Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale

SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”

Sortează după:

Contabilizarea provizionului pentru cheltuielile de lichidare și refacere a terenului degradat în urma extragerii resurselor minerale

04.03.2016

224 views

Capital.ro

Exemplul 23. Conform devizului întocmit de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale cheltuielile de lichidare a excavaţiilor miniere şi refacere a terenului degradat constituie 6 200 000 lei....

Amortizarea resurselor minerale pregătite spre extracţie

04.03.2016

248 views

Exemplul 22. În baza condiţiilor din exemplul 21, admitem că în prima lună de extracţie au fost extrase 5400 m3 de piatră brută. Entitatea calculează amortizarea resurselor minerale confor...

Contabilizarea costurilor de explorare (de pregătire spre extracţie) a resurselor minerale

04.03.2016

250 views

 Exemplul 21. În timpul lucrărilor de explorare aferente pietrei brute din sectorul nr.1 al terenului atribuit, entitatea a suportat următoarele costuri:- serviciile entităţilor terţe ...

Modul de înregistrare a activelor utilizabile obținute la lichidarea obiectului de imobilizări corporale

04.03.2016

236 views

ECOnomist.md

Exemplul 20. O entitate a casat un strung din motivul uzurii fizice totale şi expirării duratei de utilizare. Costul de intrare a strungului constituie 38 000 lei, suma amortizării acumulate - 36 ...

Contabilizarea costului modernizării a imobilizărilor corporale

04.03.2016

234 views

Exemplul 18. O entitate a modernizat un strung în regie proprie (în secţia de reparaţie), costul modernizării fiind de 48 000 lei. Expertiza tehnică a atestat creşterea duratei de utilizar...

Constituirea provizionului pentru costurile semnificative care se aşteaptă la ieşirea imobilizării corporale

04.03.2016

202 views

Exemplul 19. O entitate conform politicilor contabile a constituit provizion în mărime de 30 000 lei aferent costurilor probabile obligatorii de ieşire a unui utilaj tehnologic. Cheltuielile efe...

Contabilizarea operaţiilor ocazionale care nu sînt strict necesare procesului de construcţie sau dezvoltare

04.03.2016

245 views

Exemplul 17. O entitate a procurat un teren destinat pentru construcţia unei clădiri, care va fi începută peste 4 luni. Entitatea decide că terenul în cauză va fi folosit drept spaţiu de p...

Contabilizarea transferării unui obiect din componenţa stocurilor în categoria imobilizărilor corporale

04.03.2016

220 views

Exemplul 16. O entitate care produce mobilă pentru oficiu a decis de a folosi în sala de şedinţe un set de mobilă, costul efectiv al căruia constituie 15 864 lei. În baza datelor din...

Contabilizarea trecerii imobilizării necorporale din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile

04.03.2016

204 views

Exemplul 14. O entitate - producător de vinuri spumante deţine o marcă comercială în valoare de 78 000 lei. Deoarece durata de valabilitate a certificatului de înregistrare a mărcii p...

Contabilizarea separată a terenurilor și a clădirilor

04.03.2016

315 views

Exemplul 15. O entitate a achiziţionat un teren cu clădirea amplasată pe acesta cu 180 000 lei. Dacă aceste obiecte ar fi fost cumpărate separat, valoarea de piaţă a terenului ar fi constituit 160 000...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...