37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

24.09.2020918 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Stabilirea cotei impunerii la taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;
b) Obligația persoanei juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o  anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, să achite taxa pentru amenajarea teritoriului;
c) Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale;
d) Eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor;
e) Necesitatea deţinerii unei autorizaţii pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor;
f) Obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 482 din 17.09.2020

II. a) Subiecții care poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru dispozitivele publicitare;
b) Acordarea contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare, de către consiliul local;
c) Subiecții scutiți de plata taxei pentru dispozitivele publicitare;
d) Termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare;
e) Acordarea contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcaj, de către consiliul local;
f) Subiecții scutiți de plata taxei pentru parcaj;
g) Subiecții care poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru parcaj;
h) Cota taxei pentru parcaj;
i) Acordarea contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de la posesorii de cîini, de către consiliul local;
j) Subiecții scutiţi de plata taxei de la posesorii de cîini;
k) Subiecții care poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini;
l) Termenul de achitare şi unde se achită taxa de la posesorii de cîini;
m) Acordarea contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcare, de către consiliul local;
n) Subiecții scutiţi de plata taxei pentru parcare;
o) Subiecții care poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru parcare;
p) Termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru parcare.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 483 din 17.09.2020

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Stabilirea cotei impunerii la taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;
b) Obligația persoanei juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o  anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, să achite taxa pentru amenajarea teritoriului;
c) Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale;
d) Eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor;
e) Necesitatea deţinerii unei autorizaţii pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor;
f) Obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 482 din 17.09.2020

II. a) Subiecții care poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru dispozitivele publicitare;
b) Acordarea contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare, de către consiliul local;
c) Subiecții scutiți de plata taxei pentru dispozitivele publicitare;
d) Termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare;
e) Acordarea contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcaj, de către consiliul local;
f) Subiecții scutiți de plata taxei pentru parcaj;
g) Subiecții care poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru parcaj;
h) Cota taxei pentru parcaj;
i) Acordarea contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de la posesorii de cîini, de către consiliul local;
j) Subiecții scutiţi de plata taxei de la posesorii de cîini;
k) Subiecții care poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini;
l) Termenul de achitare şi unde se achită taxa de la posesorii de cîini;
m) Acordarea contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcare, de către consiliul local;
n) Subiecții scutiţi de plata taxei pentru parcare;
o) Subiecții care poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru parcare;
p) Termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru parcare.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 483 din 17.09.2020

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...