37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova

Obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova

10.08.20184.251 views
(7 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Conform hotărârii menționate, au fost aprobate următoarele 3 Regulamente:

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, (anexa nr. 1);
2) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, (anexa nr. 2);
3) Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, (anexa nr. 3).

Amintim că, scopul principal este comasarea a 10 acte normative ce reglementează determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, dat fiind faptul că monitorizarea acestora de către contribuabili la momentul de determinare a impozitului pe venit este dificilă, din cauza existenţei numărului mare, iar drept consecinţă duce la admiterea erorilor.

Într-un material publicat anterior, am vorbit despre: Determinarea impozitului pe venit și deducerea cheltuielilor suportate. Ce prevede noul regulament.

În continuare, vom discuta despre Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova.

Subiecţii impunerii sînt prevăzuţi la art. 13 din Codul fiscal, iar obiectul inpunerii este stabilit la art. 14 din Cod.

Subiecţii impunerii stabiliţi prin prezentul Regulament, îşi determină obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit după metoda de casă.

Obligația de reținere a impozitului pe venit este stabilită pentru orice persoană care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct. 20), reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică și instituție publică, care efectuează plăți al căror regim de impunere este reglementat de art. 89, art. 90, art. 901 alin. (3)-(33), (35) și (36) din CF, corespunzător tipului venitului achitat, după caz.

Sursele de venit impozabile sunt stabilite la art. 18 din CF, iar sumele scutirilor la care are dreptul fiecare contribuabil, sunt indicate în art. 33-35 din CF.

Acordarea scutirilor la locul de muncă este reglementată de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Cât privește deducerile, contribuabilului i se permite deducerea din venitul brut a următoarelor cheltuieli: 1) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate în cuantumurile determinate conform legislaţiei în vigoare în perioada fiscală respectivă (art. 36 alin. (6) CF);
2) contribuţiile obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice pe parcursul perioadei fiscale în cuantumurile stabilite de legislaţie (art. 36 alin. (7) CF);
3) cheltuielile de investiţii (art. 36 alin. (4) CF).

Cheltuielile de investiţii ţin de:
1) cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii venitului din investiţii;
2) dobînzile la datorie, cu condiţia ca acestea să nu depăşească suma venitului din investiţii. Deducerea cheltuielilor de investiţii se va asigura în baza documentelor care confirmă suportarea acestora;
3) vărsămintele efectuate în fondul nestatal calificat de pensii (art. 66 alin. (2) din Cod), în condiţiile art. 67 alin. (1) din Cod.

Cheltuielile suportate pentru procurarea și pentru crearea activelor de capital se vor confirma documentar.
Vedeți: Lista documentelor pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital.

Impozitul pe venit, se determină prin aplicarea cotei impozitului la venitul impozabil, cu excepţia veniturilor specificate la art. 901 din Cod, pentru care obiect al impunerii este exclusiv acest cîştig şi/sau venit.

La determinarea obligației anuale privind impozitul pe venit al persoanelor care pe parcursul anului au fost angajați ai rezidenților parcurilor din industria tehnologiei informației, cotele impozitului pe venit se aplică pentru venitul care nu a fost impozitat prin aplicarea impozitului unic.

Angajații care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii nu au obligații privind impozitul pe venit aferent acestor venituri. Impozitul în cauză se achită prin intermediul impozitului unic de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației, în conformitate cu modul stabilit în titlul X din Cod.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018 vor fi abrogate următoarele hotărâri de guvern:

1. Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 6 februarie 1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut”
2. Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului”
3. Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”
4. Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar”
5. Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină”
6. Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare”
7. Hotărîrea Guvernului nr. 490 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de divizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei”
8. Hotărîrea Guvernului nr. 1390 din 24 noiembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile scutirii de plata impozitului pe venitul obţinut de băncile comerciale din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani şi creditele pe termen de peste 3 ani”
9. Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente”
10. Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului”.

În Monitorul Oficial de astăzi, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Conform hotărârii menționate, au fost aprobate următoarele 3 Regulamente:

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, (anexa nr. 1);
2) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, (anexa nr. 2);
3) Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, (anexa nr. 3).

Amintim că, scopul principal este comasarea a 10 acte normative ce reglementează determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, dat fiind faptul că monitorizarea acestora de către contribuabili la momentul de determinare a impozitului pe venit este dificilă, din cauza existenţei numărului mare, iar drept consecinţă duce la admiterea erorilor.

Într-un material publicat anterior, am vorbit despre: Determinarea impozitului pe venit și deducerea cheltuielilor suportate. Ce prevede noul regulament.

În continuare, vom discuta despre Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova.

Subiecţii impunerii sînt prevăzuţi la art. 13 din Codul fiscal, iar obiectul inpunerii este stabilit la art. 14 din Cod.

Subiecţii impunerii stabiliţi prin prezentul Regulament, îşi determină obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit după metoda de casă.

Obligația de reținere a impozitului pe venit este stabilită pentru orice persoană care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct. 20), reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică și instituție publică, care efectuează plăți al căror regim de impunere este reglementat de art. 89, art. 90, art. 901 alin. (3)-(33), (35) și (36) din CF, corespunzător tipului venitului achitat, după caz.

Sursele de venit impozabile sunt stabilite la art. 18 din CF, iar sumele scutirilor la care are dreptul fiecare contribuabil, sunt indicate în art. 33-35 din CF.

Acordarea scutirilor la locul de muncă este reglementată de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Cât privește deducerile, contribuabilului i se permite deducerea din venitul brut a următoarelor cheltuieli: 1) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate în cuantumurile determinate conform legislaţiei în vigoare în perioada fiscală respectivă (art. 36 alin. (6) CF);
2) contribuţiile obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice pe parcursul perioadei fiscale în cuantumurile stabilite de legislaţie (art. 36 alin. (7) CF);
3) cheltuielile de investiţii (art. 36 alin. (4) CF).

Cheltuielile de investiţii ţin de:
1) cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii venitului din investiţii;
2) dobînzile la datorie, cu condiţia ca acestea să nu depăşească suma venitului din investiţii. Deducerea cheltuielilor de investiţii se va asigura în baza documentelor care confirmă suportarea acestora;
3) vărsămintele efectuate în fondul nestatal calificat de pensii (art. 66 alin. (2) din Cod), în condiţiile art. 67 alin. (1) din Cod.

Cheltuielile suportate pentru procurarea și pentru crearea activelor de capital se vor confirma documentar.
Vedeți: Lista documentelor pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital.

Impozitul pe venit, se determină prin aplicarea cotei impozitului la venitul impozabil, cu excepţia veniturilor specificate la art. 901 din Cod, pentru care obiect al impunerii este exclusiv acest cîştig şi/sau venit.

La determinarea obligației anuale privind impozitul pe venit al persoanelor care pe parcursul anului au fost angajați ai rezidenților parcurilor din industria tehnologiei informației, cotele impozitului pe venit se aplică pentru venitul care nu a fost impozitat prin aplicarea impozitului unic.

Angajații care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii nu au obligații privind impozitul pe venit aferent acestor venituri.Impozitul în cauză se achită prin intermediul impozitului unic de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației, în conformitate cu modul stabilit în titlul X din Cod.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018 vor fi abrogate următoarele hotărâri de guvern:

1. Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 6 februarie 1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut”
2. Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului”
3. Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”
4. Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar”
5. Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină”
6. Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare”
7. Hotărîrea Guvernului nr. 490 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de divizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei”
8. Hotărîrea Guvernului nr. 1390 din 24 noiembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile scutirii de plata impozitului pe venitul obţinut de băncile comerciale din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani şi creditele pe termen de peste 3 ani”
9. Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente”
10. Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...