37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Venituri din prestarea serviciilor. Aspecte contabile în conformitate cu SNC

Venituri din prestarea serviciilor. Aspecte contabile în conformitate cu SNC

08.12.2021688 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform SNC „Venituri”, veniturile din prestarea serviciilor reprezintă venituri din executarea de către entitate a unor lucrări pe parcursul unei anumite perioade de timp (de exemplu, venituri din serviciile de transport, reparaţie, intermediere, consultanţă, instruire, agrement-sport, instalare a utilajului, telefonie, internet, turism).

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în cazul îndeplinirii simultane a următoarelor condiţii:

 • mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
 • este probabil ca beneficiile economice aferente tranzacţiei să fie obţinute de către entitate;
 • stadiul de execuţie a tranzacţiei la data raportării poate fi evaluat în mod credibil; şi
 • costurile apărute pe parcursul tranzacţiei şi costurile de finalizare a tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

De regulă, evaluarea veniturilor din prestarea serviciilor se efectuează, în mărimea valorii acestora, stabilită de părţile contractante şi confirmată documentar. Evaluarea acestor venituri este credibilă doar în cazul în care entitatea a convenit cu celelalte părţi participante la tranzacţie următoarele condiţii:

 • drepturile fiecărei părţi care au putere juridică şi se referă la prestarea şi primirea serviciilor;
 • compensaţia presupusă;
 • metodele şi condiţiile de plată.

Recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor se efectuează conform uneia din următoarele metode:

 • metoda prestării integrale - se recomandă în cazurile în care termenul de prestare a serviciilor nu depăşeşte o perioadă de gestiune. La utilizarea acestei metode veniturile din prestarea serviciilor se recunosc şi se contabilizează după încheierea tranzacţiei.
 • metoda procentului de finalizare - este aplicabilă în cazurile în care serviciile, potrivit unuia şi aceluiaşi contract, sînt prestate pe parcursul mai multor perioade de gestiune.

Metoda prestării integrale

Exemplul 1: O entitate prestează servicii de instalare a utilajului electric, recepţionate de clienţi după finalizarea integrală a acestora. În anul 201X, entitatea a prestat şi a predat clienţilor, servicii în valoare de 147 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X entitatea va recunoaşte venitul după instalarea efectivă a utilajului şi recepţionarea acestuia de către clienţi în sumă de 147 000 lei şi îl va înregistra ca majorare simultană a creanţelor şi veniturilor curente.

Metoda procentului de finalizare

În cazul aplicării metodei procentului de finalizare, suma veniturilor poate fi determinată în baza unuia din următoarele procedee:

 • volumului efectiv al serviciilor prestate;

Exemplul 2: În ianuarie 201X entitatea a încheiat un contract de prestare a serviciilor de consultanţă şi evaluare a imobilizărilor în valoare totală de 840 000 lei pe un termen de trei ani. În anul 201X au fost prestate servicii de consultanţă în valoare totală de 126 000 lei.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii pe anul 201X constituie 126 000 lei şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

 • ponderii volumului efectiv al serviciilor prestate în volumul total al serviciilor prevăzute de contract;

Exemplul 3: În ianuarie 201X entitatea a încheiat un contract de instalare a utilajului şi de deservire a acestuia în decurs de 3 ani cu valoarea totală de 324 000 lei. În anul 201X entitatea a îndeplinit 18% din volumul total de lucrări prevăzute de contract.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii pe anul 201X constituie 58 320 lei (324 000 lei x 18%) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

 • ponderii cheltuielilor suportate la o dată prestabilită în totalul cheltuielilor prevăzute de contract.

Exemplul 4: În ianuarie 201X, entitatea a încheiat un contract privind deservirea mărfurilor vîndute pe un termen de 4 ani în valoare de 192 000 lei. Suma totală a cheltuielilor constituie, conform contractului 164 000 lei. În anul 201X entitatea a suportat cheltuieli în sumă de 38 000 lei.

Conform datelor din exemplu, mărimea venitului entităţii pe anul 201X se calculează ca produsul ponderii cheltuielilor efectiv suportate în mărime de 23,17% [(38 000 lei : 164 000 lei) x 100%] şi suma totală a venitului prevăzut de contract, constituie 44 506 lei (23,18% x 192 000 lei) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente.

În conformitate cu Planul general de conturi contabile, veniturile din prestarea serviciilor sunt incluse în cadrul grupei 61 „Venituri din activitatea operațională”.

Contul 611 „Venituri din vînzări”

Contul 611 „Venituri din vînzări” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile din vînzarea produselor mărfurilor, prestarea serviciilor/executarea lucrărilor aferente activităţii operaţionale a entităţii.

În creditul contului 611 „Venituri din vînzări” se înregistrează recunoaşterea veniturilor din vînzări pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 241, 535, 537, 832 etc.

În debitul contului 611 „Venituri din vînzări” se înregistrează decontarea veniturilor din vînzări la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.

În conformitate cu Situaţia de profit şi pierdere, în rîndul 010 “Venituri din vînzări” se reflectă suma veniturilor din vînzări obţinute în cadrul activităţii operaţionale. În rîndurile 011–016 se prezintă, respectiv, veniturile din vînzarea produselor şi mărfurilor, din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor din contracte de construcție, din contractele de leasing operaţional şi financiar (arendă/locaţiune), de microfinanţare şi alte venituri (de exemplu, din dividende, participaţii, dobînzi, care pentru entitate reprezintă activitatea operaţională). Suma veniturilor din vînzări recunoscută în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea produselor şi mărfurilor returnate de cumpărători şi/sau reducerile de preţ la produse, mărfuri livrate şi/sau servicii prestate, în aceeaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea.

Conform SNC „Venituri”, veniturile din prestarea serviciilor reprezintă venituri din executarea de către entitate a unor lucrări pe parcursul unei anumite perioade de timp (de exemplu, venituri din serviciile de transport, reparaţie, intermediere, consultanţă, instruire, agrement-sport, instalare a utilajului, telefonie, internet, turism).

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în cazul îndeplinirii simultane a următoarelor condiţii:

 • mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
 • este probabil ca beneficiile economice aferente tranzacţiei să fie obţinute de către entitate;
 • stadiul de execuţie a tranzacţiei la data raportării poate fi evaluat în mod credibil; şi
 • costurile apărute pe parcursul tranzacţiei şi costurile de finalizare a tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

De regulă, evaluarea veniturilor din prestarea serviciilor se efectuează, în mărimea valorii acestora, stabilită de părţile contractante şi confirmată documentar. Evaluarea acestor venituri este credibilă doar în cazul în care entitatea a convenit cu celelalte părţi participante la tranzacţie următoarele condiţii:

 • drepturile fiecărei părţi care au putere juridică şi se referă la prestarea şi primirea serviciilor;
 • compensaţia presupusă;
 • metodele şi condiţiile de plată.

Recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor se efectuează conform uneia din următoarele metode:

 • metoda prestării integrale - se recomandă în cazurile în care termenul de prestare a serviciilor nu depăşeşte o perioadă de gestiune. La utilizarea acestei metode veniturile din prestarea serviciilor se recunosc şi se contabilizează după încheierea tranzacţiei.
 • metoda procentului de finalizare - este aplicabilă în cazurile în care serviciile, potrivit unuia şi aceluiaşi contract, sînt prestate pe parcursul mai multor perioade de gestiune.

Metoda prestării integrale

Exemplul 1: O entitate prestează servicii de instalare a utilajului electric, recepţionate de clienţi după finalizarea integrală a acestora. În anul 201X, entitatea a prestat şi a predat clienţilor, servicii în valoare de 147 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X entitatea va recunoaşte venitul după instalarea efectivă a utilajului şi recepţionarea acestuia de către clienţi în sumă de 147 000 lei şi îl va înregistra ca majorare simultană a creanţelor şi veniturilor curente.

Metoda procentului de finalizare

În cazul aplicării metodei procentului de finalizare, suma veniturilor poate fi determinată în baza unuia din următoarele procedee:

 • volumului efectiv al serviciilor prestate;

Exemplul 2: În ianuarie 201X entitatea a încheiat un contract de prestare a serviciilor de consultanţă şi evaluare a imobilizărilor în valoare totală de 840 000 lei pe un termen de trei ani. În anul 201X au fost prestate servicii de consultanţă în valoare totală de 126 000 lei.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii pe anul 201X constituie 126 000 lei şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

 • ponderii volumului efectiv al serviciilor prestate în volumul total al serviciilor prevăzute de contract;

Exemplul 3: În ianuarie 201X entitatea a încheiat un contract de instalare a utilajului şi de deservire a acestuia în decurs de 3 ani cu valoarea totală de 324 000 lei. În anul 201X entitatea a îndeplinit 18% din volumul total de lucrări prevăzute de contract.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii pe anul 201X constituie 58 320 lei (324 000 lei x 18%) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

 • ponderii cheltuielilor suportate la o dată prestabilită în totalul cheltuielilor prevăzute de contract.

Exemplul 4: În ianuarie 201X, entitatea a încheiat un contract privind deservirea mărfurilor vîndute pe un termen de 4 ani în valoare de 192 000 lei. Suma totală a cheltuielilor constituie, conform contractului 164 000 lei. În anul 201X entitatea a suportat cheltuieli în sumă de 38 000 lei.

Conform datelor din exemplu, mărimea venitului entităţii pe anul 201X se calculează ca produsul ponderii cheltuielilor efectiv suportate în mărime de 23,17% [(38 000 lei : 164 000 lei) x 100%] şi suma totală a venitului prevăzut de contract, constituie 44 506 lei (23,18% x 192 000 lei) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente.

În conformitate cu Planul general de conturi contabile, veniturile din prestarea serviciilor sunt incluse în cadrul grupei 61 „Venituri din activitatea operațională”.

Contul 611 „Venituri din vînzări”

Contul 611 „Venituri din vînzări” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile din vînzarea produselor mărfurilor, prestarea serviciilor/executarea lucrărilor aferente activităţii operaţionale a entităţii.

În creditul contului 611 „Venituri din vînzări” se înregistrează recunoaşterea veniturilor din vînzări pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 241, 535, 537, 832 etc.

În debitul contului 611 „Venituri din vînzări” se înregistrează decontarea veniturilor din vînzări la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.

În conformitate cu Situaţia de profit şi pierdere, în rîndul 010 “Venituri din vînzări” se reflectă suma veniturilor din vînzări obţinute în cadrul activităţii operaţionale. În rîndurile 011–016 se prezintă, respectiv, veniturile din vînzarea produselor şi mărfurilor, din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor din contracte de construcție, din contractele de leasing operaţional şi financiar (arendă/locaţiune), de microfinanţare şi alte venituri (de exemplu, din dividende, participaţii, dobînzi, care pentru entitate reprezintă activitatea operaţională). Suma veniturilor din vînzări recunoscută în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea produselor şi mărfurilor returnate de cumpărători şi/sau reducerile de preţ la produse, mărfuri livrate şi/sau servicii prestate, în aceeaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...