37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Scurte comentarii la ultimele modificări în SNC

Scurte comentarii la ultimele modificări în SNC

21.09.20211.083 views
(4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În acest articol veți face cunoștință cu toate modificările în standardele naționale de contabilitate care au intrat în vigoare la data de 17 septembrie 2021. Totodată, o să comentăm aceste modificări și o să dezvăluim modul de aplicare ale acestora. După cum cunoașteți, modificările au fost introduse prin Ordinul nr. 110 din 13.09.2021. Planul de conturi a fost modificat prin Ordinul nr. 111 din 13.09.2021. Menționăm că vom însemna cu caracterele ”bold” prevederile noi introduse în SNC, iar cu caracterele ”italic” prevederile excluse din SNC.

SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Până la data de 17.09.2021

Din data de 17.09.2021

Comentariu

31. În rîndul 010 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi a imobilizărilor necorporale interconexate cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, determinată în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

31. În rîndul 010 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi a imobilizărilor necorporale conexe cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, determinată în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

Cuvântul „interconexate” a fost substituit prin cuvântul „conexe”. Modificarea este redacțională

143. În rîndul 100 ”Cheltuieli financiare” se reflectă suma totală a cheltuielilor financiare. În rîndurile 101-105 se prezintă respectiv: cheltuielile privind dobînzile (cu excepția costurilor privind dobînzile aferente contractelor de leasing la locatar și contractele de microfinanțare, care se reflectă în rd.024 și rd.025), inclusiv cheltuielile privind dobînzile aferente părţilor afiliate; cheltuielile aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente; cheltuielile aferente ieșirii investițiilor financiare; cheltuielile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc.

143. În rîndul 100 ”Cheltuieli financiare” se reflectă suma totală a cheltuielilor financiare. În rîndurile 101-105 se prezintă respectiv: cheltuielile privind dobînzile, inclusiv cheltuielile privind dobînzile aferente părţilor afiliate; cheltuielile aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente; cheltuielile aferente ieșirii investițiilor financiare; cheltuielile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc.

Propoziția evidențiată a fost exclusă

161. În rîndul 090 “Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)” se reflectă diferenţa dintre suma veniturilor şi a cheltuielilor financiare din perioada de gestiune. Veniturile financiare includ: veniturile din interese de participare (de exemplu dividende); veniturile din dobînzi (cu excepţia veniturilor aferente dobînzilor din contracte de leasing şi contracte de microfinanţare, care se reflectă în rd.010); veniturile din alte investiţii financiare pe termen lung; veniturile din ieşirea investiţiilor financiare; veniturile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc. Cheltuielile financiare includ: cheltuielile privind dobînzile (cu excepţia cheltuielilor privind dobînzile aferente contractelor de leasing la locatar şi contractele de microfinanţare, care se reflectă în rd.020); cheltuielile aferente ieşirii investiţiilor financiare; cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc.

161. În rîndul 090 “Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)” se reflectă diferenţa dintre suma veniturilor şi a cheltuielilor financiare din perioada de gestiune. Veniturile financiare includ: veniturile din interese de participare (de exemplu dividende); veniturile din dobînzi (cu excepţia veniturilor aferente dobînzilor din contracte de leasing şi contracte de microfinanţare, care se reflectă în rd.010); veniturile din alte investiţii financiare pe termen lung; veniturile din ieşirea investiţiilor financiare; veniturile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc. Cheltuielile financiare includ: cheltuielile privind dobînzile; cheltuielile aferente ieşirii investiţiilor financiare; cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc.

Propoziția evidențiată a fost exclusă

În Anexa 1 Bilanțul, în colonița „Activ” au fost renumerotate cu numerele 3.3 – 3.6, corespunzător, numerele care corespund rândurilor 083-086.

 

SNC „Imobilizări necorporale și corporale”

38. Imobilizările necorporale includ:

1) imobilizări necorporale în curs de execuţie – imobilizări necorporale aflate în procesul de creare, modernizare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi imobilizările necorporale interconexate cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie;

38. Imobilizările necorporale includ:

1) imobilizări necorporale în curs de execuţie – imobilizări necorporale aflate în procesul de creare, modernizare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi imobilizările necorporale conexe cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie;

Cuvântul „interconexate” a fost substituit prin cuvântul „conexe”. Modificarea este redacțională

39. Recunoaşterea iniţială a imobilizărilor necorporale se efectuează în modul stabilit în pct. 6 din prezentul standard cu excepţia regulilor specifice şi anume:

3)   imobilizările necorporale interconexate cu alte imobilizări, indiferent de faptul dacă necesită sau nu lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, se recunosc la data punerii în funcţiune a altui activ imobilizat ce necesită lucrări de pregătire.

39. Recunoaşterea iniţială a imobilizărilor necorporale se efectuează în modul stabilit în pct. 6 din prezentul standard cu excepţia regulilor specifice şi anume:

3)   imobilizările necorporale conexe cu alte imobilizări, indiferent de faptul dacă necesită sau nu lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, se recunosc la data punerii în funcţiune a altui activ imobilizat ce necesită lucrări de pregătire.

Cuvântul „interconexate” a fost substituit prin cuvântul „conexe”. Modificarea este redacțională

 

SNC „Contracte de leasing”

52. În situaţiile financiare ale locatorului se prezintă cel puţin următoarele informaţii aferente:

 1. leasingului financiar:
 • suma creanţelor de leasing la finele perioadei de gestiune;
 • veniturile şi cheltuielile anticipate de leasing la finele perioadei de gestiune;
 • suma veniturilor şi suma cheltuielilor anticipate de leasing decontate la venituri şi respectiv, cheltuieli curente a perioadei de gestiune;
 • suma dobînzilor de leasing, constatate ca venituri curente;
 • suma chiriilor contingente recunoscute ca venituri curente;
 • descrierea generală a contractelor semnificative de leasing.

2. leasingului operaţional:

 • suma plăţilor de leasing şi chiriilor contingente constatate ca venituri curente;
 • suma costurilor de reparaţie a activelor transmise în leasing cu separarea costurilor suportate din cont propriu şi compensate din plăţile de leasing;
 • cheltuieli de returnare a activelor transmise în leasing suportate din cont propriu;
 • descrierea generală a contractelor semnificative de leasing.

 

-

Punctul 52. a fost exclus. 

 

SNC „Venituri”

31. Dobînzile aferente obligaţiunilor şi altor titluri de datorii, procurate la un preţ care include dobînzile calculate, se recunosc ca venituri doar în suma referitoare la perioada post-achiziţie. Suma dobînzilor aferentă perioadei pre-achiziţie a obligaţiunilor nu se consideră venituri, ci se raportează la diminuarea costului de intrare a obligaţiunilor.

31. Dobînzile aferente obligaţiunilor şi altor titluri de creanțe, procurate la un preţ care include dobînzile calculate, se recunosc ca venituri doar în suma referitoare la perioada post-achiziţie. Suma dobînzilor aferentă perioadei pre-achiziţie a obligaţiunilor nu se consideră venituri, ci se raportează la diminuarea costului de intrare a obligaţiunilor.

Cuvântul „datorii” a fost substituit cu cuvântul „creanțe” 

311. Veniturile aferente ajustărilor de valoare favorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente apar în cazul:

2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de datorii cu scont (procurate la un preţ mai mic decît valoarea nominală);

3) reluării pierderilor din deprecierea valorilor mobiliare.

311. Veniturile aferente ajustărilor de valoare favorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente apar în cazul:

2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de creanțe cu scont (procurate la un preţ mai mic decît valoarea nominală);

3) reluării și decontării pierderilor din deprecierea valorilor mobiliare.

La subpct 2), cuvântul „datorii” a fost substituit cu cuvântul „creanțe”.

La subpct. 3), după cuvântul „reluării” a fost adăugat „și decontării”.

 

SNC „Cheltuieli”

311.   În componenţa cheltuielilor financiare se evidenţiază separat cheltuielile aferente ajustărilor de valoare nefavorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente care apar în cazul:

2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de datorii cu primă (procurate la un preţ mai mare decît valoarea nominală);

311.   În componenţa cheltuielilor financiare se evidenţiază separat cheltuielile aferente ajustărilor de valoare nefavorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente care apar în cazul:

2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de creanțe cu primă (procurate la un preţ mai mare decît valoarea nominală);

Cuvântul „datorii” a fost substituit cu cuvântul „creanțe”

 

Componenţa cheltuielilor altor activităţi (Anexa 5)

2. Cheltuieli financiare:

4) cheltuieli privind dobînzile (cu excepția costurilor privind dobînzile aferente contractelor de leasing la locatar și contractele de microfinanțare, care se reflectă în componența veniturilor din vînzări);

Componenţa cheltuielilor altor activităţi (Anexa 5)

2. Cheltuieli financiare:

4) cheltuieli privind dobînzile;

Propoziția evidențiată a fost exclusă

 

SNC „Contracte de construcții”

4. Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică:

Contract de construcţie – contract încheiat între beneficiar şi antreprenor pentru construirea, reparaţia, modernizarea şi reconstruirea unui activ sau a unui grup de active, care ca proiectare, tehnologie şi funcţionare sau destinaţie sînt interconexate şi interdependente.

4. Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică:

Contract de construcţie – contract încheiat între beneficiar şi antreprenor pentru construirea, reparaţia, modernizarea şi reconstruirea unui activ sau a unui grup de active, care ca proiectare, tehnologie şi funcţionare sau destinaţie sînt conexe şi interdependente.

Modificarea este redacțională

 

Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor

În Anexa 1, în faza II, liniuța a patra se substituie cu „b)”. Modificările sunt redacționale.

 

Planul general de conturi contabile

  Până la data de 17.09.2021

Din data de 17.09.2021

Comentariu

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung”

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea/majorarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu debitul contului: 721.

În debitul contului 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 621.

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung”

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea/majorarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu debitul contului: 722.

În debitul contului 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 622.

Contul 721 (cheltuieli cu active imobilizate) a fost substituit cu contul 722 (cheltuieli financiare), iar contul 621 (venituri cu operațiuni cu active imobilizate), a fost substituit cu contul 622 (venituri financiare).

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente”

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează suma diminuării (deprecierii) valorii investiţiilor financiare curente în corespondenţă cu debitul contului: 714.

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente”

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează suma diminuării (deprecierii) valorii investiţiilor financiare curente în corespondenţă cu debitul contului: 722.

 Contul 714 (alte cheltuieli din activitatea operaţională)

a fost substituit cu contul 722 (cheltuieli financiare).

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează majorarea valorii patrimoniului primit de la stat în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 123, 141, 142, 211, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 314, 332, 427, 543 etc.

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează majorarea valorii patrimoniului primit de la stat în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 123, 141, 142, 211, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 314, 421, 427, 428, 511, 521, 531, 533, 536, 543, 544 etc.

Conturile 332, 427, 543 din varianta precedentă au fost substituite cu conturile 421, 427, 428, 511, 521, 531, 533, 536, 543, 544.

 

În acest articol veți face cunoștință cu toate modificările în standardele naționale de contabilitate care au intrat în vigoare la data de 17 septembrie 2021. Totodată, o să comentăm aceste modificări și o să dezvăluim modul de aplicare ale acestora. După cum cunoașteți, modificările au fost introduse prin Ordinul nr. 110 din 13.09.2021. Planul de conturi a fost modificat prin Ordinul nr. 111 din 13.09.2021. Menționăm că vom însemna cu caracterele ”bold” prevederile noi introduse în SNC, iar cu caracterele ”italic” prevederile excluse din SNC.

SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Până la data de 17.09.2021

Din data de 17.09.2021

Comentariu

31. În rîndul 010 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi a imobilizărilor necorporale interconexate cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, determinată în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

31. În rîndul 010 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi a imobilizărilor necorporale conexe cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, determinată în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

Cuvântul „interconexate” a fost substituit prin cuvântul „conexe”. Modificarea este redacțională

143. În rîndul 100 ”Cheltuieli financiare” se reflectă suma totală a cheltuielilor financiare. În rîndurile 101-105 se prezintă respectiv: cheltuielile privind dobînzile (cu excepția costurilor privind dobînzile aferente contractelor de leasing la locatar și contractele de microfinanțare, care se reflectă în rd.024 și rd.025), inclusiv cheltuielile privind dobînzile aferente părţilor afiliate; cheltuielile aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente; cheltuielile aferente ieșirii investițiilor financiare; cheltuielile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc.

143. În rîndul 100 ”Cheltuieli financiare” se reflectă suma totală a cheltuielilor financiare. În rîndurile 101-105 se prezintă respectiv: cheltuielile privind dobînzile, inclusiv cheltuielile privind dobînzile aferente părţilor afiliate; cheltuielile aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente; cheltuielile aferente ieșirii investițiilor financiare; cheltuielile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc.

Propoziția evidențiată a fost exclusă

161. În rîndul 090 “Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)” se reflectă diferenţa dintre suma veniturilor şi a cheltuielilor financiare din perioada de gestiune. Veniturile financiare includ: veniturile din interese de participare (de exemplu dividende); veniturile din dobînzi (cu excepţia veniturilor aferente dobînzilor din contracte de leasing şi contracte de microfinanţare, care se reflectă în rd.010); veniturile din alte investiţii financiare pe termen lung; veniturile din ieşirea investiţiilor financiare; veniturile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc. Cheltuielile financiare includ: cheltuielile privind dobînzile (cu excepţia cheltuielilor privind dobînzile aferente contractelor de leasing la locatar şi contractele de microfinanţare, care se reflectă în rd.020); cheltuielile aferente ieşirii investiţiilor financiare; cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc.

161. În rîndul 090 “Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)” se reflectă diferenţa dintre suma veniturilor şi a cheltuielilor financiare din perioada de gestiune. Veniturile financiare includ: veniturile din interese de participare (de exemplu dividende); veniturile din dobînzi (cu excepţia veniturilor aferente dobînzilor din contracte de leasing şi contracte de microfinanţare, care se reflectă în rd.010); veniturile din alte investiţii financiare pe termen lung; veniturile din ieşirea investiţiilor financiare; veniturile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc. Cheltuielile financiare includ: cheltuielile privind dobînzile; cheltuielile aferente ieşirii investiţiilor financiare; cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc.

Propoziția evidențiată a fost exclusă

În Anexa 1 Bilanțul, în colonița „Activ” au fost renumerotate cu numerele 3.3 – 3.6, corespunzător, numerele care corespund rândurilor 083-086.

 

SNC „Imobilizări necorporale și corporale”

38. Imobilizările necorporale includ:

1) imobilizări necorporale în curs de execuţieimobilizări necorporale aflate în procesul de creare, modernizare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi imobilizările necorporale interconexate cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie;

38. Imobilizările necorporale includ:

1) imobilizări necorporale în curs de execuţieimobilizări necorporale aflate în procesul de creare, modernizare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi imobilizările necorporale conexe cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie;

Cuvântul „interconexate” a fost substituit prin cuvântul „conexe”. Modificarea este redacțională

39. Recunoaşterea iniţială a imobilizărilor necorporale se efectuează în modul stabilit în pct. 6 din prezentul standard cu excepţia regulilor specifice şi anume:

3)   imobilizările necorporale interconexate cu alte imobilizări, indiferent de faptul dacă necesită sau nu lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, se recunosc la data punerii în funcţiune a altui activ imobilizat ce necesită lucrări de pregătire.

39. Recunoaşterea iniţială a imobilizărilor necorporale se efectuează în modul stabilit în pct. 6 din prezentul standard cu excepţia regulilor specifice şi anume:

3)   imobilizările necorporale conexe cu alte imobilizări, indiferent de faptul dacă necesită sau nu lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, se recunosc la data punerii în funcţiune a altui activ imobilizat ce necesită lucrări de pregătire.

Cuvântul „interconexate” a fost substituit prin cuvântul „conexe”. Modificarea este redacțională

 

SNC „Contracte de leasing”

52. În situaţiile financiare ale locatorului se prezintă cel puţin următoarele informaţii aferente:

 1. leasingului financiar:
 • suma creanţelor de leasing la finele perioadei de gestiune;
 • veniturile şi cheltuielile anticipate de leasing la finele perioadei de gestiune;
 • suma veniturilor şi suma cheltuielilor anticipate de leasing decontate la venituri şi respectiv, cheltuieli curente a perioadei de gestiune;
 • suma dobînzilor de leasing, constatate ca venituri curente;
 • suma chiriilor contingente recunoscute ca venituri curente;
 • descrierea generală a contractelor semnificative de leasing.

2leasing.ului operaţional:

 • suma plăţilor de leasing şi chiriilor contingente constatate ca venituri curente;
 • suma costurilor de reparaţie a activelor transmise în leasing cu separarea costurilor suportate din cont propriu şi compensate din plăţile de leasing;
 • cheltuieli de returnare a activelor transmise în leasing suportate din cont propriu;
 • descrierea generală a contractelor semnificative de leasing.

 

-

Punctul 52. a fost exclus. 

 

SNC „Venituri”

31. Dobînzile aferente obligaţiunilor şi altor titluri de datorii, procurate la un preţ care include dobînzile calculate, se recunosc ca venituri doar în suma referitoare la perioada post-achiziţie.Suma dobînzilor aferentă perioadei pre-achiziţie a obligaţiunilor nu se consideră venituri, ci se raportează la diminuarea costului de intrare a obligaţiunilor.

31. Dobînzile aferente obligaţiunilor şi altor titluri de creanțe, procurate la un preţ care include dobînzile calculate, se recunosc ca venituri doar în suma referitoare la perioada post-achiziţie.Suma dobînzilor aferentă perioadei pre-achiziţie a obligaţiunilor nu se consideră venituri, ci se raportează la diminuarea costului de intrare a obligaţiunilor.

Cuvântul „datorii” a fost substituit cu cuvântul „creanțe” 

311. Veniturile aferente ajustărilor de valoare favorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente apar în cazul:

2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de datorii cu scont (procurate la un preţ mai mic decît valoarea nominală);

3) reluării pierderilor din deprecierea valorilor mobiliare.

311. Veniturile aferente ajustărilor de valoare favorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente apar în cazul:

2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de creanțe cu scont (procurate la un preţ mai mic decît valoarea nominală);

3) reluării și decontării pierderilor din deprecierea valorilor mobiliare.

La subpct 2), cuvântul „datorii” a fost substituit cu cuvântul „creanțe”.

La subpct. 3), după cuvântul „reluării” a fost adăugat „și decontării”.

 

SNC „Cheltuieli”

311.   În componenţa cheltuielilor financiare se evidenţiază separat cheltuielile aferente ajustărilor de valoare nefavorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente care apar în cazul:

2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de datorii cu primă (procurate la un preţ mai mare decît valoarea nominală);

311.   În componenţa cheltuielilor financiare se evidenţiază separat cheltuielile aferente ajustărilor de valoare nefavorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente care apar în cazul:

2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de creanțe cu primă (procurate la un preţ mai mare decît valoarea nominală);

Cuvântul „datorii” a fost substituit cu cuvântul „creanțe”

 

Componenţa cheltuielilor altor activităţi (Anexa 5)

2. Cheltuieli financiare:

4) cheltuieli privind dobînzile (cu excepția costurilor privind dobînzile aferente contractelor de leasing la locatar și contractele de microfinanțare, care se reflectă în componența veniturilor din vînzări);

Componenţa cheltuielilor altor activităţi (Anexa 5)

2. Cheltuieli financiare:

4) cheltuieli privind dobînzile;

Propoziția evidențiată a fost exclusă

 

SNC „Contracte de construcții”

4. Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică:

Contract de construcţie – contract încheiat între beneficiar şi antreprenor pentru construirea, reparaţia, modernizarea şi reconstruirea unui activ sau a unui grup de active, care ca proiectare, tehnologie şi funcţionare sau destinaţie sînt interconexate şi interdependente.

4. Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică:

Contract de construcţie – contract încheiat între beneficiar şi antreprenor pentru construirea, reparaţia, modernizarea şi reconstruirea unui activ sau a unui grup de active, care ca proiectare, tehnologie şi funcţionare sau destinaţie sînt conexe şi interdependente.

Modificarea este redacțională

 

Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor

În Anexa 1, în faza II, liniuța a patra se substituie cu „b)”. Modificările sunt redacționale.

 

Planul general de conturi contabile

  Până la data de 17.09.2021

Din data de 17.09.2021

Comentariu

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung”

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea/majorarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu debitul contului: 721.

În debitul contului 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 621.

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung”

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea/majorarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu debitul contului: 722.

În debitul contului 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 622.

Contul 721 (cheltuieli cu active imobilizate) a fost substituit cu contul 722 (cheltuieli financiare), iar contul 621 (venituri cu operațiuni cu active imobilizate), a fost substituit cu contul 622 (venituri financiare).

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente”

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează suma diminuării (deprecierii) valorii investiţiilor financiare curente în corespondenţă cu debitul contului: 714.

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente”

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează suma diminuării (deprecierii) valorii investiţiilor financiare curente în corespondenţă cu debitul contului: 722.

 Contul 714 (alte cheltuieli din activitatea operaţională)

a fost substituit cu contul 722 (cheltuieli financiare).

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează majorarea valorii patrimoniului primit de la stat în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 123, 141, 142, 211, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 314, 332, 427, 543 etc.

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează majorarea valorii patrimoniului primit de la stat în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 123, 141, 142, 211, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 314, 421, 427, 428, 511, 521, 531, 533, 536, 543, 544 etc.

Conturile 332, 427, 543 din varianta precedentă au fost substituite cu conturile 421, 427, 428, 511, 521, 531, 533, 536, 543, 544.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...