37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 296 din 18.06.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 296 din 18.06.2020

30.06.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (5.7.1.12)

    Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecții impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii:

-în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;

-în cazul bunurilor imobiliare dobîndite după 25 septembrie a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune (art. 282 alin. (1) și alin. (4) din Codul fiscal).

Prin derogare, întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune (art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

În cazul în care subiecții impunerii achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare (evaluate), precum şi a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019)]

2. (5.6.13)

    Se va menține dreptul la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitat pentru anul curent, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat integral (beneficiind de reducerea de 15 %) doar pentru obiectele impunerii conform situației din 30 iunie a anului de gestiune, iar pentru obiectele apărute/dobîndite după această dată, impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat în termen de pînă la data de 25 septembrie?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020, în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal).

Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal).

În cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare, pentru obiectele impunerii conform situaţiei de la 30 iunie, este achitat integral la bugetul local de la locul amplasării acestora pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs, dreptul la reducerea în mărime de 15% se va menține.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019)]

3. (5.6.10) .

Arhiva

4. (5.8.12)

    Potrivit cărui formular şi în ce termen agentul economic prezintă calculul impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul în care conform situației de la 01 ianuarie a anului calendaristic deține în proprietate bunul imobil și pe parcursul perioadei fiscale dobîndește obiecte noi, atît pînă la data de 25 septembrie, cît și după această dată?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020, pentru bunul imobiliar deținut cu drept de proprietate de către agentul economic la situația din 1 ianuarie a perioadei fiscale, precum şi pentru bunul imobiliar dobîndit pînă la data de 25 septembrie inclusiv. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) urmează a fi prezentat în termen de pînă la 25 septembrie a perioadei fiscale curente. Pentru bunul imobiliar dobîndit în perioada 26 septembrie – 31 decembrie. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) urmează a fi prezentat în termen de pînă la 25 martie a anului următor perioadei fiscale.

În cazul în care agentul economic este întreprinzător individual sau gospodărie țărănească (de fermier), al cărei număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu este înregistrat ca plătitor de T.V.A. urmează să se prezinte Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18) pentru toate trei bunuri imobiliare, pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Arhiva  

5. (5.8.10) .

Arhiva

6. (5.8.4)

    Care sunt termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) să prezintă: -pentru obiectele impunerii existente și/sau dobîndite pînă la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs

– pînă la 25 septembrie a perioadei fiscale respective; -pentru obiectele impunerii dobîndite după data de 25 septembrie a perioadei fiscale respective

- pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18) să prezintă pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Arhiva

7. (5.8.3)

    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., inclusiv cu excepția gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în cazul obligaţiilor fiscale la impozitul funciar) prezintă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) (Ordinul SFS nr. 108 din 19.05.2017//MO nr. 162-170/991 din 26.05.2017).

Întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în cazul obligaţiilor fiscale la impozitul funciar), al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Ordinul SFS nr. 223 din 06.05.2020 ”Cu privire la abrogarea Ordinului SFS nr.376/2018” (în vigoare 22.05.2020)]

Arhiva

8. (5.7.2.3) .

Arhiva  

9. (5.7.1.2)

    Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020, în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către gospodăriile (de fermier) la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal).

Gospodăriile țărănești (de fermier) care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal).

Gospodăriile țărănești (de fermier) care dobîndesc bunurile imobiliare după 25 septembrie a perioadei fiscale respective achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ((art. 282 alin. (4) din Codul fiscal).

Gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune (art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019)]

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...