37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Lista documentelor pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital

Lista documentelor pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital

19.12.20171.974 views Particip.gov.md
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, prezintă spre examinare şi coordonare setul de materiale ce vizează aprobarea Ordinului cu privire la lista documentelor confirmative, ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital, ce urmează a fi anexate de către persoana fizică, la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

Nr.

Tipurile de active de capital (conform art.39 alin.(1) din Codul fiscal)

Nr.

Tipul tranzacţiei

Documentele ce confirmă baza valorică/baza valorică ajustată a activului înstrăinat

de la persoana fizică

de la agent economic

altele

1

2

 

3

4

5

6

 

Proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător

1.1

Proprietate procurată

Contractul de vânzare - cumpărare;

Factura (factura de expediţie) sau factura fiscală şi/sau contractul de vânzare - cumpărare (dacă există), actul de achiziţie, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate şi suportate cheltuieli;

Documentul internațional-invoice şi declarația vamală aferentă sumei facturate;

X

1.2

Proprietate construită de sine stătător;

Contractul de vânzare - cumpărare;

Contractul de prestări servicii.

Contractul de prestări servicii;

Factura (factura de expediţie) sau factura fiscală şi/sau contractul de vânzare - cumpărare (dacă există), actul de achiziţie, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate şi suportarea cheltuielilor;

 

Certificatul privind valoarea bunului imobil emis de către întreprinderea Cadastru

1.3

Proprietate dobândită prin moştenire;

Certificatul de moştenitor legal;

sau preţul de piață la data intrării în proprietate în cazul în care acesta este mai mare sau lipsește în certificat;

X

X

 

1.4

Proprietate primită prin donaţie;

Contractul (actul) de donaţie;

sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract;

X

1.5

Proprietate primită prin contractul de întreţinere pe viaţă

 

Contractul de întreţinere pe viaţă;

sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract;

 

 

 

X

1.7

Proprietate dobândită prin schimb;

 

Contractul de schimb;

Factura (factura de expediţie) sau factura fiscală şi/sau contractul de schimb (dacă există), precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate;

 (în cazul achitării suplimentare)

 

X

1.8

Proprietatea dobândită prin investirea mijloacelor băneşti în construcția imobilului;

Contractul sau un alt act juridic ce confirmă suportarea cheltuielilor

 

Contractul de investiție a mijloacelor bănești în construcţia imobilului; alte acte juridice ce confirmă suportarea cheltuielilor

 

X

1.9

Proprietatea dobândită în urma cesiunii de creanţă

Contractul de cesiune a creanţei;

 

X

 

2.

Acţiuni, obligațiunile

2.1

Procurate;

Contractul de vânzare - cumpărare;

Certificatul de proprietate asupra acţiunilor care atestă dreptul de proprietate asupra acţiunilor precum şi valoarea acestora, emis la dobîndire; ori

Contractul de vânzare - cumpărare şi factura sau factura fiscală.

X Raportul brokerului/societăţii de investiţii

2.2

Primite prin donaţie;

Contractul (actul) de donaţie;

sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract;

X

2.3

Dobândite prin moştenire;

Certificatul de moştenitor legal;

sau preţul de piață la data intrării în proprietate în cazul în care acesta este mai mare sau lipsește în certificat;

X

X

Alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător

2.4

Procurate;

Contractul de vânzare - cumpărare;

Factura (factura de expediţie) sau factura fiscală şi/sau contractul de vânzare - cumpărare (dacă există), precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate

X

2.5

Dobândite prin schimb;

Contractul de schimb

2.6

Dobândite prin moştenire;

Certificatul de moştenitor legal;

sau preţul de piață la data intrării în proprietate în cazul în care acesta este mai mare sau lipsește în certificat;

X

2.7

Primite prin donaţie;

Contractul (actul) de donaţie;

sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract;

3.

Terenuri

3.1

Procurate;

Contractul de vânzare - cumpărare;

 

Factura (factura de expediție) sau factura fiscală şi/sau contractul de vânzare - cumpărare (dacă există), actul de achiziție, precum și alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate;

Contractul de întreţinere pe viaţă;

 

3.2

Primite prin donaţie;

Contractul (actul) de donaţie;

sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract;

3.3

Dobândite prin moştenire;

Certificatul de moştenitor legal;

sau preţul de piață la data intrării în proprietate în cazul în care acesta este mai mare sau lipsește în certificat;

X

3.4

Dobândite prin schimb;

Contractul de schimb

Contractul de schimb şi factura (factura de expediție) sau factura fiscală, precum și alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate;

4.

Opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital

5.1

Procurat;

Contractul privind opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital;

Contractul privind opţionul și factura (factura de expediție) sau factura fiscală, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate

 

X

5.

Toate tipurile de active de capital

 

Divizarea proprietăţii urmare a divorţului

Orice act juridic ce confirmă valoarea activelor (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute ca urmare a redistribuirii (transmiterii) proprietăţii în devălmăşie între soţi sau între foştii soţi.

 

X

Locuinţă de bază, se va considera locuinţa care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puţin de 3 ani, perioadă care expiră la data înstrăinării şi care pe tot parcursul ultimilor 3 ani i-a servit drept domiciliu de bază. 

Valoarea estimată, se va confirma prin documentul ce confirmă valoarea bunului imobil înstrăinat evaluat (estimat) la data înstrăinării. Documentul poate fi eliberat de entităţi abilitate prin acte legislative  cu efectuarea estimării.

Activele de capital aflate în posesia contribuabilului la 1 ianuarie 1998, se vor considera procurate la preţurile de piaţă, în vigoare la această dată. Sursă de informare despre preţul de piaţă poate servi informaţia stipulată în art. 5 pct. 26 din Codul fiscal.

În factură sau factura fiscală, urmează să fie indicat numele prenumele proprietarului imobilului construit şi/ sau adresa imobilului.

Baza valorică a acţiunilor dobândite până la data de 1 ianuarie 1998, se va determina reieşind din valoarea unei acţiuni la data de 31 decembrie 1997, care se calculează ca raportul dintre capitalul social şi numărul total al acţiunilor emise.

Persoane responsabile:
Livia Graur, consultant superior, Direcția Legislație Impozite Directe din cadrul Direcției Generale Politică și Legislație Fiscală și Vamală;
Tel. 022 26 28 08, email: livia.graur@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 21.12.2017
Proiectul și nota infoemativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...