37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 482 din 17.09.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 482 din 17.09.2020

24.09.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (8.6.4.1)

    Cum se stabilesc cotele impunerii la taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?

Potrivit art. 359 din Codul fiscal, cotele impunerii se stabilesc conform anexei nr. 6 la titlul IX al prezentului Cod.

2. (6.2.5.3)

    Este obligată persoana juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o  anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, să achite taxa pentru amenajarea teritoriului?

Da. Dacă agentul economic nu şi-a suspendat activitatea în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", acesta nu poate fi considerat ca întreprindere care nu activează şi urmează să calculeze şi să achite taxa pentru amenajarea teritoriului în baza principiilor generale de impozitare. Agentul economic care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, nu va avea obligaţia de achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului în cazul cînd lipsește obiectul impunerii și în condiţiile în care autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local), efectuând concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, va prevedea asemenea scutiri în decizia sa.

Arhiva

3. (8.9.1.1)

    Care sunt actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale sunt:

- Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995;

- Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996;

- Codul transportului rutier nr. 150 din 17.07.2014;

- Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

Arhiva

4. (8.7.1.3)

    Cine eliberează autorizaţii pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

Autorizației pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor se eliberează de către organele de resort în raport cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de amplasare (desființare) a obiectivelor în zona drumului public naţional sau local de interes raional şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (anexa nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995).

Arhiva

5. (8.7.1.2)

    Este necesară deţinerea unei autorizaţii pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

Da, pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor este obligatorie deţinerea autorizaţiei.

Arhiva

6. (8.7.1.1)

    Care sînt obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

Potrivit anexei nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995, obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor sînt:

a)staţii de alimentare cu combustibil;

b) staţii de deservire tehnică;

c) puncte de vulcanizare;

d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei;

e) tarabe (puncte comerciale).

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...