Nu au fost gasit nimic!

SNC „VENITURI”

Sortează după:
Contabilizarea veniturilor din vînzarea bunurilor în cazul apariţiei unor incertitudini legate de recuperabilitatea anumitor sume recunoscute anterior ca venituri
Contabilizarea veniturilor din vînzarea bunurilor în cazul apariţiei unor incertitudini legate de recuperabilitatea anumitor sume recunoscute anterior ca venituri
Exemplul 9. În noiembrie 201X entitatea a vîndut produse a căror valoare de vînzare totală constituie 140 000 lei, iar costul efectiv - 110 000 lei. În anul 201X+3 un cumpărător a fost ...
Ajustarea veniturilor din vînzarea bunurilor  în cazul returnării bunurilor
Ajustarea veniturilor din vînzarea bunurilor în cazul returnării bunurilor
Exemplu 8. În iunie 201X o entitate - fabrică de mobilă a comercializat 10 seturi de mobilă pentru oficiu. Valoarea de vînzare a unui set de mobilă constituie 3 600 lei, iar costul efectiv - ...
Contabilitatea veniturilor din vînzările cu livrări amînate
Contabilitatea veniturilor din vînzările cu livrări amînate
Exemplu 7. În decembrie 201X entitatea a comercializat unui cumpărător un lot de produse vinicole a căror valoare de vînzare constituie 82 500 lei, iar cost efectiv - 51 600 lei. Conform ...
Reflectarea veniturilor din livrarea mărfurilor în baza unui contract de consignaţie
Reflectarea veniturilor din livrarea mărfurilor în baza unui contract de consignaţie
Exemplul 6. În noiembrie 201X entitatea a livrat în baza unui contract de consignaţie 10 televizoare la preţ unitar de vînzare 7 400 lei. Televizoarele au fost vîndute de către comisionar ...
Contabilizarea veniturilor din vînzarea mărfurilor
Contabilizarea veniturilor din vînzarea mărfurilor
Exemplul 5. În decembrie 201X entitatea a livrat cumpărătorilor mărfuri cu transferarea drepturilor de proprietate asupra acestora. Valoarea de vînzare a mărfurilor constituie 320 000 lei, iar ...
Recunoașterea veniturilor în cazul cînd preţul de vînzare a bunurilor include o sumă identificabilă pentru servicii ulterioare
Recunoașterea veniturilor în cazul cînd preţul de vînzare a bunurilor include o sumă identificabilă pentru servicii ulterioare
Exemplul 4. În decembrie 201X entitatea a vîndut unui cumpărător 10 calculatoare la preţ unitar de 12 000 lei cu condiţia deservirii calculatoarelor pe parcursul a 3 ani. Preţul unitar de ...
Determinarea veniturilor în cazul contractelor de intermediere
Determinarea veniturilor în cazul contractelor de intermediere
Exemplul 2. Entitatea „A" a încheiat un contract de intermediere cu entitatea „B" privind vînzarea produselor vinicole. În anul 201X entitatea „A" a vîndut cumpărătorilor ...
Determinarea veniturilor în cazul acordării reducerilor de preț
Determinarea veniturilor în cazul acordării reducerilor de preț
Exemplul 3. În mai 201X o entitate a vîndut unui cumpărător 1 000 unităţi de marfă al cărei preţ unitar obişnuit de vînzare constituie 80 lei. Cumpărătorul a achitat integral mărfurile ...
Ne includerea  în componența veniturilor a TVA şi accizelor
Ne includerea în componența veniturilor a TVA şi accizelor
Exemplul 1. În noiembrie 201X o entitate a livrat produse finite cumpărătorilor la valoare de vînzare de 120 000 lei, inclusiv TVA - 20 000 lei şi accize - 10 000 lei. În baza datelor din ...
Recunoașterea redevenţelor ca venituri în momentul transferării drepturilor de utilizare a imobilizărilor necorporale pentru o plată fixă şi pe un termen nelimitat
Recunoașterea redevenţelor ca venituri în momentul transferării drepturilor de utilizare a imobilizărilor necorporale pentru o plată fixă şi pe un termen nelimitat
Exemplul 19. Utilizînd datele din exemplul 18, să admitem că dreptul de utilizare a brevetului de invenţie a fost transmis unei entităţi pe un termen nelimitat de timp.  În baza datelor din ...
Iulie 2024
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Cursuri video

contabilsef.md

Mai detaliat