37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Informații și acte normative necesare pentru completarea Declarației VEN12 pentru anul 2021

Informații și acte normative necesare pentru completarea Declarației VEN12 pentru anul 2021

17.03.20221.637 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În curând expiră termenul de prezentare a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2021. Ultima zi de prezentare este 25 martie 2022. Respectiv, pentru a facilita procesul de completare a declarațiilor privind impozitul pe venit, am considerat să sistematizăm actele normative în vigoare necesare acestui proces complicat:

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici pentru perioada fiscală 2021

Categoria contribuabilului

Cota impozitului

Darea de seamă pe venitul obținut

Aprobată prin

Termen de prezentare

Persoanele juridice, altele decât cele menționate ulterior

12%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

25 Martie

Reprezentanța permanentă a nerezidentului1

12%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Reprezentanțele, persoanele juridice nerezidente

12%

Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER17)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20.04.2017

Persoanele juridice care practică activitate profesională (birourile asociate de avocați, birourile asociate de mediatori)

18%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Persoana care practică activitate profesională în sectorul justiției (notar, executor judecătoresc, avocat mediator, administrator autorizat, expert juridic)

18%

Declarație cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15.01.2018

Întreprinzătorii individuali

12%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)2

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF21)3

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Ordinul IFPS nr.

370 din 24.07.2020

Gospodăriile țărănești4

7%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF21)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Ordinul IFPS nr.

370 din 24.07.2020

Persoanele juridice care nu sunt înregistrați ca plătitori TVA

4%

Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (forma SIMM20)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.40 din 09.03.2020

Organizațiile necomerciale

12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației)

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018

Persoanele fizice care desfășoară activitatea independentă

1% (dar nu mai puțin de 3000 de lei anual)

Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.02 din 09.01.2017

Menționăm că începînd cu perioada fiscală 2021, a fost revizuită cota de impunere a veniturilor persoanelor care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană fizică (avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară) de la 18% la 12%.

De asemenea, pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) începînd cu 2021 a fost suplinită lista veniturilor neimpozabile cu:

 • mijloacele financiare obținute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern (art. 20 lit. z2 din Codul fiscal);
 • veniturile persoanelor juridice obținute în urma valorificării surselor financiare externe în cadrul granturilor internaționale ce țin de dezvoltarea învățământului și cercetării (art. 20 lit. z2 din Codul fiscal).

Etapele de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit

 1. Determinarea rezultatului financiar conform SNC, IFRS;
 2. Identificarea operațiunilor ce necesită corectări în conformitate cu prevederile CF;
 3. Completarea registrului de evidență a MF pe categorii de proprietate în scopuri fiscale;
 4. Corectarea veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale (anexele 1D, 2D);
 5. Completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12), anexele 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 9D, 10D.

Limita deducerii cheltuielilor legate de dobînzi aferente creditelor și împrumuturilor este reglementată prin art. 25 din Codul Fiscal. Pentru anul 2021 rata medie ponderată la creditele acordate persoanelor juridice constituie: pentru împrumuturi pînă la 12 luni – 8,67 % în MDL, 4,22 %  în valută, pentru împrumuturi peste 12 luni – 8,16 % MDL, 4,00 % în valută. Sursa pagina oficială a BNM.

Suplimentar, ținem să menționăm că agenţii economici sînt obligaţi să achite, impozitul pe venit, în rate, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma– pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 decembrie ale anului fiscal.

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

De reținut. Contribuabilii (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabili care desfăşoară servicii profesionale, contribuabilii care practică activitate profesională în sectorul justiţiei și în domeniul sănătății precum și persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente), care nu vor prezenta declarațiile pe venit pînă la 25 martie, însă impozitul pe venit a fost achitat, sunt pasibili sancționării, potrivit art.260 alin.(1) din Codul fiscal și art.3011 alin.(2) din Codul contravențional.

Totodată vă prezentăm o serie de material publicate în Revista electronica Contabilsef.md legate de completarea Declarației VEN12:

Menționăm că la aplicarea conținutului din articolele susmenționate care conțin trimiteri la prevederile legale neactuale urmează de aplicat normele legale în vigoare. Totodată pentru a fi mereu informat, vă îndemnăm să vă abonați la Revista electronică Contabilsef.md, astfel primiți acces online, de pe orice dispozitiv și din orice punct al lumii la întreg conținutul exclusiv al revistei, inclusiv cel publicat anterior activării abonamentului.

Important! Totodată pentru economia de timp și simplificarea procesului de completare a declarației vă propunem spre vizionare cursurile ”Completarea Declarației VEN12 pentru perioada fiscală 2021″ și Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Tranziția la metoda nouă.


1 Art. 75 alin.(2) din Codul fiscal;

2 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale depăşeşte 3 unităţi şi care sunt înregistraţi ca plătitori TVA;

3 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori TVA;

4 GŢ (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

În curând expiră termenul de prezentare a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2021. Ultima zi de prezentare este 25 martie 2022. Respectiv, pentru a facilita procesul de completare a declarațiilor privind impozitul pe venit, am considerat să sistematizăm actele normative în vigoare necesare acestui proces complicat:

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici pentru perioada fiscală 2021

Categoria contribuabilului

Cota impozitului

Darea de seamă pe venitul obținut

Aprobată prin

Termen de prezentare

Persoanele juridice, altele decât cele menționate ulterior

12%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

25 Martie

Reprezentanța permanentă a nerezidentului1

12%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Reprezentanțele, persoanele juridice nerezidente

12%

Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER17)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20.04.2017

Persoanele juridice care practică activitate profesională (birourile asociate de avocați, birourile asociate de mediatori)

18%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Persoana care practică activitate profesională în sectorul justiției (notar, executor judecătoresc, avocat mediator, administrator autorizat, expert juridic)

18%

Declarație cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15.01.2018

Întreprinzătorii individuali

12%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)2

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF21)3

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Ordinul IFPS nr.

370 din 24.07.2020

Gospodăriile țărănești4

7%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF21)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Ordinul IFPS nr.

370 din 24.07.2020

Persoanele juridice care nu sunt înregistrați ca plătitori TVA

4%

Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (forma SIMM20)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.40 din 09.03.2020

Organizațiile necomerciale

12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației)

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018

Persoanele fizice care desfășoară activitatea independentă

1% (dar nu mai puțin de 3000 de lei anual)

Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.02 din 09.01.2017

Menționăm că începînd cu perioada fiscală 2021, a fost revizuită cota de impunere a veniturilor persoanelor care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană fizică (avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară) de la 18% la 12%.

De asemenea, pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) începînd cu 2021 a fost suplinită lista veniturilor neimpozabile cu:

 • mijloacele financiare obținute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern (art. 20 lit. z2 din Codul fiscal);
 • veniturile persoanelor juridice obținute în urma valorificării surselor financiare externe în cadrul granturilor internaționale ce țin de dezvoltarea învățământului și cercetării (art. 20 lit. z2 din Codul fiscal).

Etapele de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit

 1. Determinarea rezultatului financiar conform SNC, IFRS;
 2. Identificarea operațiunilor ce necesită corectări în conformitate cu prevederile CF;
 3. Completarea registrului de evidență a MF pe categorii de proprietate în scopuri fiscale;
 4. Corectarea veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale (anexele 1D, 2D);
 5. Completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12), anexele 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 9D, 10D.

Limita deducerii cheltuielilor legate de dobînzi aferente creditelor și împrumuturilor este reglementată prin art. 25 din Codul Fiscal. Pentru anul 2021 rata medie ponderată la creditele acordate persoanelor juridice constituie: pentru împrumuturi pînă la 12 luni – 8,67 % în MDL, 4,22 %  în valută, pentru împrumuturi peste 12 luni – 8,16 % MDL, 4,00 % în valută. Sursa pagina oficială a BNM.

Suplimentar, ținem să menționăm că agenţii economici sînt obligaţi să achite, impozitul pe venit, în rate, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma– pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 decembrie ale anului fiscal.

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

De reținut. Contribuabilii (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabili care desfăşoară servicii profesionale, contribuabilii care practică activitate profesională în sectorul justiţiei și în domeniul sănătății precum și persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente), care nu vor prezenta declarațiile pe venit pînă la 25 martie, însă impozitul pe venit a fost achitat, sunt pasibili sancționării, potrivit art.260 alin.(1) din Codul fiscal și art.3011 alin.(2) din Codul contravențional.

Totodată vă prezentăm o serie de material publicate în Revista electronica Contabilsef.md legate de completarea Declarației VEN12:

Menționăm că la aplicarea conținutului din articolele susmenționate care conțin trimiteri la prevederile legale neactuale urmează de aplicat normele legale în vigoare. Totodată pentru a fi mereu informat, vă îndemnăm să vă abonați la Revista electronică Contabilsef.md, astfel primiți acces online, de pe orice dispozitiv și din orice punct al lumii la întreg conținutul exclusiv al revistei, inclusiv cel publicat anterior activării abonamentului.

Important! Totodată pentru economia de timp și simplificarea procesului de completare a declarației vă propunem spre vizionare cursurile ”Completarea Declarației VEN12 pentru perioada fiscală 2021″ și Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Tranziția la metoda nouă.


1 Art. 75 alin.(2) din Codul fiscal;

2 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale depăşeşte 3 unităţi şi care sunt înregistraţi ca plătitori TVA;

3 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori TVA;

4 GŢ (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...