37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Registrul unic ECC. Cerințe față de bonul fiscal

Registrul unic ECC. Cerințe față de bonul fiscal

18.04.20193.120 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit anexei nr. 1 la HG nr. 141 din 27.02.2019 a fost aprobat Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control.

Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (în continuare – Registru unic) este un registru-listă, în care se include totalitatea informației privind echipamentele de casă și de control sau elementele acestora, aprobate pentru punere la dispoziție pe piața Republicii Moldova.

Reiterăm că, Echipamente de casă și de control sînt mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil), cu funcții de mașini de casă și de control destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă (în numerar și/sau prin alt instrument de plată), păstrarea, imprimarea, criptarea și transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informației financiare gestionate, care asigură protecția algoritmilor de lucru și a datelor înregistrate de modificarea nesancționată. Clasificarea și formele echipamentelor de casă și de control este prezentată în compartimentul II al Regulamentului.

Registrul unic se ține în următoarele scopuri:

1) utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a echipamentelor de casă și de control ce corespund cerințelor tehnice aprobate, standardelor naționale și internaționale;

2) retragerea la timp din exploatare a echipamentelor de casă și de control care nu corespund cerințelor documentelor normative și/sau nu asigură evidența efectivă a mijloacelor bănești în sfera de activitate în care se folosesc.

Registrul unic este constituit din două părți:

1) Registrul mașinilor de casă și de control și al imprimantelor fiscale;

2) Registrul sistemelor informatice sau fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale.

SFS este responsabil de ținerea Registrului unic prin:

1) publicarea informației cu privire la includerea/excluderea echipamentelor de casă și de control în/din Registrul unic;

2) publicarea anuală a Registrului unic în vigoare, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;

3) păstrarea și arhivarea documentelor prezentate Comisiei la includerea/excluderea echipamentelor de casă și de control în/din Registrul unic, inclusiv modificările ulterioare;

4) ținerea și actualizarea bazei de date corespunzătoare.

În Registrul unic se includ echipamentele de casă și de control ce corespund uneia dintre următoarele cerințe:

1) cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate de Comisie;

2) cerințele față de echipamentele de casă și de control modulare de tip sisteme informatice, constituite din programe și/sau aplicații software formînd un sistem de control și dirijare a circulației mărfuri-bani și/sau servicii-bani, la care se asigură transmiterea datelor prin liniile de legătură de la terminalele/aplicațiile periferice de transmisiuni de date, aprobate de prezentul Regulament.

Regulamentul stabilește de asemenea, listele actelor care urmează a fi depuse la Comisie, pentru includerea în Registrul unic a:

  • modelului concret al mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale
  • sistemului informatic cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscal
  • sistemului informatic fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscal.

Comisia va remite toată documentația menționată în pct. 36 din Regulament, Serviciului Fiscal de Stat, iar cea menționată la pct. 37 și 38 – Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru analiză, verificare și avizare.

Excluderea echipamentului de casă și de control din Registrul unic se efectuează la decizia Comisiei:

1) în cazul în care acesta nu corespunde cerințelor tehnice;
2) în cazul în care solicitantul a prezentat date eronate la înregistrare;
3) în cazul rezilierii contractului prevăzut în pct. 35, dacă aceasta a dus la imposibilitatea funcționării echipamentului de casă și de control.

Trebuie să cunoașteți de asemenea că, în caz de excludere a echipamentului de casă și de control din Registrul unic, Comisia:

- stabilește data excluderii;
- indică termenul-limită de utilizare (nu mai mic de 6 luni de la data excluderii);
- publică informația privind decizia adoptată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În cazul excluderii echipamentului de casă și de control din Registrul unic, se interzice utilizatorului exploatarea acestuia de la data expirării termenului-limită de utilizare stabilit în decizie.

Documentul de plată format de echipamentele de casă și de control

Echipamentele de casă și de control trebuie să asigure formarea și/sau emiterea documentului de plată, care confirmă achitarea plății, sub formă de bon de casă/document fiscal.

Bonul de casă (bonul fiscal)/documentul fiscal este documentul primar generat în forma electronică și/sau emis de echipamentul de casă și de control pe suport de hîrtie la efectuarea decontărilor bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată care atestă operațiunea economică și achitarea plății, eliberat obligatoriu plătitorului sau vizualizat – în cazul înregistrării în sistem sau pe platforma electronică de management, accesînd adresa web recepționată de către plătitor în cadrul sistemului sau platformei electronice de management, sau transmis în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică – în cazul prezentării, pînă la momentul achitării de către plătitor, a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

Bonul de casă/documentul fiscal este compus din trei părți obligatorii:

- partea superioară sau antetul bonului – invariantă pentru toate bonurile de casă/documentele formate de un echipament de casă și de control, care, de regulă, conține date despre utilizatorul echipamentului de casă și de control;

- partea de mijloc sau corpul bonului – variabilă care conține date despre vînzarea (bunuri, servicii, lucrări) curentă, înregistrată în echipamentul de casă și de control;

- partea inferioară – invariantă pentru toate bonurile de casă/documentele fiscale formate de un echipament de casă și de control, care, de regulă, conține date de identificare a echipamentului de casă și de control folosite de utilizatorul acesteia.

Bonul de casă/documentul fiscal, generat în formă electronică și/sau emis de echipamentul de casă și de control pe suport de hîrtie, trebuie să conțină obligatoriu elemente generale pentru toate domeniile de activitate și specifice în funcție de domeniul de activitate.

Bonul de casă/documentul fiscal generat în formă electronică, care urmează a fi transmis la numărul de telefon prin SMS, adresa electronică (e-mail), ori în cadrul sistemului sau platformei electronice de management, trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente obligatorii:

- numărul bonului de casă/documentului fiscal;
- costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciilor prestate);
- adresa site-ului (linkul) în Internet la care poate fi vizualizat sau descărcat bonul de casă/documentul fiscal generat în formă electronică.

Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control stabilește cerințele obligatorii privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor de casă și de control.

Astfel, furnizorul ECC este obligat să asigure posibilitatea utilizării echipamentelor de casă și de control pe perioada normală de funcționare, care nu poate fi mai mică de 5 ani, să asigure reparația și deservirea tehnică a lor, precum și să asigure piese de schimb și componente în volumul și în sortimentul necesar.

Documentația tehnică de însoțire a mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale include în mod obligatoriu:

- cartea tehnică (pașaportul) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale;
- registrul de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimanta fiscală;
- instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale.

Se interzice expunerea pentru comercializare, precum și comercializarea mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale fără sigiliul furnizorului respectiv, aplicat în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Amintim că, prevederile HG nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor au intrat în vigoare din 15 aprilie 2019.

Recomandăm de asemenea și alte materiale la subiect:

Potrivit anexei nr. 1 la HG nr. 141 din 27.02.2019 a fost aprobat Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control.

Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (în continuare – Registru unic) este un registru-listă, în care se include totalitatea informației privind echipamentele de casă și de control sau elementele acestora, aprobate pentru punere la dispoziție pe piața Republicii Moldova.

Reiterăm că, Echipamente de casă și de control sînt mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil), cu funcții de mașini de casă și de control destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă (în numerar și/sau prin alt instrument de plată), păstrarea, imprimarea, criptarea și transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informației financiare gestionate, care asigură protecția algoritmilor de lucru și a datelor înregistrate de modificarea nesancționată. Clasificarea și formele echipamentelor de casă și de control este prezentată în compartimentul II al Regulamentului.

Registrul unic se ține în următoarele scopuri:

1) utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a echipamentelor de casă și de control ce corespund cerințelor tehnice aprobate, standardelor naționale și internaționale;

2) retragerea la timp din exploatare a echipamentelor de casă și de control care nu corespund cerințelor documentelor normative și/sau nu asigură evidența efectivă a mijloacelor bănești în sfera de activitate în care se folosesc.

Registrul unic este constituit din două părți:

1) Registrul mașinilor de casă și de control și al imprimantelor fiscale;

2) Registrul sistemelor informatice sau fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale.

SFS este responsabil de ținerea Registrului unic prin:

1) publicarea informației cu privire la includerea/excluderea echipamentelor de casă și de control în/din Registrul unic;

2) publicarea anuală a Registrului unic în vigoare, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;

3) păstrarea și arhivarea documentelor prezentate Comisiei la includerea/excluderea echipamentelor de casă și de control în/din Registrul unic, inclusiv modificările ulterioare;

4) ținerea și actualizarea bazei de date corespunzătoare.

În Registrul unic se includ echipamentele de casă și de control ce corespund uneia dintre următoarele cerințe:

1) cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate de Comisie;

2) cerințele față de echipamentele de casă și de control modulare de tip sisteme informatice, constituite din programe și/sau aplicații software formînd un sistem de control și dirijare a circulației mărfuri-bani și/sau servicii-bani, la care se asigură transmiterea datelor prin liniile de legătură de la terminalele/aplicațiile periferice de transmisiuni de date, aprobate de prezentul Regulament.

Regulamentul stabilește de asemenea, listele actelor care urmează a fi depuse la Comisie, pentru includerea în Registrul unic a:

  • modelului concret al mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale
  • sistemului informatic cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscal
  • sistemului informatic fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscal.

Comisia va remite toată documentația menționată în pct. 36 din Regulament, Serviciului Fiscal de Stat, iar cea menționată la pct. 37 și 38 – Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru analiză, verificare și avizare.

Excluderea echipamentului de casă și de control din Registrul unic se efectuează la decizia Comisiei:

1) în cazul în care acesta nu corespunde cerințelor tehnice;
2) în cazul în care solicitantul a prezentat date eronate la înregistrare;
3) în cazul rezilierii contractului prevăzut în pct. 35, dacă aceasta a dus la imposibilitatea funcționării echipamentului de casă și de control.

Trebuie să cunoașteți de asemenea că, în caz de excludere a echipamentului de casă și de control din Registrul unic, Comisia:

- stabilește data excluderii;
- indică termenul-limită de utilizare (nu mai mic de 6 luni de la data excluderii);
- publică informația privind decizia adoptată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În cazul excluderii echipamentului de casă și de control din Registrul unic, se interzice utilizatorului exploatarea acestuia de la data expirării termenului-limită de utilizare stabilit în decizie.

Documentul de plată format de echipamentele de casă și de control

Echipamentele de casă și de control trebuie să asigure formarea și/sau emiterea documentului de plată, care confirmă achitarea plății, sub formă de bon de casă/document fiscal.

Bonul de casă (bonul fiscal)/documentul fiscal este documentul primar generat în forma electronică și/sau emis de echipamentul de casă și de control pe suport de hîrtie la efectuarea decontărilor bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată care atestă operațiunea economică și achitarea plății, eliberat obligatoriu plătitorului sau vizualizat – în cazul înregistrării în sistem sau pe platforma electronică de management, accesînd adresa web recepționată de către plătitor în cadrul sistemului sau platformei electronice de management, sau transmis în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică – în cazul prezentării, pînă la momentul achitării de către plătitor, a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

Bonul de casă/documentul fiscal este compus din trei părți obligatorii:

- partea superioară sau antetul bonului – invariantă pentru toate bonurile de casă/documentele formate de un echipament de casă și de control, care, de regulă, conține date despre utilizatorul echipamentului de casă și de control;

- partea de mijloc sau corpul bonului – variabilă care conține date despre vînzarea (bunuri, servicii, lucrări) curentă, înregistrată în echipamentul de casă și de control;

- partea inferioară – invariantă pentru toate bonurile de casă/documentele fiscale formate de un echipament de casă și de control, care, de regulă, conține date de identificare a echipamentului de casă și de control folosite de utilizatorul acesteia.

Bonul de casă/documentul fiscal, generat în formă electronică și/sau emis de echipamentul de casă și de control pe suport de hîrtie, trebuie să conțină obligatoriu elemente generale pentru toate domeniile de activitate și specifice în funcție de domeniul de activitate.

Bonul de casă/documentul fiscal generat în formă electronică, care urmează a fi transmis la numărul de telefon prin SMS, adresa electronică (e-mail), ori în cadrul sistemului sau platformei electronice de management, trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente obligatorii:

- numărul bonului de casă/documentului fiscal;
- costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciilor prestate);
- adresa site-ului (linkul) în Internet la care poate fi vizualizat sau descărcat bonul de casă/documentul fiscal generat în formă electronică.

Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control stabilește cerințele obligatorii privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor de casă și de control.

Astfel, furnizorul ECC este obligat să asigure posibilitatea utilizării echipamentelor de casă și de control pe perioada normală de funcționare, care nu poate fi mai mică de 5 ani, să asigure reparația și deservirea tehnică a lor, precum și să asigure piese de schimb și componente în volumul și în sortimentul necesar.

Documentația tehnică de însoțire a mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale include în mod obligatoriu:

- cartea tehnică (pașaportul) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale;
- registrul de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimanta fiscală;
- instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale.

Se interzice expunerea pentru comercializare, precum și comercializarea mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale fără sigiliul furnizorului respectiv, aplicat în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Amintim că, prevederile HG nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor au intrat în vigoare din 15 aprilie 2019.

Recomandăm de asemenea și alte materiale la subiect:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...