37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Când și unde trebuie de prezentat situațiile financiare? Ce trebuie să conțină acestea?

Când și unde trebuie de prezentat situațiile financiare? Ce trebuie să conțină acestea?

15.05.2023750 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conținutul situațiilor financiare individuale

În funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte: 

 • situații financiare prescurtate conțin bilanțul prescurtat, situaţia de profit şi pierdere prescurtată, nota explicativă și se prezintă de către entitățile micro care corespund criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii contabilităţii și raportării financiare 287/2017*;
 • situaţii financiare simplificate conțin bilanțul, situaţia de profit şi pierdere, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mici care corespund criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al LP 287/2017*;
 • situaţii financiare complete conțin bilanțul, situaţia de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mijlocii și mari, care corespund criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al LP 287/2017*.

Atragem atenția că potrivit art.5, alin. (8) și (9) din LP 287/2017:
- Entitatea care are obligația să întocmească situaţii financiare prescurtate poate întocmi situaţii financiare simplificate sau complete;
- Entitatea care are obligația să întocmească situaţii financiare simplificate poate întocmi situaţii financiare complete.

Formatul și modul de întocmire a situațiilor financiare prescurtate, simplificate și complete sînt reglementate de SNC „Prezentarea situațiilor financiare”.

Entitățile de interes public și alte entități care aplică IFRS întocmesc situații financiare conform standardelor respective.

Prezentarea situațiilor financiare

Entitatea prezintă, pentru anul 2022, pe suport de hârtie sau în formă electronică (prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică), situaţiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică.

În conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

 • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2023);
 • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2023).

Formularele situațiilor financiare pot fi descărcate de pe site-ul BNS www.statistica.gov.md, rubrica Formulare și clasificări / Situațiile financiare.

Entitățile de interes public și alte entități care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) prezintă situațiile financiare doar pe suport de hârtie.

De asemenea, pe lângă prezentarea situațiilor financiare, entitatea cu excepția entității de interes public, este obligată să prezinte și raportul auditorului. Amintim că, raportul auditorului conţine opinia acestuia cu privire la măsura în care situațiile financiare auditate sînt întocmite din toate punctele de vedere semnificative conform cadrului general de raportare financiară. În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 287/2017 auditului obligatoriu sunt supuse:

 • situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități, conform legislației în vigoare;
 • situațiile financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din lege.

Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287/2017

Articolul 4. Categoriile entităților și grupurilor

(1) Entitatea micro este entitatea care, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 5600000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 11200000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 10.

(2) Entitatea mică este entitatea care, nefiind entitate micro, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 63600000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 127200000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 50.

(3) Entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind entitate micro sau entitate mică, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 318000000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

(4) Entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depășește limitele a două dintre următoarele criterii: 
a) totalul activelor – 318000000 de lei; 
b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

Conținutul situațiilor financiare individuale

În funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte: 

 • situații financiare prescurtate conțin bilanțul prescurtat, situaţia de profit şi pierdere prescurtată, nota explicativă și se prezintă de către entitățile micro care corespund criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii contabilităţii și raportării financiare 287/2017*;
 • situaţii financiare simplificate conțin bilanțul, situaţia de profit şi pierdere, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mici care corespund criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al LP 287/2017*;
 • situaţii financiare complete conțin bilanțul, situaţia de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mijlocii și mari, care corespund criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al LP 287/2017*.

Atragem atenția că potrivit art.5, alin. (8) și (9) din LP 287/2017:
- Entitatea care are obligația să întocmească situaţii financiare prescurtate poate întocmi situaţii financiare simplificate sau complete;
- Entitatea care are obligația să întocmească situaţii financiare simplificate poate întocmi situaţii financiare complete.

Formatul și modul de întocmire a situațiilor financiare prescurtate, simplificate și complete sînt reglementate de SNC „Prezentarea situațiilor financiare”.

Entitățile de interes public și alte entități care aplică IFRS întocmesc situații financiare conform standardelor respective.

Prezentarea situațiilor financiare

Entitatea prezintă, pentru anul 2022, pe suport de hârtie sau în formă electronică (prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică), situaţiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică.

În conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

 • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2023);
 • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2023).

Formularele situațiilor financiare pot fi descărcate de pe site-ul BNS www.statistica.gov.md, rubrica Formulare și clasificări / Situațiile financiare.

Entitățile de interes public și alte entități care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) prezintă situațiile financiare doar pe suport de hârtie.

De asemenea, pe lângă prezentarea situațiilor financiare, entitatea cu excepția entității de interes public, este obligată să prezinte și raportul auditorului. Amintim că, raportul auditorului conţine opinia acestuia cu privire la măsura în care situațiile financiare auditate sînt întocmite din toate punctele de vedere semnificative conform cadrului general de raportare financiară. În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 287/2017 auditului obligatoriu sunt supuse:

 • situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități, conform legislației în vigoare;
 • situațiile financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din lege.

Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287/2017

Articolul 4. Categoriile entităților și grupurilor

(1) Entitatea micro este entitatea care, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 5600000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 11200000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 10.

(2) Entitatea mică este entitatea care, nefiind entitate micro, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 63600000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 127200000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 50.

(3) Entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind entitate micro sau entitate mică, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 318000000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

(4) Entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depășește limitele a două dintre următoarele criterii: 
a) totalul activelor – 318000000 de lei; 
b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...