37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 483 din 17.09.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 483 din 17.09.2020

24.09.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (6.16.6.2)

    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru dispozitivele publicitare revine contribuabililor.

2. (6.16.7.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.

Arhiva  

3. (6.16.7.1)

    Cine este scutit de plata taxei pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru dispozitivele publicitare sunt scutiți:

- autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

- misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

- Banca Națională a Moldovei;

- proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;

- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

4. (6.16.6.1)

    Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare?

Taxa pentru dispozitivele publicitare se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva  

5. (6.15.7.2)

     Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcaj?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv

Arhiva

6. (6.15.7.1)

    Cine sunt scutiți de plata taxei pentru parcaj?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru parcaj sunt scutiți:

- autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

- misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

- Banca Națională a Moldovei;

- proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;

- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

7. (6.15.6.2)

    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru parcaj?

Potrivit art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru parcaj revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

Arhiva

8. (6.15.4.1)

    Care este cota taxei pentru parcaj?

Potrivit art. 288 pct. 3) din Codul fiscal, cota taxei pentru parcaj este cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului local respective.

Arhiva

9. (6.12.7.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de la posesorii de cîini?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv;

c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Arhiva

10. (6.12.7.1)

    Cine sunt scutiţi de plata taxei de la posesorii de cîini?

Potrivit art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei de la posesorii de câini sunt scutiți: 

- autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

-misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

- Banca Naţională a Moldovei;

- proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei;

- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

11. (6.12.5.2)

    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

Arhiva

12. (6.12.5.1)

     Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de la posesorii de cîini?

Termenul de achitare a taxei de la posesorii de câini este determinat conform condițiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale, potrivit Anexei la Titlul VII Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, taxa de la posesorii de câini poate fi achitată nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.

Arhiva

13. (6.11.8.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcare?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.

Arhiva

14. (6.11.8.1)

     Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru parcare?

Potrivit art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru parcare sunt scutiți:

- autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

- misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

- Banca Naţională a Moldovei;

- proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei;

- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

15. (6.11.6.2)

     Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru parcare?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin.(1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru parcare revine contribuabililor.

Arhiva

16. (6.11.6.1)

     Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru parcare?

Taxa pentru parcare se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...