37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită). Abordări contabile

Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită). Abordări contabile

22.06.20211.672 views
(3 voturi, medie: 2,33 din 5)
Se încarcă...

Potrivit SNC „Capital propriu și datorii”, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) include:

 • profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune;
 • profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi;
 • profitul utilizat al perioadei de gestiune;
 • corecţiile rezultatelor anilor precedenţi.

Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile curente ale entităţii recunoscute în perioada de gestiune curentă.

Profitul utilizat al perioadei de gestiune conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii se contabilizează ca majorare concomitentă a profitului utilizat şi a datoriilor sau elementelor capitalului propriu ale entităţii. La reformarea bilanţului profitul utilizat al perioadei de gestiune se decontează la diminuarea (majorarea) profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune curente.

La reformarea bilanţului profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune se decontează şi se contabilizează:

 1. ca diminuare a profitului net al perioadei de gestiune şi majorare a profitului nerepartizat sau diminuare a pierderii neacoperite a anilor precedenţi;
 2. ca diminuare a profitului nerepartizat sau majorare a pierderii neacoperite a anilor precedenţi şi diminuare a pierderii nete a perioadei de gestiune.

Exemplul 1. O entitate a înregistrat în anul 2020 venituri şi cheltuieli în sumă, respectiv, de 190 000 şi 110 000 lei, profitul constituind 80 000 lei. Conform deciziei consiliului entităţii în iulie 2020 au fost calculate dividende intermediare în sumă de 10 000 lei. În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

în iulie 2020:
– calcularea dividendelor intermediare în sumă de 10 000 lei − ca majorare concomitentă a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi datoriilor faţă de proprietari;

la 31 decembrie 2020:
– decontarea veniturilor curente în sumă de 190 000 lei − ca diminuare a veniturilor curente şi majorare a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune;
– decontarea cheltuielilor curente în sumă de 110 000 lei − ca diminuare concomitentă a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune şi a cheltuielilor curente;

la reformarea bilanţului:
– decontarea profitului utilizat al perioadei de gestiune în sumă de 10 000 lei − ca diminuare concomitentă a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi a profitului net al perioadei de gestiune;
– decontarea profitului net al perioadei de gestiune în sumă de 70 000 lei (190 000 lei − 110 000 lei − 10 000 lei) − ca diminuare a profitului net al perioadei de gestiune şi majorare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi.

În conformitate cu Planul general de conturi contabile, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) este prezentat la grupa 33 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)”.

Contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”

Contul 332 este un cont de pasiv, destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi.

În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi şi acoperirea pierderilor anilor precedenţi în corespondenţă cu debitul conturilor: 311, 313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 etc.

În debitul contului 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” se înregistrează apariţia/majorarea pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi şi utilizarea profitului anilor precedenţi în corespondenţă cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 331, 333, 335, 536 etc.

Soldul contului 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” reprezintă mărimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

În conformitate cu SNC „Prezentarea situațiilor financiare”, în Bilanț, în rîndul 560 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” se reflectă suma profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi.

De asemenea, în Situația modificărilor capitalului propriu, soldurile şi modificările profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi se vor înscrie în rîndul 130 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”. Soldul la începutul perioadei de gestiune se determină după reformarea bilanţului pe anul precedent.

Contul 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”

Contul 333 este un cont de pasiv, destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune.

În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea profitului net şi decontarea pierderii nete a anului de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 332, 351 etc.

În debitul contului 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se înregistrează apariţia/majorarea pierderi nete şi utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 332, 334, 351 etc.

Soldul contului 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” reprezintă mărimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

În Bilanț, în rîndul 570 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se înscrie suma profitului net (pierderii nete – între paranteze) al perioadei de gestiune, care se determină în situaţia de profit şi pierdere;

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune”

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” este destinat generalizării informaţiei privind utilizarea profitului în cursul perioadei de gestiune.

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistrează sumele profitului utilizat în cursul perioadei de gestiune curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 536 etc.

În creditul contului 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” se înregistrează decontarea profitului utilizat la reformarea bilanţului în corespondenţă cu debitul contului 333.

În Bilanț, în rîndul 580 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” se reflectă între paranteze suma profitului utilizat al perioadei de gestiune pentru plata dividendelor, constituirea rezervelor şi în alte scopuri prevăzute de legislaţie, de statut sau stabilite prin deciziile organului de conducere împuternicit al entităţii.

Corecţiile rezultatelor anilor precedenţi

Corecţiile rezultatelor anilor precedenţi reprezintă profitul (pierderea) apărut în urma erorilor contabile comise la înregistrarea elementelor contabile în anii precedenţi, dar depistate şi corectate în perioada de gestiune. Aceste corecţii se contabilizează în conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”. La reformarea bilanţului corecţiile rezultatelor anilor precedenţi se decontează la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi.

Utilizarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii, se contabilizează ca diminuare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi şi majorare a datoriilor sau a elementelor capitalului propriu.

Exemplul 2. Adunarea generală a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată din 4 aprilie 2021 a decis de a repartiza profitul net al anului 2020 în sumă totală de 15 200 lei, din care 760 lei se îndreaptă pentru majorarea capitalul de rezervă, iar restul se distribuie şi se plăteşte asociaţilor în formă bănească.

În baza datelor din exemplu, entitatea în aprilie 2021 contabilizează repartizarea profitului ca diminuare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi în sumă de 15 200 lei şi majorare a:

 • capitalului de rezervă în sumă de 760 lei;
 • datoriilor faţă de proprietari în sumă de 14 440 lei.

Acoperirea pierderilor anilor precedenţi în cursul perioadei de gestiune conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii, se contabilizează în funcţie de sursa acoperirii pierderilor ca diminuare a rezervelor, a capitalului social, a primelor de capital  sau a altor elemente de capital propriu, sau ca majorare a capitalului nevărsat şi diminuare a pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi.

Contul 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi”

În conformitate cu Planul general de conturi contabile, contul 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” este un cont de pasiv șe este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenţi.

În creditul acestui cont se înregistrează rezultatele corectărilor sub formă de profit al anilor precedenţi în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 332, 521, 544 etc.

În debitul contului 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” se înregistrează rezultatele corectărilor sub formă de pierdere a anilor precedenţi în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 113, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 541, 544 etc.

Soldul contului 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” reprezintă mărimea corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

În Bilanț, în rîndul 550 “Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” se înscrie suma corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi depistate în perioada de gestiune: profitul – cu înregistrare obişnuită, pierderea – cu semnul minus (între paranteze).

Potrivit SNC „Capital propriu și datorii”, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) include:

 • profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune;
 • profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi;
 • profitul utilizat al perioadei de gestiune;
 • corecţiile rezultatelor anilor precedenţi.

Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile curente ale entităţii recunoscute în perioada de gestiune curentă.

Profitul utilizat al perioadei de gestiune conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii se contabilizează ca majorare concomitentă a profitului utilizat şi a datoriilor sau elementelor capitalului propriu ale entităţii. La reformarea bilanţului profitul utilizat al perioadei de gestiune se decontează la diminuarea (majorarea) profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune curente.

La reformarea bilanţului profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune se decontează şi se contabilizează:

 1. ca diminuare a profitului net al perioadei de gestiune şi majorare a profitului nerepartizat sau diminuare a pierderii neacoperite a anilor precedenţi;
 2. ca diminuare a profitului nerepartizat sau majorare a pierderii neacoperite a anilor precedenţi şi diminuare a pierderii nete a perioadei de gestiune.

Exemplul 1. O entitate a înregistrat în anul 2020 venituri şi cheltuieli în sumă, respectiv, de 190 000 şi 110 000 lei, profitul constituind 80 000 lei. Conform deciziei consiliului entităţii în iulie 2020 au fost calculate dividende intermediare în sumă de 10 000 lei. În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

în iulie 2020:
– calcularea dividendelor intermediare în sumă de 10 000 lei − ca majorare concomitentă a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi datoriilor faţă de proprietari;

la 31 decembrie 2020:
– decontarea veniturilor curente în sumă de 190 000 lei − ca diminuare a veniturilor curente şi majorare a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune;
– decontarea cheltuielilor curente în sumă de 110 000 lei − ca diminuare concomitentă a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune şi a cheltuielilor curente;

la reformarea bilanţului:
– decontarea profitului utilizat al perioadei de gestiune în sumă de 10 000 lei − ca diminuare concomitentă a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi a profitului net al perioadei de gestiune;
– decontarea profitului net al perioadei de gestiune în sumă de 70 000 lei (190 000 lei − 110 000 lei − 10 000 lei) − ca diminuare a profitului net al perioadei de gestiune şi majorare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi.

În conformitate cu Planul general de conturi contabile, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) este prezentat la grupa 33 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)”.

Contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”

Contul 332 este un cont de pasiv, destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi.

În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi şi acoperirea pierderilor anilor precedenţi în corespondenţă cu debitul conturilor: 311, 313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 etc.

În debitul contului 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” se înregistrează apariţia/majorarea pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi şi utilizarea profitului anilor precedenţi în corespondenţă cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 331, 333, 335, 536 etc.

Soldul contului 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” reprezintă mărimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

În conformitate cu SNC „Prezentarea situațiilor financiare”, în Bilanț, în rîndul 560 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” se reflectă suma profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi.

De asemenea, în Situația modificărilor capitalului propriu, soldurile şi modificările profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi se vor înscrie în rîndul 130 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”. Soldul la începutul perioadei de gestiune se determină după reformarea bilanţului pe anul precedent.

Contul 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”

Contul 333 este un cont de pasiv, destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune.

În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea profitului net şi decontarea pierderii nete a anului de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 332, 351 etc.

În debitul contului 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se înregistrează apariţia/majorarea pierderi nete şi utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 332, 334, 351 etc.

Soldul contului 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” reprezintă mărimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

În Bilanț, în rîndul 570 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se înscrie suma profitului net (pierderii nete – între paranteze) al perioadei de gestiune, care se determină în situaţia de profit şi pierdere;

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune”

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” este destinat generalizării informaţiei privind utilizarea profitului în cursul perioadei de gestiune.

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistrează sumele profitului utilizat în cursul perioadei de gestiune curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 536 etc.

În creditul contului 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” se înregistrează decontarea profitului utilizat la reformarea bilanţului în corespondenţă cu debitul contului 333.

În Bilanț, în rîndul 580 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” se reflectă între paranteze suma profitului utilizat al perioadei de gestiune pentru plata dividendelor, constituirea rezervelor şi în alte scopuri prevăzute de legislaţie, de statut sau stabilite prin deciziile organului de conducere împuternicit al entităţii.

Corecţiile rezultatelor anilor precedenţi

Corecţiile rezultatelor anilor precedenţi reprezintă profitul (pierderea) apărut în urma erorilor contabile comise la înregistrarea elementelor contabile în anii precedenţi, dar depistate şi corectate în perioada de gestiune. Aceste corecţii se contabilizează în conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”. La reformarea bilanţului corecţiile rezultatelor anilor precedenţi se decontează la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi.

Utilizarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii, se contabilizează ca diminuare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi şi majorare a datoriilor sau a elementelor capitalului propriu.

Exemplul 2. Adunarea generală a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată din 4 aprilie 2021 a decis de a repartiza profitul net al anului 2020 în sumă totală de 15 200 lei, din care 760 lei se îndreaptă pentru majorarea capitalul de rezervă, iar restul se distribuie şi se plăteşte asociaţilor în formă bănească.

În baza datelor din exemplu, entitatea în aprilie 2021 contabilizează repartizarea profitului ca diminuare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi în sumă de 15 200 lei şi majorare a:

 • capitalului de rezervă în sumă de 760 lei;
 • datoriilor faţă de proprietari în sumă de 14 440 lei.

Acoperirea pierderilor anilor precedenţi în cursul perioadei de gestiune conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii, se contabilizează în funcţie de sursa acoperirii pierderilor ca diminuare a rezervelor, a capitalului social, a primelor de capital  sau a altor elemente de capital propriu, sau ca majorare a capitalului nevărsat şi diminuare a pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi.

Contul 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi”

În conformitate cu Planul general de conturi contabile, contul 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” este un cont de pasiv șe este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenţi.

În creditul acestui cont se înregistrează rezultatele corectărilor sub formă de profit al anilor precedenţi în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 332, 521, 544 etc.

În debitul contului 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” se înregistrează rezultatele corectărilor sub formă de pierdere a anilor precedenţi în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 113, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 541, 544 etc.

Soldul contului 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” reprezintă mărimea corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

În Bilanț, în rîndul 550 “Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” se înscrie suma corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi depistate în perioada de gestiune: profitul – cu înregistrare obişnuită, pierderea – cu semnul minus (între paranteze).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...