37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

30.06.2020889 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020;
b) Menținerea dreptului la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitat pentru anul curent, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat integral (beneficiind de reducerea de 15 %) doar pentru obiectele impunerii conform situației din 30 iunie a anului de gestiune, iar pentru obiectele apărute/dobîndite după această dată, impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat în termen de pînă la data de 25 septembrie;
c) Formularul şi termenul potrivit căruia agentul economic prezintă calculul impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul în care conform situației de la 01 ianuarie a anului calendaristic deține în proprietate bunul imobil și pe parcursul perioadei fiscale dobîndește obiecte noi, atît pînă la data de 25 septembrie, cît și după această dată;
d) Termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar;
e) Formularul în baza căruia se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare;
f) Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 296 din 18.06.2020

II. a) Obligația de a calcula și achita taxa pentru apă, pentru Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, fiind organizație necomercială, în cazul în care în procesul activităților sale asociația extrage apa direct dintr-un iaz;
b) Cota taxei pentru apă care urmează a fi aplicată în cazul în care apa potabilă este extrasă de către un subiect, dar îmbuteliată ulterior de către alt subiect;
c) Calculul taxei pentru apă;
d) Formular tipizat în baza căruia se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă;
e) Subiecții care prezintă darea de seamă la taxa pentru apă;
f) Subiecții care calculează taxa pentru apă;
g) Cotele taxei pentru apă;
h) Obiectul impunerii cu taxa pentru apă;
i) Subiecţii ai impunerii cu taxa pentru apă;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 297 din 18.06.2020

III. Obligația emiterii facturii fiscale electronice (e–Factura) de către subiectul impozabil cu TVA în cazul livrărilor de mărfuri/servicii în cadrul achizițiilor publice de valoare mică.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 306 din 22.06.2020

IV. a) Dreptul la rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA, a subiecților impozabili care în Declarația TVA pentru ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea, au înregistrat TVA aferentă procurării de mărfuri și/sau servicii dar nu s-au achitat cu furnizorii pentru livrările în cauza;
b) Daca într-o perioadă fiscală, începînd cu luna ridicării stării de urgentă și pînă în luna decembrie 2020 inclusiv, solicitantul rambursării a prezentat Declarația TVA indicînd în boxa 19 TVA către plată la buget, la determinarea sumei TVA pasibilă rambursării, această lună se va include în calcul pentru aprecierea sumei TVA pasibilă rambursării, reieșind din plăți salariale și impozitele aferente acestora datorate de angajator și salariați pentru luna februarie 2020 și numărul de luni pentru care se solicită rambursarea?
c) Dreptul subiecților impozabili, care au devenit plătitori ai TVA în anul 2020, să solicite rambursarea TVA conform Programului de rambursare;
d) Dreptul la rambursarea TVA a subiecților impozabili care în careva perioade fiscale din perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare a TVA înregistrează TVA către plată aferent livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova ;
e) Subiecții Programului de rambursare a TVA conform Legii nr. 60/2020, privind instituirea unor masuri de susținere a activității de întreprinzător si modificarea unor acte legislative;
f) Determinarea sumei TVA spre rambursare conform Programului de rambursare dacă suma cumulativă a rambursării solicitată pentru perioda rambursării TVA (mai 2020 – decembrie 2020 inclusiv) va depăși suma TVA destinată trecerii în cont pentru perioada ulterioară, reflectată în Declarația TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019;
g) Beneficierea de rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA limitează dreptul la solicitarea și beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal și a Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013?
h) Calculul sumei TVA spre deducere pentru perioada ulterioară în boxa 21 a Declarației privind TVA, în cazul beneficierii de rambursarea TVA conform Programului de rambursare;
i) Modul de solicitare a rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA;
j) Condițiile de beneficiere a rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 314 din 25.06.2020

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020;
b) Menținerea dreptului la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitat pentru anul curent, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat integral (beneficiind de reducerea de 15 %) doar pentru obiectele impunerii conform situației din 30 iunie a anului de gestiune, iar pentru obiectele apărute/dobîndite după această dată, impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat în termen de pînă la data de 25 septembrie;
c) Formularul şi termenul potrivit căruia agentul economic prezintă calculul impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul în care conform situației de la 01 ianuarie a anului calendaristic deține în proprietate bunul imobil și pe parcursul perioadei fiscale dobîndește obiecte noi, atît pînă la data de 25 septembrie, cît și după această dată;
d) Termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar;
e) Formularul în baza căruia se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare;
f) Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 296 din 18.06.2020

II. a) Obligația de a calcula și achita taxa pentru apă, pentru Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, fiind organizație necomercială, în cazul în care în procesul activităților sale asociația extrage apa direct dintr-un iaz;
b) Cota taxei pentru apă care urmează a fi aplicată în cazul în care apa potabilă este extrasă de către un subiect, dar îmbuteliată ulterior de către alt subiect;
c) Calculul taxei pentru apă;
d) Formular tipizat în baza căruia se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă;
e) Subiecții care prezintă darea de seamă la taxa pentru apă;
f) Subiecții care calculează taxa pentru apă;
g) Cotele taxei pentru apă;
h) Obiectul impunerii cu taxa pentru apă;
i) Subiecţii ai impunerii cu taxa pentru apă;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 297 din 18.06.2020

III. Obligația emiterii facturii fiscale electronice (e–Factura) de către subiectul impozabil cu TVA în cazul livrărilor de mărfuri/servicii în cadrul achizițiilor publice de valoare mică.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 306 din 22.06.2020

IV. a) Dreptul la rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA, a subiecților impozabili care în Declarația TVA pentru ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea, au înregistrat TVA aferentă procurării de mărfuri și/sau servicii dar nu s-au achitat cu furnizorii pentru livrările în cauza;
b) Daca într-o perioadă fiscală, începînd cu luna ridicării stării de urgentă și pînă în luna decembrie 2020 inclusiv, solicitantul rambursării a prezentat Declarația TVA indicînd în boxa 19 TVA către plată la buget, la determinarea sumei TVA pasibilă rambursării, această lună se va include în calcul pentru aprecierea sumei TVA pasibilă rambursării, reieșind din plăți salariale și impozitele aferente acestora datorate de angajator și salariați pentru luna februarie 2020 și numărul de luni pentru care se solicită rambursarea?
c) Dreptul subiecților impozabili, care au devenit plătitori ai TVA în anul 2020, să solicite rambursarea TVA conform Programului de rambursare;
d) Dreptul la rambursarea TVA a subiecților impozabili care în careva perioade fiscale din perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare a TVA înregistrează TVA către plată aferent livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova ;
e) Subiecții Programului de rambursare a TVA conform Legii nr. 60/2020, privind instituirea unor masuri de susținere a activității de întreprinzător si modificarea unor acte legislative;
f) Determinarea sumei TVA spre rambursare conform Programului de rambursare dacă suma cumulativă a rambursării solicitată pentru perioda rambursării TVA (mai 2020 – decembrie 2020 inclusiv) va depăși suma TVA destinată trecerii în cont pentru perioada ulterioară, reflectată în Declarația TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019;
g) Beneficierea de rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA limitează dreptul la solicitarea și beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal și a Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013?
h) Calculul sumei TVA spre deducere pentru perioada ulterioară în boxa 21 a Declarației privind TVA, în cazul beneficierii de rambursarea TVA conform Programului de rambursare;
i) Modul de solicitare a rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA;
j) Condițiile de beneficiere a rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 314 din 25.06.2020

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...