37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Informații și acte normative necesare pentru completarea Declarației VEN12 pentru anul 2022

Informații și acte normative necesare pentru completarea Declarației VEN12 pentru anul 2022

20.03.20232.273 views

2

(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În curând expiră termenul de prezentare a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2022. Ultima zi de prezentare este 27 martie 2023. Respectiv, pentru a facilita procesul de completare a declarațiilor privind impozitul pe venit, am considerat să sistematizăm actele normative în vigoare necesare acestui proces complicat:

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici pentru perioada fiscală 2022

Categoria contribuabilului Cota impozitului Darea de seamă pe venitul obținut Aprobată prin Termen de prezentare
Persoanele juridice, altele decât cele menționate ulterior 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017 27 Martie
Reprezentanța permanentă a nerezidentului1 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017
Reprezentanțele, persoanele juridice nerezidente 12% Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20.04.2017
Persoanele juridice care practică activitate profesională (birourile asociate de avocați, birourile asociate de mediatori) 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017
Persoana care practică activitate profesională în sectorul justiției (notar, executor judecătoresc, avocat mediator, administrator autorizat, expert juridic) 12% Declarație cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15.01.2018
Întreprinzătorii individuali 12%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)2

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF21)3

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Ordinul IFPS nr.
370 din 24.07.2020

Gospodăriile țărănești4 7%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF21)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Ordinul IFPS nr.
370 din 24.07.2020

Persoanele juridice care nu sunt înregistrați ca plătitori TVA 4% Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (forma SIMM20) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.40 din 09.03.2020
Organizațiile necomerciale 12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației) Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018
Persoanele fizice care desfășoară activitatea independentă 1% (dar nu mai puțin de 3000 de lei anual) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.02 din 09.01.2017

Reieșind din modificările operate prin Legea nr. 204/2021, pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) începînd cu 2022, în obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20 din Codul fiscal.

Etapele de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit

 1. Determinarea rezultatului financiar conform SNC, IFRS;
 2. Identificarea operațiunilor ce necesită corectări în conformitate cu prevederile CF;
 3. Completarea registrului de evidență a MF pe categorii de proprietate în scopuri fiscale;
 4. Corectarea veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale (anexele 1D, 2D);
 5. Completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12), anexele 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 9D, 10D.

Limita deducerii cheltuielilor legate de dobînzi aferente creditelor și împrumuturilor este reglementată prin art. 25 din Codul Fiscal. Pentru anul 2022 rata medie ponderată la creditele acordate persoanelor juridice constituie: pentru împrumuturi pînă la 12 luni – 12,49 % în MDL, 4,58 %  în valută, pentru împrumuturi peste 12 luni – 11,08 % MDL, 4,22 % în valută. Sursa pagina oficială a BNM.

Suplimentar, ținem să menționăm că agenţii economici sînt obligaţi să achite, impozitul pe venit, în rate, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

Agenţii economici întreprinderi micro, mici sau mijlocii pot achita impozitul pe venit calculat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plătite dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote părţi, din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv. În acest context, agenții economici la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada fiscală 2022, nu urmează să completeze anexa 8D.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma– pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 decembrie ale anului fiscal.

Persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 martie 2023, survine în zi de odihnă (sâmbătă), termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 27 martie 2023.

Declarațiile pot fi prezentate pe suport de hârtie sau în mod electronic conform art. 187 alin.(21) din Codul fiscal.

De reținut. Contribuabilii (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabili care desfăşoară servicii profesionale, contribuabilii care practică activitate profesională în sectorul justiţiei și în domeniul sănătății precum și persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente), care nu vor prezenta declarațiile pe venit pînă la 25 martie, însă impozitul pe venit a fost achitat, sunt pasibili sancționării, potrivit art.260 alin.(1) din Codul fiscal și art.3011 alin.(2) din Codul contravențional.

Important:
Vă amintim că termenul limită de achitare a impozitului pe venit pentru anul 2021, cât și pentru prima etapă a anului 2022 a impozitului pe venit în rate (art. 84 alin.(1) din Codul fiscal) este data de 27 martie 2023. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:

a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Totodată vă prezentăm o serie de material publicate în Revista electronica Contabilsef.md legate de completarea Declarației VEN12:

Menționăm că la aplicarea conținutului din articolele susmenționate care conțin trimiteri la prevederile legale neactuale urmează de aplicat normele legale în vigoare. Totodată pentru a fi mereu informat, vă îndemnăm să vă abonați la Revista electronică Contabilsef.md, astfel primiți acces online, de pe orice dispozitiv și din orice punct al lumii la întreg conținutul exclusiv al revistei, inclusiv cel publicat anterior activării abonamentului.

Important! Totodată pentru economia de timp și simplificarea procesului de completare a declarației vă propunem spre vizionare cursurile: ”Completarea Declarației VEN12 pentru perioada fiscală 2022″ și ”Determinarea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Calcule și exemple”.


1 Art. 75 alin.(2) din Codul fiscal;

2 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale depăşeşte 3 unităţi şi care sunt înregistraţi ca plătitori TVA;

3 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori TVA;

4 GŢ (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

În curând expiră termenul de prezentare a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2022. Ultima zi de prezentare este 27 martie 2023. Respectiv, pentru a facilita procesul de completare a declarațiilor privind impozitul pe venit, am considerat să sistematizăm actele normative în vigoare necesare acestui proces complicat:

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici pentru perioada fiscală 2022

Categoria contribuabilului Cota impozitului Darea de seamă pe venitul obținut Aprobată prin Termen de prezentare
Persoanele juridice, altele decât cele menționate ulterior 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017 27 Martie
Reprezentanța permanentă a nerezidentului1 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017
Reprezentanțele, persoanele juridice nerezidente 12% Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20.04.2017
Persoanele juridice care practică activitate profesională (birourile asociate de avocați, birourile asociate de mediatori) 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017
Persoana care practică activitate profesională în sectorul justiției (notar, executor judecătoresc, avocat mediator, administrator autorizat, expert juridic) 12% Declarație cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15.01.2018
Întreprinzătorii individuali 12%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)2

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF21)3

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Ordinul IFPS nr.
370 din 24.07.2020

Gospodăriile țărănești4 7%

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF21)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

Ordinul IFPS nr.
370 din 24.07.2020

Persoanele juridice care nu sunt înregistrați ca plătitori TVA 4% Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (forma SIMM20) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.40 din 09.03.2020
Organizațiile necomerciale 12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației) Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018
Persoanele fizice care desfășoară activitatea independentă 1% (dar nu mai puțin de 3000 de lei anual) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.02 din 09.01.2017

Reieșind din modificările operate prin Legea nr. 204/2021, pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) începînd cu 2022, în obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20 din Codul fiscal.

Etapele de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit

 1. Determinarea rezultatului financiar conform SNC, IFRS;
 2. Identificarea operațiunilor ce necesită corectări în conformitate cu prevederile CF;
 3. Completarea registrului de evidență a MF pe categorii de proprietate în scopuri fiscale;
 4. Corectarea veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale (anexele 1D, 2D);
 5. Completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12), anexele 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 9D, 10D.

Limita deducerii cheltuielilor legate de dobînzi aferente creditelor și împrumuturilor este reglementată prin art. 25 din Codul Fiscal. Pentru anul 2022 rata medie ponderată la creditele acordate persoanelor juridice constituie: pentru împrumuturi pînă la 12 luni – 12,49 % în MDL, 4,58 %  în valută, pentru împrumuturi peste 12 luni – 11,08 % MDL, 4,22 % în valută. Sursa pagina oficială a BNM.

Suplimentar, ținem să menționăm că agenţii economici sînt obligaţi să achite, impozitul pe venit, în rate, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

Agenţii economici întreprinderi micro, mici sau mijlocii pot achita impozitul pe venit calculat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plătite dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote părţi, din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv. În acest context, agenții economici la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada fiscală 2022, nu urmează să completeze anexa 8D.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma– pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 decembrie ale anului fiscal.

Persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 martie 2023, survine în zi de odihnă (sâmbătă), termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 27 martie 2023.

Declarațiile pot fi prezentate pe suport de hârtie sau în mod electronic conform art. 187 alin.(21) din Codul fiscal.

De reținut. Contribuabilii (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabili care desfăşoară servicii profesionale, contribuabilii care practică activitate profesională în sectorul justiţiei și în domeniul sănătății precum și persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente), care nu vor prezenta declarațiile pe venit pînă la 25 martie, însă impozitul pe venit a fost achitat, sunt pasibili sancționării, potrivit art.260 alin.(1) din Codul fiscal și art.3011 alin.(2) din Codul contravențional.

Important:
Vă amintim că termenul limită de achitare a impozitului pe venit pentru anul 2021, cât și pentru prima etapă a anului 2022 a impozitului pe venit în rate (art. 84 alin.(1) din Codul fiscal) este data de 27 martie 2023. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:

a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Totodată vă prezentăm o serie de material publicate în Revista electronica Contabilsef.md legate de completarea Declarației VEN12:

Menționăm că la aplicarea conținutului din articolele susmenționate care conțin trimiteri la prevederile legale neactuale urmează de aplicat normele legale în vigoare. Totodată pentru a fi mereu informat, vă îndemnăm să vă abonați la Revista electronică Contabilsef.md, astfel primiți acces online, de pe orice dispozitiv și din orice punct al lumii la întreg conținutul exclusiv al revistei, inclusiv cel publicat anterior activării abonamentului.

Important! Totodată pentru economia de timp și simplificarea procesului de completare a declarației vă propunem spre vizionare cursurile: ”Completarea Declarației VEN12 pentru perioada fiscală 2022″ și ”Determinarea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Calcule și exemple”.


1 Art. 75 alin.(2) din Codul fiscal;

2 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale depăşeşte 3 unităţi şi care sunt înregistraţi ca plătitori TVA;

3 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori TVA;

4 GŢ (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Comentarii

 1. Anonim spune:

  Multumim pentru acest material complet si oportun.

  1. Contabilsef.md spune:

   Vă mulțumim pentru apreciere. Succese

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...