este destinat pentru utilizare numai de către dvs. și este confidențial. SRL „Totul pentru contabil” nu poartă responsabilitate pentru utilizarea acestui răspuns de către terți.

21.  SRL „Totul pentru contabil” are obligaţia executării cu diligența necesară și profesionalism a serviciilor solicitate, a respectării confidenţialităţii informaţiilor furnizate de client.

22.  În măsura permisă de lege, SRL „Totul pentru contabil”  nu va fi responsabil pentru profitul ratat, venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, subsecvente, exemplare sau punitive.

23.  SRL „Totul pentru contabil” nu vor fi în nici un caz responsabil pentru nici o pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...