37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.769 din 18.09.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.769 din 18.09.2015

18.09.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.8.9)
    Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.8.

Arhiva
    De la ce valoare se calculează accizele, în cazul cînd valoarea în vamă a mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale depăşeşte limita neimpozabilă?
    Potrivit art. 124 alin. (111) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 100 de euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

    [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 62 din 30.03.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 03.04.2012) În cazul cînd valoarea în vamă a mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale depăşeşte limita neimpozabilă să achite accizele din valoarea ce depăşeşte suma respectivă sau nu?
    Dat fiind faptul că prevederile stabilite de art. 124 (12) din Codul fiscal, au fost abrogate, obligaţia de calculare a TVA se va determina pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, fără aplicarea cărăva limite neimpozabile.
    [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 13.01.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit art.124 (12) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea în vama a marfurilor importate de catre persoanele juridice în scopuri necomerciale depaseste limita neimpozabila de 50 de euro, accizele se calculeaza pornind de la valoarea marfurilor în vama, iar limita neimpozabila mentionata nu micsoreaza valoarea impozabila a acestora.

2. (4.8.8)
    În ce cazuri persoanele juridice nu achita accizele pentru marfurile supuse accizelor la importul lor pe teritoriul republicii?
    Potrivit art.124 alin.111 din Codul fiscal, accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.
    [Completare conform art.124 alin. (111) din Codul fiscal.]

Arhiva
    Potrivit art. 124 alin. (111) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 100 de euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.
    [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 62 din 30.03.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 03.04.2012) Dat fiind faptul că prevederile stabilite de art. 124 (12) din Codul fiscal, au fost abrogate, obligaţia de calculare a TVA se va determina pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, fără aplicarea cărăva limite neimpozabile.

    [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 13.01.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 13.01.2012)Potrivit art.124 (12) din Codul fiscal, accizele nu se achita pentru marfurile supuse accizelor, importate de catre persoanele juridice în scopuri necomerciale, daca valoarea în vama a acestor marfuri nu depaseste suma de 50 de euro.

3. (4.8.7)
    Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.5.

Arhiva
    Se trec în cont sumele accizelor achitate pe marfurile straine amplasate în regimul vamal perfectionare activa ce se scot de pe teritoriul republicii?
    Potrivit art.124 (6) din Codul fiscal, sumele accizelor achitate pe marfurile straine introduse pe teritoriul republicii si plasate în regimul vamal perfectionare activa se restituie la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, conform modalitatii stabilite de Guvern.

4. (4.8.5)
    Cum se aplică accizele la introducerea mărfurilor straine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal perfecţionare activă?
    În conformitate cu art.124 alin.(6) din Codul fiscal, la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regimul vamal perfecţionare activă, accizul se achită la introducerea acestor mărfuri, cu restituirea ulterioară a sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în modul stabilit de Guvern.
    [Completare conform art.124 alin. (6) din Codul fiscal.]

Arhiva
    Se achita accizul la introducerea marfurilor straine accizate pe teritoriul republicii si plasarea acestora în regimul vamal perfectionare activa?
    Potrivit art.124 (6) din Codul fiscal, la introducerea marfurilor straine supuse accizelor pe teritoriul vamal si plasarea acestora în regimul vamal perfectionare activa, accizul se achita la introducerea acestor marfuri. 

5. (4.8.6)
    Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.3.

Arhiva
    Se achita accizele pentru marfurile finantate din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la buget?
    Potrivit art.124 (3) din Codul fiscal, accizele nu se achita pentru marfurile, finantate din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la buget, conform listei aprobate de Guvern.

6. (4.8.4)
    Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.3.

Arhiva
    Se achita accizele pe marfurile finantate din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale?
    Potrivit art.124 (3) din Codul fiscal, accizele nu se achita pentru marfurile, finantate din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), cu conditia ca ele sa fie îndreptate la realizarea proiectelor respective, conform listei aprobate de Guvern.

7. (4.8.3)
    Cum se aplică accizele pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?
    Potrivit prevederilor art.124 alin.(3) din Codul fiscal, accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern.
    Totodată, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA este aprobată prin Anexa nr.2 la HG nr.246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.246 din 08.04.2010, (publicată în Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010).]

Arhiva
    Se achita accizele pe marfurile finantate din contul împrumuturilor si granturilor acordate Guvernului?
    Potrivit art.124 (3) din Codul fiscal, accizele nu se achita pentru marfurile finantate din contul împrumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garantie de stat, cu conditia ca ele sa fie îndreptate la realizarea proiectelor respective, conform listei aprobate de Guvern.

8. (4.8.2)
    În care cazuri marfurile supuse accizelor se scutesc de plata accizelor la importul lor pe teritoriul republicii?
    La art.124 din Codul fiscal, sunt expres stabilite cazurile în care mărfurile supuse accizelor sunt scutite de plata accizelor.
    Totodată, potrivit art. 61 din Legea nr.1054 din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlui IV din Codul fiscal, sînt scutite de accize distilatele obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în vigoare de la data 01.01.2014; Legii pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054 din 16.06.2000, republicată în Monitorul Oficial ediţie specială din 225.03.2005.]

Arhiva
    Potrivit art.124 (2) din Codul fiscal, accizul nu se achita la importul pe teritoriul republicii unor categorii de marfuri supuse accizelor: - definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern; - destinate proiectelor de asistenta tehnica realizate pe teritoriul Republicii Moldova de catre organizatiile internationale si tarile donatoare în limita acordurilor si memorandumurilor la care aceasta este parte, ratificate în modul stabilit; - destinate folosintei oficiale a misiunilor diplomatice si a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova, precum si uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic si administrativ - tehnic al acestor misiuni si al membrilor familiei care locuiesc împreuna cu ei, pe baza de reciprocitate, în modul stabilit de Guvern.

9. (4.8.1)
    În ce cazuri persoanele fizice care introduc pe teritoriul republicii marfuri accizate nu achita accizele aferente lor?
    Potrivit art.124 alin.(1) din Codul fiscal, accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.
    Totodată, art.5 din Legea nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice stabileşte limita bunurilor de uz sau consum personal, a căror introducere pe teritoriul vamal al republicii se scutesc de accize.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în vigoare de la data 01.01.2014].

Arhiva
    Accizele nu se achita de catre persoanele fizice care importa marfuri de uz sau consum personal a caror valoare sau cantitate nu depaseste limita stabilita în legislatia în vigoare. Articolul 5 din Legea Cu privire la modul de introducere si scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de catre persoane fizice nr.1569 din 20.12.2002 stabileste limita bunurilor de uz sau consum personal a caror introducere pe teritoriul vamal al republicii se scuteste de accize.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...