Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale

SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”

6 549 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-martie 2024

Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie și/sau în folosință proprietate imobiliară altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute. Ghidul privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare poate fi consultat aici.

Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 32,3% în primele 3 luni ale anului 2024 și constituie 17,5 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2023.Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada lunilor ianuarie-martie 2024 au fost identificate 700 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.

De asemenea, au fost efectuate controale la 97 persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază în sumă de 83,3 mii lei, majorare de întârziere în sumă de 12,8 mii lei și aplicată amendă în mărime de 6,5 mii lei.În rezultatul acțiunilor întreprinse în primele 3 luni ale anului 2024, au fost înregistrate 6 549 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, sau cu 11,9%  mai multe decât în perioada similară a anului 2023.


 

Perioada 01.01.2023-31.03.2023

Perioada 01.01.2024-31.03.2024

Devieri 2024/2023

suma

%

Încasări, mii lei

13 258,3

17 538,2

+4 279,9

+32,3

Contracte înregistrate

5 855

6 549

+694

+11,9

Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Ghișeul Unic de Raportare”

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 11 aprilie, 2024, în intervalul orelor 17:00-18:00 vor fi efectuate lucrări de mentenanță aferent rapoartelor Biroului Național de Statistică din cadrul SIA „Ghișeul Unic de Raportare” și anume actualizarea rapoartelor statistice: 16-AGR; 1-TUR 1; ASA.

În acest sens, este posibil ca accesul la unele servicii fiscale electronice să fie restricționat temporar. Autoritatea fiscală depune toate eforturile pentru a minimiza aceste inconveniente și pentru a finaliza cât mai repede aceste lucrări de îmbunătățire a sistemului.

Graficul seminarelor de instruire pentru contribuabili organizate de SFS în luna aprilie 2024

Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție sporită comunicării cu contribuabilii și pune accent pe oferirea asistenței și consultanței fiscale, în vederea creării condiţiilor favorabile pentru conformarea voluntară la respectarea legislaţiei de către aceștia.
Pe pagina-web a SFS a fost publicat graficul seminarelor de instruire cu participarea contribuabililor pentru luna aprilie 2024, organizate de către Direcțiile deservire fiscală. Informația respectivă poate fi accesată la compartimentul „Seminare”.
În cadrul seminarelor vor fi abordate mai multe tematici, precum:

 • Determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit de către agenții economici;
 • Formularul tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” și Instrucțiunea privind completarea acestuia;
 • Determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit în cadrul regimurilor speciale de impozitare;
 • Particularitățile de evidență a echipamentelor de casă și control prin prisma noilor modificări operate în legislația fiscală ECC;
 • Principiile de apreciere a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și taxelor locale;
 • Taxa pe valoarea adăugată. Taxarea inversă cu TVA în cadrul realizării proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate;
 • Particularitățile procedurii de stingere a obligației fiscale prin compensare și restituire a mijloacelor bănești în contextul Hotărârii Guvernului nr. 279/2023;
 • Implementarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2024;
 • Regimul fiscal al agenților economici care desfășoară activități in domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase;
 • Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități calificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
 • Particularitățile încălcărilor fiscale și răspunderea prevăzută conform Codului fiscal;
 • Regimul fiscal special pentru angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, formularul TAXI18;
 • Riscurile utilizării muncii ne(sub)declarate: prevederile legii în vigoare și sancțiunile stabilite;
 • Particularitățile completării Declarației cu privire la impozitul unic;
 • Aspecte ce țin de completarea formularelor IRM19, CAS18-AN și IRM19.

Toate seminarele sunt gratuite și vor avea loc în regim mixt (format fizic și online). Vă puteți înregistra la oricare seminar indiferent de raza de deservire.

Astfel, SFS vă îndemnăm să accesați link-ul: www.sfs.md/ro/seminare, să alegeți seminarul/seminarele la care doriți să participați și să completați formularul de înregistrare cu datele de contact solicitate.

Serviciul Fiscal de Stat încurajează înscrierea și participarea activă a contribuabililor la seminarele ce urmează a fi desfășurate.

De asemenea, autoritatea fiscală încurajează contribuabilii să propună tematici pentru seminarele ce urmează a fi organizate, prin accesarea compartimentului „Seminare” de pe pagina-web www.sfs.md și utilizarea funcționalului „Propuneți tema”.

Pe parcursul anului 2023, de către Direcțiile deservire fiscale ale Serviciului Fiscal de Stat au fost organizate și desfășurate 422 seminare la care au participat 6 207 de contribuabili. 

Serviciul Fiscal de Stat cooperează cu Departamentul Trezoreriei SUA în vederea consolidării funcției de control fiscal

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) găzduiește, în perioada 9 – 19 aprilie 2024, misiunea expertului din cadrul Biroului de asistență tehnică a Departamentului Trezoreriei SUA, domnul Billy Shannon, care va acorda suport în consolidarea funcției de control fiscal.

În contextul misiunii, directorul SFS, doamna Olga Golban a avut o întrevedere cu expertul, în cadrul căreia a exprimat gratitudine pentru cooperarea de durată și suportul oferit în domeniul controlului fiscal, precum și asistența oferită de către Departamentul Trezoreriei SUA inclusiv în alte domenii de activitate ale autorității fiscale, precum urmărirea penală, securitate internă și prețuri de transfer.

La rândul său, domnul Billy Shannon a reiterat disponibilitatea de a pune la dispoziția angajaților SFS expertiza necesară în vederea identificării domeniilor potențiale pentru îmbunătățire aferent desfășurării controalelor fiscale la contribuabili mari.

De asemenea, alte obiective propuse în cadrul misiunii se referă la  inițierea elaborării unui curs de instruire privind managementul controlului fiscal, efectuarea cartografierii business-proceselor pentru procedurile de control aferent contribuabililor mari, dezvoltarea funcției de lider de echipă și procedurile operaționale pentru implementare, explorarea și începerea proiectării unui sistem de raportare a timpului tehnic de control al Serviciului Fiscal de Stat.

Directorul Serviciului Fiscal de Stat a avut o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European

Directorul Serviciului Fiscal de Stat, doamna Olga Golban a avut o întrevedere cu agenții economici membri ai Asociației Businessului European. Agenda discuțiilor a vizat mai multe subiecte de administrare fiscală, fiind abordate și o serie de propuneri în acest sens, înaintate de către membrii Asociației.

În context, doamna director a mulțumit participanților pentru deschiderea spre dialog, cooperare în vederea îmbunătățirii și modernizării procedurilor de administrare fiscală, precum și pentru promovarea responsabilității fiscale prin achitarea în termen și în volum deplin a obligațiilor față de buget.

De asemenea, directorul SFS s-a referit și la prioritățile autorității fiscale, menționând în acest sens: armonizarea legislației naționale la cea a Uniunii Europene, implementarea prețurilor de transfer, schimbul automat de informații privind conturile financiare, precum și simplificarea mecanismului de achitare a impozitelor și taxelor.

„Este o discuție de bun augur pentru ambele părți implicate. Vrem să facem ca mecanismul de achitare a impozitelor, interacțiunea cu autoritatea fiscală să fie cât mai comodă și facilă pentru contribuabili. Încercăm să depunem efort pe dezvoltarea serviciilor fiscale electronice, ca acestea să fie comode pentru accesare de către contribuabili, de oriunde și la orice oră. De asemenea, punem un accent prioritar și pe consumul de date de la alte autorități prin utilizarea datelor disponibile pe platforma MConnect, pentru a evita situațiile când contribuabilii trebuie să prezinte de mai multe ori aceeași informație către mai multe autorități”, a declarat Olga Golban.

La fel, directorul SFS a reiterat faptul că, autoritatea fiscală depune eforturi în vederea eficientizării anumitor mecanisme de raportare a obligațiilor fiscale, respectiv, de reducere a elementelor birocratice în raport cu onorarea acestora. „Focusarea pe contribuabil urmărește scopul majorării gradului de conformare a acestuia la onorarea obligațiilor fiscale, acest proces implicând inclusiv costuri mai mici pentru procesele de administrare fiscală, ceea ce reprezintă o prioritate pentru noi”, a adăugat dna Golban.

Discuțiile dintre părți a atins și alte subiecte precum:

 • clarificarea modalității de impozitare a veniturilor obținute direct sau indirect de către persoanele fizice nerezidente sub forma de cheltuieli de transport, cazare, alimentație ș.a.;
 • aspecte ce vizează impozitul pe venit;
 • deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator, în folosul salariatului;
 • digitalizarea certificatelor eliberate de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul SIA „Cabinetului Personal al Contribuabilului”.

Pe de altă parte, reprezentanții Asociației Businessului European din Moldova au mulțumit directorului SFS pentru deschiderea manifestată, totodată reiterând disponibilitatea de a oferi toată asistența necesară în vederea realizării cu succes a obiectivelor comune, în beneficiul tuturor contribuabililor.

Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2023 de la persoanele fizice

Serviciul Fiscal de Stat informează că, Direcțiile deservire fiscală vor activa cu regim special în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2023 de la persoanele fizice (cetățeni).

În scopul facilitării depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul precedent, toate Direcțiile deservire fiscală din țară vor activa conform următorului orar:

 • 22-26 aprilie 2024 – de la 07:30 până la 19:00;
 • 27-28 aprilie 2024 – de la 08:00 până la 15:00;
 • 29-30 aprilie 2024 – de la 07:30 până la 19:00.

La data 30 aprilie 2024 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (CET18) de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentrul anul 2023.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta orice Direcție deservire fiscală a SFS (toate datele de contact pot fi vizualizate aici), sau puteți apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Modificări în legislație privind plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că, au fost operate modificări în legislație privind plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii. Astfel, începând cu luna aprilie, achitarea indemnizaţiilor se va efectua lunar, pentru luna curentă, conform deciziilor aprobate.

În acest context, la data de 01 aprilie 2024 a fost finanțată plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii pentru luna martie 2024, iar astăzi, 05 aprilie 2024, a fost finanțată plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii pentru luna aprilie 2024, în valoare totală de 217,1 milioane lei.

Pentru a ridica banii, beneficiarii urmează să se adreseze la orice oficiu poştal din ţară sau la instituţia bancară unde sunt deserviţi, doar după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). 

Numărul persoanelor care se asigură în mod individual, în creștere

Peste 150 de mii de persoane au achitat în primul trimestru al anului curent prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă. Această cifră este în creștere cu aproximativ 58 de mii faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cei mai mulți dintre plătitori, peste 74 de mii, au achitat prima în mărime de 2028 de lei. Este vorba despre fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nici asiguraţi de Guvern etc.

Alte circa 70 de mii de persoane, proprietari de teren agricol, au plătit prima în valoare de 1014 lei.

În acelaşi timp, în jur de 4600 de cetăţeni care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, au achitat prima de asigurare în mărime de 1622 de lei, iar cca 1500 de persoane au plătit pentru asigurarea medicală câte 4056 de lei.

Volumul mijloacelor financiare acumulate în primele trei luni ale anului curent în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din achitarea primei în sumă fixă a fost de peste 221 de milioane de lei, mai mult cu aproape 60 de milioane comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Principalele măsuri de politică salarială pe termen mediu, subiectul unei ședințe de lucru la Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a organizat astăzi, 5 aprilie 2024, o ședință de lucru cu reprezentanții Cancelariei de Stat, Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), reprezentanții sindicatelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Mediului, dar și ai altor ministere relevante. Scopul întrevederii a constat în efectuarea unei radiografii a principalelor măsuri de politică salarială și a impactului acestora, precum și evaluarea perspectivelor de viitor.

Dialogul s-a axat pe propunerile de modificare atât a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum și a cadrului normativ aferent salarizării personalului bugetar De asemenea, s-a discutat despre implementarea unui set de măsuri de politică salarială, ce ar urma să fie consultate cu toate părțile interesate, dar și despre elaborarea unui plan de cooperare eficient pentru a asigura înțelegerea și susținerea măsurilor propuse.

Cu referire la noile măsuri de politică salarială propuse de autorități în cadrul procesului de elaborare a politicii bugetare și fiscale, reprezentanții ministerelor și-au prezentat punctele de vedere cu privire la importanța extinderii modificărilor și asupra altor categorii de personal și ajustarea valorii de referință pentru acestea.

În context, secretarul de stat Vladimir Arachelov a prezentat estimările și scenariile de noi măsuri salariale ce sunt examinate la acestă etapă pentru a fi promovate în perioada următoare, evidențiind principalele obiective  de politică salarială în sectorul bugetar ale Ministerului Finanțelor. Domnul Arachelov a subliniat în mod special poziția Ministerului Finanțelor în legătură cu necesitatea instituirii unui mecanism de prognoză și ajustare graduală a salariilor prin intervenții anuale, care să fie argumentate și coordonate cu toate autoritățile implicate în proces.

Beneficiarii de protecție temporară care se angajează în Republica Moldova urmează a fi asigurați medical

O serie de modificări în legislație, cu scopul de a menține statutul de asigurat medical al beneficiarilor de protecție temporară angajați și după încetarea stării de urgență, au fost aprobate în cadrul ședinței de miercuri, a Guvernului.

Acest lucru va permite beneficiarilor de protecție temporară angajați să aibă aceleași drepturi și obligații în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală ca și cetăţenii Republicii Moldova.  Statutul de persoană asigurată va fi acordat/suspendat în baza informației referitoare la raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale prezentate de angajatori Serviciului Fiscal de Stat.

Anterior, persoanele care s-au refugiat din Ucraina, beneficiare de protecție temporară, angajate în câmpul muncii în Moldova erau asigurate medical prin derogare de la legislație, în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale.

Modificările sus-menționate urmează a fi adoptate de Parlament și vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

1 2 3 830

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...