37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Refoma SRL a intrat în vigoare

Refoma SRL a intrat în vigoare

23.10.2023456 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Din 22 octombrie 2023 au intrat în vigoare noi modificările legislative cu privire la Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, aprobate prin Legea nr. 229 din 31 iulie 2023 pentru modificarea unor acte normative.

În acest sens, în Legea nr. 1237/1997 au fost operate modificări ce se referă în principal la: oferirea posibilității încheierii contractului corporativ între acționari, excluderea obligației societăților pe acțiuni care nu au efectuat ofertă publică şi nu dispun de un număr mare şi variat de acționari de a-şi cota acțiunile la bursă etc.

Adițional, modificările operate asupra Legii nr.1134/1997 țin de: accesul mai larg a asociaților la informația și documentația societății, excluderea pragului maxim a numărului de asociați, crearea unui fond de stimulare financiară a angajaților, posibilitatea retragerii asociatului din societate, acordarea dreptului asociatului de a fi reprezentat de administrator etc.

De asemenea, menționăm că în vigoare începând de astăzi sunt și modificări operate la Legea nr.229/2023, aprobate prin Legea nr. 292 din 19 octombrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea aspectelor privind infrastructurile pieței financiare), care a fost publicată în Monitorul Oficial din 23 octombrie curent.

Astfel, reieșind din modificările operate la art. 311 alin. (5) din lege, plățile din capitalul de stimulare se asimilează dividendelor, dar se achită o dată pe an.

Mai multe detalii despre noile prevederi vedeți mai jos:
1. Angajații societăților cu răspundere limitată vor putea primi dividende
2. Contractul privind realizarea drepturilor în societatea cu răspundere limitată
3. Modalitatea de retragere a asociatului din cadrul societății cu răspundere limitată
4. Reforma SRL: posibilitatea adoptării hotărârilor fără convocarea adunării generale a asociaților
5.Particularitățile majorării capitalului social al societății cu răspundere limitată prin aporturi suplimentare.

Din 22 octombrie 2023 au intrat în vigoare noi modificările legislative cu privire la Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, aprobate prin Legea nr. 229 din 31 iulie 2023 pentru modificarea unor acte normative.

În acest sens, în Legea nr. 1237/1997 au fost operate modificări ce se referă în principal la: oferirea posibilității încheierii contractului corporativ între acționari, excluderea obligației societăților pe acțiuni care nu au efectuat ofertă publică şi nu dispun de un număr mare şi variat de acționari de a-şi cota acțiunile la bursă etc.

Adițional, modificările operate asupra Legii nr.1134/1997 țin de: accesul mai larg a asociaților la informația și documentația societății, excluderea pragului maxim a numărului de asociați, crearea unui fond de stimulare financiară a angajaților, posibilitatea retragerii asociatului din societate, acordarea dreptului asociatului de a fi reprezentat de administrator etc.

De asemenea, menționăm că în vigoare începând de astăzi sunt și modificări operate la Legea nr.229/2023, aprobate prin Legea nr. 292 din 19 octombrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea aspectelor privind infrastructurile pieței financiare), care a fost publicată în Monitorul Oficial din 23 octombrie curent.

Astfel, reieșind din modificările operate la art. 311 alin. (5) din lege, plățile din capitalul de stimulare se asimilează dividendelor, dar se achită o dată pe an.

Mai multe detalii despre noile prevederi vedeți mai jos:
1. Angajații societăților cu răspundere limitată vor putea primi dividende
2. Contractul privind realizarea drepturilor în societatea cu răspundere limitată
3. Modalitatea de retragere a asociatului din cadrul societății cu răspundere limitată
4. Reforma SRL: posibilitatea adoptării hotărârilor fără convocarea adunării generale a asociaților
5.Particularitățile majorării capitalului social al societății cu răspundere limitată prin aporturi suplimentare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...