37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ținerea Registrului MCC/IF. Noi prevederi

Ținerea Registrului MCC/IF. Noi prevederi

23.04.20196.723 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Noul model al Registrului mașinii de casă și control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/IF) a fost aprobat conform anexei nr. 7 la Ordinul SFS nr. 131 din 21.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control.

Conform Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control contribuabilul este în drept să stabilească, de sine statător, numărul de echipamente de casă și de control necesare activității în unittea structural respective.

Totodată, contribuabilul trebuie să deschidă pentru fiecare MCC/IF, Registrul mașinii de casă și control/imprimantei fiscale, care se prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat pentru autentificare, la înregistrarea /reînregistrarea MCC/IF. Ulterior, la deschiderea Registrelor noi, nu apare necesitatea prezentării acestora la SFS.
Procedura de autentificare presupune înscrierea Registrului MCC/IF cu următorul conținut: denumirea subdiviziunii SFS, Registrul MCC/IF nr. NN-AAAA, data autentificării, numele, prenumele funcționarului fiscal, funcția, subdiviziunea structurașă, semnatura. Se va aplica ștampila pentru corespondența de intrare și/sau ieșire a subdiviziunii SFS.

Registrul MCC/IF este un document contabil gestionar cu termen de păstrare nu mai puțin de 4 ani de la momentul emiterii rapoartelor care le conține.

Paginile din Registrul MCC/IF se nemerotează și se șnuruiesc. La sfîrșitul Registrului MCC/IF se înscrie numărul total de pagini și se confirm prin semnăturile conducătorului (administratorului) și a contabilului-șef. Semnăturile aplicate trebuie să cuprindă marginile hîrtiei

Ținerea manuală a Registrului MCC/IF presupune înregistrarea, în conformitate cu raportul de închidere zilnică, a încasărilor mijloacelor bănești în numerar (sau alt instrument (mod) de plată) provenite din tranzacțiile comerciale cu agentul economic.

Important: Potrivit noilor prevederi ale Regulamentului cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, la sfîrșitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, ținînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.

Dacă la sfîrșitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informației de totalizare, a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.

Cît privește cotele curente de impozitare (cotele TVA), acestea se fixează în Registrul MCC/IF (în ziua înregistrării lor în MCC/IF) sub formă de înscriere specială, completând coloanele 5, 6, 7, 8, 15 și 16. De asemenea cotele TVA se înscriu în condițiile descries la deschiderea unui nou registru MCC/IF și ori de câte ori de modifică.

Registrul MCC/IF constă din următoarele părți:

 • foaia de titlu, iar pe verso modul de completare a formularelor respective;
 • partea întîi – formular notat 3-I (3-I-T – transporturi în regim de taxi, 3-I-V – servicii de schimb valutar, 3-I-H – jocuri de noroc): pentru înregistrare în ordine cronologică a datelor de totalizare din raportul de închidere zilnică (Raport Z).
 • partea a doua – formular notat 3-II (3-II-T – transporturi în regim de taxi, 3-II-V – servicii de schimb valutar): pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totaliztoare pe perioada de gestiune în cazul în care, conform normelor legale, s-a folosit bonul de plată.
 • partea a treia – formular notat 3-III: pentru lipire (și păstrare) în ordine cronologică a raportelor de închidere zilnică.
 • partea a patra – formular notat 3-IV: agenda utilizatorului.

Sigilarea Mașinilor de casă și control/Imprimantelor fiscale

Conform Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control MCC/IF se sigilează de furnizor, în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de protecție, fiind însoțite de următoarea documentație tehnică:

 • cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
 • registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF (RAT MCC/IF) care conține și schema de aplicare a sigiliilor de protecție (sigiliul furnizor/fiscal).
 • Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare și întreținere a MCC/IF.

Regulamentul enunțat, definește 2 tipuri de sigilii:

sigiliul furnizorului – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv denumirea furnizorului sau cuvîntul “FURNIZOR”) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de furnizor la sigilarea anumitor elemente (inclusiv carcasa) ale MCC/IF;

sigiliul fiscal – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv emblema Serviciului Fiscal de Stat şi/sau sigla SFS) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecționate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de subdiviziunea SFS la sigilarea anumitor elemente (de regulă carcasa) ale MCC/IF.

Reamintim că, utilizatorii mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale sînt obligați să utilizeze mașina de casă și de control/imprimanta fiscală în stare de funcționare.
Mașina de casă și de control/imprimanta fiscală se consideră în stare de funcționare dacă îndeplinește următoarele cerințe:
a) modelul este inclus în Registrul unic;
b) regimul fiscal este lansat; 
c) asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;
d) suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum și modul de imprimare asigură vizibilitatea și lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;
e) imprimă pe documente data calendaristică curentă și timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepție făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăși data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);
f) sigiliile furnizorului ECC se aplică în locuri stabilite, valide, nedeteriorate și elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistență tehnică;
g) numărul de fabricație programat în mașina de casă și de control /imprimanta fiscală este cel de pe placa de marcaj a mașinii de casă și de control /imprimantei fiscale și corespunde celui din cartea tehnică.
Mașina de casă și de control/imprimanta fiscală care se utilizează cu încălcarea a cel puțin uneia dintre cerințele enumerate se consideră defectată.

Ordinul SFS nr. 131 din 21.03.2019 a intrat în vigoare la 15 aprilie 2019. Totdată, a fost abrogat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 215 din 25 aprilie 2018 сu privire la aprobarea Instrucțiunii privind aplicarea sigiliilor de protecție pe mașinile de casă și control.

Noul model al Registrului mașinii de casă și control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/IF) a fost aprobat conform anexei nr. 7 la Ordinul SFS nr. 131 din 21.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control.

Conform Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control contribuabilul este în drept să stabilească, de sine statător, numărul de echipamente de casă și de control necesare activității în unittea structural respective.

Totodată, contribuabilul trebuie să deschidă pentru fiecare MCC/IF, Registrul mașinii de casă și control/imprimantei fiscale, care se prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat pentru autentificare, la înregistrarea /reînregistrarea MCC/IF. Ulterior, la deschiderea Registrelor noi, nu apare necesitatea prezentării acestora la SFS.
Procedura de autentificare presupune înscrierea Registrului MCC/IF cu următorul conținut: denumirea subdiviziunii SFS, Registrul MCC/IF nr. NN-AAAA, data autentificării, numele, prenumele funcționarului fiscal, funcția, subdiviziunea structurașă, semnatura. Se va aplica ștampila pentru corespondența de intrare și/sau ieșire a subdiviziunii SFS.

Registrul MCC/IF este un document contabil gestionar cu termen de păstrare nu mai puțin de 4 ani de la momentul emiterii rapoartelor care le conține.

Paginile din Registrul MCC/IF se nemerotează și se șnuruiesc. La sfîrșitul Registrului MCC/IF se înscrie numărul total de pagini și se confirm prin semnăturile conducătorului (administratorului) și a contabilului-șef. Semnăturile aplicate trebuie să cuprindă marginile hîrtiei

Ținerea manuală a Registrului MCC/IF presupune înregistrarea, în conformitate cu raportul de închidere zilnică, a încasărilor mijloacelor bănești în numerar (sau alt instrument (mod) de plată) provenite din tranzacțiile comerciale cu agentul economic.

Important: Potrivit noilor prevederi ale Regulamentului cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, la sfîrșitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, ținînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.

Dacă la sfîrșitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informației de totalizare, a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.

Cît privește cotele curente de impozitare (cotele TVA), acestea se fixează în Registrul MCC/IF (în ziua înregistrării lor în MCC/IF) sub formă de înscriere specială, completând coloanele 5, 6, 7, 8, 15 și 16. De asemenea cotele TVA se înscriu în condițiile descries la deschiderea unui nou registru MCC/IF și ori de câte ori de modifică.

Registrul MCC/IF constă din următoarele părți:

 • foaia de titlu, iar pe verso modul de completare a formularelor respective;
 • partea întîi – formular notat 3-I (3-I-T – transporturi în regim de taxi, 3-I-V – servicii de schimb valutar, 3-I-H – jocuri de noroc): pentru înregistrare în ordine cronologică a datelor de totalizare din raportul de închidere zilnică (Raport Z).
 • partea a doua – formular notat 3-II (3-II-T – transporturi în regim de taxi, 3-II-V – servicii de schimb valutar): pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totaliztoare pe perioada de gestiune în cazul în care, conform normelor legale, s-a folosit bonul de plată.
 • partea a treia – formular notat 3-III: pentru lipire (și păstrare) în ordine cronologică a raportelor de închidere zilnică.
 • partea a patra – formular notat 3-IV: agenda utilizatorului.

Sigilarea Mașinilor de casă și control/Imprimantelor fiscale

Conform Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control MCC/IF se sigilează de furnizor, în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de protecție, fiind însoțite de următoarea documentație tehnică:

 • cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
 • registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF (RAT MCC/IF) care conține și schema de aplicare a sigiliilor de protecție (sigiliul furnizor/fiscal).
 • Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare și întreținere a MCC/IF.

Regulamentul enunțat, definește 2 tipuri de sigilii:

sigiliul furnizoruluisigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv denumirea furnizorului sau cuvîntul “FURNIZOR”) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de furnizor la sigilarea anumitor elemente (inclusiv carcasa) ale MCC/IF;

sigiliul fiscalsigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv emblema Serviciului Fiscal de Stat şi/sau sigla SFS) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecționate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de subdiviziunea SFS la sigilarea anumitor elemente (de regulă carcasa) ale MCC/IF.

Reamintim că, utilizatorii mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale sînt obligați să utilizeze mașina de casă și de control/imprimanta fiscală în stare de funcționare.
Mașina de casă și de control/imprimanta fiscală se consideră în stare de funcționare dacă îndeplinește următoarele cerințe:
a) modelul este inclus în Registrul unic;
b) regimul fiscal este lansat; 
c) asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;
d) suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum și modul de imprimare asigură vizibilitatea și lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;
e) imprimă pe documente data calendaristică curentă și timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepție făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăși data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);
f) sigiliile furnizorului ECC se aplică în locuri stabilite, valide, nedeteriorate și elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistență tehnică;
g) numărul de fabricație programat în mașina de casă și de control /imprimanta fiscală este cel de pe placa de marcaj a mașinii de casă și de control /imprimantei fiscale și corespunde celui din cartea tehnică.
Mașina de casă și de control/imprimanta fiscală care se utilizează cu încălcarea a cel puțin uneia dintre cerințele enumerate se consideră defectată.

Ordinul SFS nr. 131 din 21.03.2019 a intrat în vigoare la 15 aprilie 2019. Totdată, a fost abrogat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 215 din 25 aprilie 2018 сu privire la aprobarea Instrucțiunii privind aplicarea sigiliilor de protecție pe mașinile de casă și control.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...