37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

18.02.2020566 views
(1 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Efectuarea reținerii impozitului pe venit din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive;
b) Impozitarea venitului persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc;
c) Impozitarea venitului persoanei fizice obținut sub formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională;
d) Obligațiile fiscale ce revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entității date;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 104 din 14.02.2020

II. a) Determinarea proratei la momentul efectuării livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA;
b) Aprecierea sumei deducerii TVA, dacă valorile materiale, serviciile procurate sunt folosite pentru efectuare livrărilor atât impozabile, cât și scutite de TVA fără drept de deducere;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 106 din 14.02.2020

III. a) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată, la acordarea împrumutului persoanei fizice, potrivit contractului de amanet;
b) Impozitarea veniturilor achitate persoanelor fizice la achiziţionarea producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de către persoanele juridice;
c) Regimul fiscal al ajutoarelor materiale (care nu sînt stabilite ca neimpozabile conform art.20 din Codul fiscal), oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii;
d) Obligația persoanei fizice cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în locaţiune agentului economic a unui bun imobil (cu excepția terenurilor agricole);
e) Regimul fiscal al venitului obținut din locațiunea unui mijloc de transport de la o persoană fizică, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de către o persoană juridică;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 107 din 14.02.2020

IV. a) Dreptul de a utiliza scutirea personală integrală la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, a сetățenilor Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară;
b) Includerea în venitul brut și declararea de către persoanele fizice a veniturilor din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe venit?
c) Obligația de a prezenta declarația privind impozitul pe venit de către persoana fizică în cazul înstrăinării proprietății unei persoane juridice care, potrivit art.90 din Codul fiscal, nu a efectuat reținerea prealabilă a impozitului pe venit la sursa de plată;
d) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile achitate în avans persoanelor fizice pentru locațiunea bunurilor imobiliare;
e) Reţinerea la sursa de plata a impozitului pe venit în cazul achiziţionării de la persoanele fizice a unui activ de capital.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 108 din 14.02.2020

V. a) Reținerea de către persoanele menționate la art. 90 din Codul fiscal, a unui impozit în mărime de 5% potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal din plățile efectuate în folosul persoanei fizice ce desfășoară activitate independentă;
b) Obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, de către misiunile diplomatice, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare;
c) Obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, de către misiunile diplomatice, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare;
d) Reflectarea în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit a donaților mijloacelor bănești constatate ca venit impozabil;
e) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 109 din 14.02.2020

VI. Calculul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariul calculat pentru luna decembrie, dar achitat în luna ianuarie a anului următor, dacă acesta la angajare pe parcursul anului de gestiune a prezentat un document eliberat de CNAM care confirmă pentru anul de gestiune achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 115 din 17.02.2020

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Efectuarea reținerii impozitului pe venit din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive;
b) Impozitarea venitului persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc;
c) Impozitarea venitului persoanei fizice obținut sub formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională;
d) Obligațiile fiscale ce revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entității date;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 104 din 14.02.2020

II. a) Determinarea proratei la momentul efectuării livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA;
b) Aprecierea sumei deducerii TVA, dacă valorile materiale, serviciile procurate sunt folosite pentru efectuare livrărilor atât impozabile, cât și scutite de TVA fără drept de deducere;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 106 din 14.02.2020

III. a) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată, la acordarea împrumutului persoanei fizice, potrivit contractului de amanet;
b) Impozitarea veniturilor achitate persoanelor fizice la achiziţionarea producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de către persoanele juridice;
c) Regimul fiscal al ajutoarelor materiale (care nu sînt stabilite ca neimpozabile conform art.20 din Codul fiscal), oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii;
d) Obligația persoanei fizice cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în locaţiune agentului economic a unui bun imobil (cu excepția terenurilor agricole);
e) Regimul fiscal al venitului obținut din locațiunea unui mijloc de transport de la o persoană fizică, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de către o persoană juridică;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 107 din 14.02.2020

IV. a) Dreptul de a utiliza scutirea personală integrală la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, a сetățenilor Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară;
b) Includerea în venitul brut și declararea de către persoanele fizice a veniturilor din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe venit?
c) Obligația de a prezenta declarația privind impozitul pe venit de către persoana fizică în cazul înstrăinării proprietății unei persoane juridice care, potrivit art.90 din Codul fiscal, nu a efectuat reținerea prealabilă a impozitului pe venit la sursa de plată;
d) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile achitate în avans persoanelor fizice pentru locațiunea bunurilor imobiliare;
e) Reţinerea la sursa de plata a impozitului pe venit în cazul achiziţionării de la persoanele fizice a unui activ de capital.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 108 din 14.02.2020

V. a) Reținerea de către persoanele menționate la art. 90 din Codul fiscal, a unui impozit în mărime de 5% potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal din plățile efectuate în folosul persoanei fizice ce desfășoară activitate independentă;
b) Obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, de către misiunile diplomatice, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare;
c) Obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, de către misiunile diplomatice, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare;
d) Reflectarea în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit a donaților mijloacelor bănești constatate ca venit impozabil;
e) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 109 din 14.02.2020

VI. Calculul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariul calculat pentru luna decembrie, dar achitat în luna ianuarie a anului următor, dacă acesta la angajare pe parcursul anului de gestiune a prezentat un document eliberat de CNAM care confirmă pentru anul de gestiune achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 115 din 17.02.2020

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...