37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 115 din 17.02.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 115 din 17.02.2020

18.02.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1.(36.1.1.10)

    Urmează oare să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariul calculat pentru luna decembrie, dar achitat în luna ianuarie a anului următor, dacă acesta la angajare pe parcursul anului de gestiune a prezentat un document eliberat de CNAM care confirmă pentru anul de gestiune achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă?

 În conformitate cu art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593 din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

Totodată, în temeiul art.23 alin.(2) din Legea nominalizată, persoanele fizice incluse la începutul anului în una din categoriile de plătitori de prime stabilite în sumă fixă, care pe parcursul anului se includ în categoriile plătitorilor de prime stabilite în cuantumul procentual la salariu și alte recompense nu vor achita primele din salariu și alte recompense până la finele anului de gestiune dacă vor confirma documentar achitarea primei stabilite în suma fixă pentru anul de gestiune.

Principiile, stabilite în legile adoptate anual privind fondurile de asigurării obligatorii de asistență medicală, determină că, persoanele fizice, care achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, obţin statutul de persoană asigurată de la data achitării primei de asigurare pînă la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Totodată, conform art.20 alin.(1) din Legea nr.1593/2012, categoriile de plătitori cărora, în temeiul prezentei legi, prima li se calculează în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune în care au fost efectuate plăţile.

Prin urmare, pentru situația dată, din sumele achitate în luna ianuarie, indiferent pentru care perioadă sunt calculate aceste plăți, urmează să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantumul procentual, fiind declarate și achitate până la 25 februarie a anului de gestiune.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...