37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Politica fiscală și vamală pentru anul 2024 va fi ajustată

Politica fiscală și vamală pentru anul 2024 va fi ajustată

28.11.20231.203 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024). Potrivit autorilor proiectul de lege are drept scop ajustarea prevederilor Codului fiscal în vederea perfecționării reglementărilor acestuia, precum și în vederea asigurarea armonizării depline a legislaţiei vamale cu legislaţia Uniunii Europene.

În această ordine de idei, se propune modificarea articolului 36 și 52 din Codul fiscal, în vederea revizuirii normei ce vizează efectuarea donațiilor în scopuri filantropice și sponsorizare către casele de copii de tip familial. În prezent, Codul fiscal reglementează dreptul agentului economic la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1), precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.

Astfel, având în vederea faptul că casele de copii de tip familial acordă un serviciu social, fără a dispune de personalitate juridică aparte, fiind în gestiunea organizațiilor necomerciale sau instituțiilor de asistență socială care deja sunt prevăzute în articolul respectiv, pentru evitarea dublării normelor se consideră oportun excluderea expresiei sus menționate.

Totodată, luând în considerare modificările efectuate în Legea nr.1420/2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, prin care a fost abrogat art.7 „Organizația filantropică” ca entitate separată, se consideră oprtun exluderea literei c) din articolul 52 al Codului fiscal ce vizează atribuirea organizației respective la organizații necomerciale.

Având în vedere faptul că prin prisma Legii nr.212/2023 cu privire la modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2024) a fost introdus un nou regim fiscal aplicat veniturilor obținute de către agenții economici ce desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase (capitolul 73 din Codul fiscal), se pune necesitatea asigurării aplicabilității acestuia prin prisma articolelor 801, 84 și 87 din Codul fiscal ce reglementează termenele, modul și forma achitării impozitului pe venit.

Adițional, proiectul înaintat spre consultarea prevede modificarea articolului 88 din Codul fiscal care reglementează reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din salariu și/sau alte plăți efectuate în folosul salariatului (persoanei fizice) în vederea utilizării noțiunii de „angajator”, prin analogie și aferent „beneficiarilor de lucrări” și „unității în învățământ dual”.

Alte modificări prevăd ajustarea obiectului impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare (articolul 291 alineatul (1) litera q) din Codul fiscal) în vederea racordării prevederilor acestiua la cele introduse prin prisma Legii nr.212/2023. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare va constitui suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar pentru promovarea propriilor produse și servicii, inclusiv a mărcii comerciale.

Documentul mai conține și alte prevederi ce se referă la modificarea Legii nr.356/2022 cu privire la modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2023) și a Legii nr.212/2023 ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2024.

Astfel, ajustarea Legii nr. 356/2022 urmărește prelungirea termenului de intrare în vigoare a prevederilor ce vizează aplicare măsurilor de sancționare în cazurile prezentării tardive a informațiilor, a dosarului privind prețurile de transfer sau de neprezentare a acestora pînă la 1 ianuarie 2027.

Subsecvent, modificările propuse la Legea nr. 212/2023 prevăd revizuirea punctului 3) din Articolul II al Legii prin care se ajustează articlol 19 litera a) din Codul fiscal, în vederea aducerii clarității în partea ce vizează necalificarea anumitor plăți drept facilități impozabili.

Astfel, nu se vor considera facilitățile impozabile de angajator plățile menționate la art.24 alin.(19), (194) și alin.(24) din Codul fiscal (cheltuielile pentru transport și hrana organizată pentru salariați, zilieri și studenții stagiari și/sau elevii în cadrul învățământului dual) în limita plafonului stabilit la Hotărârea Guvernului nr.693/2018, precum și plățile menționate la art.24 alin.(193) și alin.(20) în limita plafonului prevăzut de Codul fiscal.

O altă modificare vizează ajustarea punctului 20 din Articolul II al Legii menționate, prin care se stabilește obligația Ministerului Finanţelor sau dealerii primari de a reţine un impozit în mărime de 6% din veniturile sub formă de dobânzi de la valorile mobiliare de stat obţinute de către persoanele fizice, în vederea precizării faptului că, cota impozitului pe venit în mărimea de 6% va fi aplicată numai în raport cu presoanele fizice care sunt rezidente al Republicii Moldova.

În același timp, autorii mai propun ajustarea articlolului XVI alineatul (2) al Legii nr.212/2023, în vederea reglementării dreptului de comercializare, în termen de 24 luni, a produselor din tutun și celor conexe, în cazul în care acestea au fost importate sau produse până la data intrării în vigoare a Legii nominalizate.   

Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024). Potrivit autorilor proiectul de lege are drept scop ajustarea prevederilor Codului fiscal în vederea perfecționării reglementărilor acestuia, precum și în vederea asigurarea armonizării depline a legislaţiei vamale cu legislaţia Uniunii Europene.

În această ordine de idei, se propune modificarea articolului 36 și 52 din Codul fiscal, în vederea revizuirii normei ce vizează efectuarea donațiilor în scopuri filantropice și sponsorizare către casele de copii de tip familial. În prezent, Codul fiscal reglementează dreptul agentului economic la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1), precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.

Astfel, având în vederea faptul că casele de copii de tip familial acordă un serviciu social, fără a dispune de personalitate juridică aparte, fiind în gestiunea organizațiilor necomerciale sau instituțiilor de asistență socială care deja sunt prevăzute în articolul respectiv, pentru evitarea dublării normelor se consideră oportun excluderea expresiei sus menționate.

Totodată, luând în considerare modificările efectuate în Legea nr.1420/2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, prin care a fost abrogat art.7 „Organizația filantropică” ca entitate separată, se consideră oprtun exluderea literei c) din articolul 52 al Codului fiscal ce vizează atribuirea organizației respective la organizații necomerciale.

Având în vedere faptul că prin prisma Legii nr.212/2023 cu privire la modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2024) a fost introdus un nou regim fiscal aplicat veniturilor obținute de către agenții economici ce desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase (capitolul 73 din Codul fiscal), se pune necesitatea asigurării aplicabilității acestuia prin prisma articolelor 801, 84 și 87 din Codul fiscal ce reglementează termenele, modul și forma achitării impozitului pe venit.

Adițional, proiectul înaintat spre consultarea prevede modificarea articolului 88 din Codul fiscal care reglementează reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din salariu și/sau alte plăți efectuate în folosul salariatului (persoanei fizice) în vederea utilizării noțiunii de „angajator”, prin analogie și aferent „beneficiarilor de lucrări” și „unității în învățământ dual”.

Alte modificări prevăd ajustarea obiectului impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare (articolul 291 alineatul (1) litera q) din Codul fiscal) în vederea racordării prevederilor acestiua la cele introduse prin prisma Legii nr.212/2023. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare va constitui suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar pentru promovarea propriilor produse și servicii, inclusiv a mărcii comerciale.

Documentul mai conține și alte prevederi ce se referă la modificarea Legii nr.356/2022 cu privire la modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2023) și a Legii nr.212/2023 ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2024.

Astfel, ajustarea Legii nr. 356/2022 urmărește prelungirea termenului de intrare în vigoare a prevederilor ce vizează aplicare măsurilor de sancționare în cazurile prezentării tardive a informațiilor, a dosarului privind prețurile de transfer sau de neprezentare a acestora pînă la 1 ianuarie 2027.

Subsecvent, modificările propuse la Legea nr. 212/2023 prevăd revizuirea punctului 3) din Articolul II al Legii prin care se ajustează articlol 19 litera a) din Codul fiscal, în vederea aducerii clarității în partea ce vizează necalificarea anumitor plăți drept facilități impozabili.

Astfel, nu se vor considera facilitățile impozabile de angajator plățile menționate la art.24 alin.(19), (194) și alin.(24) din Codul fiscal (cheltuielile pentru transport și hrana organizată pentru salariați, zilieri și studenții stagiari și/sau elevii în cadrul învățământului dual) în limita plafonului stabilit la Hotărârea Guvernului nr.693/2018, precum și plățile menționate la art.24 alin.(193) și alin.(20) în limita plafonului prevăzut de Codul fiscal.

O altă modificare vizează ajustarea punctului 20 din Articolul II al Legii menționate, prin care se stabilește obligația Ministerului Finanţelor sau dealerii primari de a reţine un impozit în mărime de 6% din veniturile sub formă de dobânzi de la valorile mobiliare de stat obţinute de către persoanele fizice, în vederea precizării faptului că, cota impozitului pe venit în mărimea de 6% va fi aplicată numai în raport cu presoanele fizice care sunt rezidente al Republicii Moldova.

În același timp, autorii mai propun ajustarea articlolului XVI alineatul (2) al Legii nr.212/2023, în vederea reglementării dreptului de comercializare, în termen de 24 luni, a produselor din tutun și celor conexe, în cazul în care acestea au fost importate sau produse până la data intrării în vigoare a Legii nominalizate.   

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...