37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Reforma SRL: posibilitatea adoptării hotărârilor fără convocarea adunării generale a asociaților

Reforma SRL: posibilitatea adoptării hotărârilor fără convocarea adunării generale a asociaților

04.09.2023379 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Legea nr. 229/2023 pentru modificarea unor acte normative au fost operate modificări și completări în Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, care acordă asociaților dreptul de a adopta hotărâri fără convocarea adunării generale a asociaților.

Astfel, conform prevederilor art. 562 din Legea nr. 135/2007, în cazurile prevăzute în statut, asociații pot adopta hotărâri fără a convoca adunarea generală. În acest sens, administratorul sau consiliul societății trimite fiecărui asociat proiectul de hotărâre în formă textuală, precizând termenul în care asociatul trebuie să își prezinte opinia față de acesta. În cazul în care un asociat nu notifică în interiorul termenului stabilit dacă este în favoarea sau împotriva proiectului de hotărâre, se consideră că acesta a votat împotrivă

Ținând cont de cele menționate, administratorul sau consiliul societății va întocmi un proces-verbal privind rezultatele votului și îl va expedia fiecărui asociat în termen de 3 zile de la încheierea termenului pentru vot. Procesul-verbal va cuprinde:
a) denumirea societății;
b) hotărârea adoptată, împreună cu rezultatele votului, inclusiv numele asociaților care au votat;
c) mențiuni despre opiniile divergente, dacă acestea au fost exprimate;
d) alte circumstanțe importante cu privire la vot;
e) semnătura administratorului.

Legea va intra în vigoare la 22 octombrie 2023

Prin Legea nr. 229/2023 pentru modificarea unor acte normative au fost operate modificări și completări în Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, care acordă asociaților dreptul de a adopta hotărâri fără convocarea adunării generale a asociaților.

Astfel, conform prevederilor art. 562 din Legea nr. 135/2007, în cazurile prevăzute în statut, asociații pot adopta hotărâri fără a convoca adunarea generală. În acest sens, administratorul sau consiliul societății trimite fiecărui asociat proiectul de hotărâre în formă textuală, precizând termenul în care asociatul trebuie să își prezinte opinia față de acesta. În cazul în care un asociat nu notifică în interiorul termenului stabilit dacă este în favoarea sau împotriva proiectului de hotărâre, se consideră că acesta a votat împotrivă

Ținând cont de cele menționate, administratorul sau consiliul societății va întocmi un proces-verbal privind rezultatele votului și îl va expedia fiecărui asociat în termen de 3 zile de la încheierea termenului pentru vot. Procesul-verbal va cuprinde:
a) denumirea societății;
b) hotărârea adoptată, împreună cu rezultatele votului, inclusiv numele asociaților care au votat;
c) mențiuni despre opiniile divergente, dacă acestea au fost exprimate;
d) alte circumstanțe importante cu privire la vot;
e) semnătura administratorului.

Legea va intra în vigoare la 22 octombrie 2023

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...