37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   e-Factura: Recepționarea, acceptarea sau respingerea facturilor fiscale de către cumpărător

e-Factura: Recepționarea, acceptarea sau respingerea facturilor fiscale de către cumpărător

12.08.20211.585 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pagina noastră continuă cu seria de articole la tema „e-Factura”. În acest material vor fi abordate informațiile cu privire la recepționarea, acceptarea sau respingerea facturilor fiscale de către cumpărător în SIA e-Factura. 

Menționăm că modul de recepționare, acceptare și respingere a facturilor fiscale de către cumpărător este stabilit conform Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice "e-Factura", aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat  nr. 317 din 26.06.2020.

Recepționarea facturilor fiscale de către cumpărător

Facturile fiscale primite de către „Cumpărător” prin „Ciclul lung” vor apărea în compartimentul „Pentru acceptare” dar cele expediate prin „Ciclul scurt” se vor reflecta direct în compartimentul „Finisate”. SIA „e-Factura” va genera în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” pentru Cumpărător și va remite la adresa de e-mail a acestuia notificare despre recepționare a unei facturi fiscale electronice, cu indicarea datelor entității și a facturii fiscale (datele furnizorului, seria, numărul, data, suma etc.). Totodată, contribuabilul va seta individual în cadrul SIA „e-Factura”, conform preferințelor, necesitatea remiterii acestor mesaje de către sistem la adresa de e-mail.

Acceptarea facturilor fiscale de către cumpărător

La recepționarea de către „Cumpărător” a facturii fiscale electronice expediate de către „Furnizor” prin SIA „e-Factura”, acesta o poate respinge, poate expune acceptul prealabil sau să o accepte prin aplicarea semnăturii electronice.

Expunerea acceptului prealabil este opțională și se asigură prin accesarea butonului „Coordonat”. Acceptarea prealabilă nu semnifică acceptare definitivă, precum și nu semnifică faptul finalizării tranzacției.

Acceptarea definitivă prin aplicarea semnăturii electronice de către „Cumpărător” certifică faptul efectuării tranzacției și acceptării obiectului livrării.

Respingerea facturilor fiscale de către cumpărător

Respingerea facturii fiscale expediate în mod electronic se asigură prin accesarea opțiunii corespunzătoare cu indicarea motivului. Furnizorul vizualizează astfel de facturi fiscale în lista elementului „Respinse”. Facturile fiscale respinse la rândul lor necesită să fie supuse procesului de anulare, deoarece factura fiscală respinsă presupune anularea ei fizică.

Factura fiscală respinsă se va reflecta la „Furnizor” în compartimentul „Respinse” și SIA „e-Factura” va genera în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și va remite la adresa de e-mail a furnizorului un mesaj despre acest fapt, cu indicarea datelor entității și a facturii fiscale (datele furnizorului, seria, numărul, data, suma etc.).

Semnarea facturilor fiscale electronice de către cumpărător

Pentru facturile fiscale generate în SIA „e-Factura”, prin „Ciclul lung” se presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii electronice de către „Cumpărător”. 

Utilizatorii sistemului au posibilitatea imprimării pe suport de hârtie a facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura”, cu vizualizarea însemnelor de protecție prevăzute de sistem (seria și număr, bar-code, QR-code) și mențiunea „Aplicată semnătura electronică de către Furnizor” și „Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător” corespunzător cazului concret , precum și numele prenumele, funcția persoanelor care au aplicat semnătura electronică și data aplicării semnăturii electronice.

În cazul facturilor fiscale electronice pentru prestări de servicii sau a celor transmise prin „Ciclul scurt” pentru care nu este obligatorie aplicarea semnăturii electronice a Cumpărătorului, data primirii acestora de către Cumpărător o constituie data recepționării acestora în compartimentul „Finisate” al Cumpărătorului.

Vezi și:

Pagina noastră continuă cu seria de articole la tema „e-Factura”. În acest material vor fi abordate informațiile cu privire la recepționarea, acceptarea sau respingerea facturilor fiscale de către cumpărător în SIA e-Factura. 

Menționăm că modul de recepționare, acceptare și respingere a facturilor fiscale de către cumpărător este stabilit conform Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice "e-Factura", aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat  nr. 317 din 26.06.2020.

Recepționarea facturilor fiscale de către cumpărător

Facturile fiscale primite de către „Cumpărător” prin „Ciclul lung” vor apărea în compartimentul „Pentru acceptare” dar cele expediate prin „Ciclul scurt” se vor reflecta direct în compartimentul „Finisate”. SIA „e-Factura” va genera în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” pentru Cumpărător și va remite la adresa de e-mail a acestuia notificare despre recepționare a unei facturi fiscale electronice, cu indicarea datelor entității și a facturii fiscale (datele furnizorului, seria, numărul, data, suma etc.). Totodată, contribuabilul va seta individual în cadrul SIA „e-Factura”, conform preferințelor, necesitatea remiterii acestor mesaje de către sistem la adresa de e-mail.

Acceptarea facturilor fiscale de către cumpărător

La recepționarea de către „Cumpărător” a facturii fiscale electronice expediate de către „Furnizor” prin SIA „e-Factura”, acesta o poate respinge, poate expune acceptul prealabil sau să o accepte prin aplicarea semnăturii electronice.

Expunerea acceptului prealabil este opțională și se asigură prin accesarea butonului „Coordonat”. Acceptarea prealabilă nu semnifică acceptare definitivă, precum și nu semnifică faptul finalizării tranzacției.

Acceptarea definitivă prin aplicarea semnăturii electronice de către „Cumpărător” certifică faptul efectuării tranzacției și acceptării obiectului livrării.

Respingerea facturilor fiscale de către cumpărător

Respingerea facturii fiscale expediate în mod electronic se asigură prin accesarea opțiunii corespunzătoare cu indicarea motivului. Furnizorul vizualizează astfel de facturi fiscale în lista elementului „Respinse”. Facturile fiscale respinse la rândul lor necesită să fie supuse procesului de anulare, deoarece factura fiscală respinsă presupune anularea ei fizică.

Factura fiscală respinsă se va reflecta la „Furnizor” în compartimentul „Respinse” și SIA „e-Factura” va genera în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și va remite la adresa de e-mail a furnizorului un mesaj despre acest fapt, cu indicarea datelor entității și a facturii fiscale (datele furnizorului, seria, numărul, data, suma etc.).

Semnarea facturilor fiscale electronice de către cumpărător

Pentru facturile fiscale generate în SIA „e-Factura”, prin „Ciclul lung” se presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii electronice de către „Cumpărător”. 

Utilizatorii sistemului au posibilitatea imprimării pe suport de hârtie a facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura”, cu vizualizarea însemnelor de protecție prevăzute de sistem (seria și număr, bar-code, QR-code) și mențiunea „Aplicată semnătura electronică de către Furnizor” și „Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător” corespunzător cazului concret , precum și numele prenumele, funcția persoanelor care au aplicat semnătura electronică și data aplicării semnăturii electronice.

În cazul facturilor fiscale electronice pentru prestări de servicii sau a celor transmise prin „Ciclul scurt” pentru care nu este obligatorie aplicarea semnăturii electronice a Cumpărătorului, data primirii acestora de către Cumpărător o constituie data recepționării acestora în compartimentul „Finisate” al Cumpărătorului.

Vezi și:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...