37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Subvenționarea cheltuielilor legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării

Subvenționarea cheltuielilor legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării

03.04.20203.276 views
(4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Prin angajarea răspunderii, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind instituirea măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative, ce vizează luarea măsurilor urgente în condițiile stării excepționale declarate în țară. Conform Monitorului Oficial din 2 aprilie 2020, proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea nr. 213 din 01.04.2020. Mai jos vă prezentăm informația cu privire la mecanismul de subvenționare, după cum urmează:

Subiecții subvenției

Subiecții subvenției sunt întreprinderile și organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare, conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.

Mărimea subvenției

1. Pentru subiecții subvenției care și-au sistat total sau parțial activitatea conform deciziilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se acordă o subvenție în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.

2. Pentru subiecții subvenției care și-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați la punctul 1, se acordă o subvenție în mărime de 60% din suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.

3. Subvenția se acordă pentru salariații aflați în șomaj tehnic și/sau staționare angajați până la data de 1 martie 2020.

4. Suma subvenției prevăzută la punctul 1, calculată la nivel de salariat per zi de șomaj tehnic sau staționare, nu va depăși suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

5. Suma subvenției prevăzută la punctul 2, calculată la nivel de salariat per zi de șomaj tehnic sau staționare, nu va depăși mărimea de 60% din suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

Perioada pentru care se acordă subvenția

Subvenția se acordă pentru indemnizațiile/salariile aferente șomajului tehnic și/sau staționării în perioada stării de urgență.

Termenul de achitare a subvenției

1. Achitarea subvenției se efectuează în baza cererii
subiectului subvenției depuse la Serviciul Fiscal de Stat.

2. Cererea se depune după prezentarea dării de seamă și achitarea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.

3. Acordarea subvenției se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, din care:
- 3 zile – pentru efectuarea controlului tematic și adoptarea deciziei de acordare a subvenției;
- o zi – pentru întocmirea documentelor de plată și transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat;
- o zi – pentru achitarea subvenției.

Impozitarea subvenției

Suma subvențiilor primite conform prezentei legi constituie surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit.

Modul de acordare a subvenției

Modul de acordare a subvenției se stabilește de Ministerul Finanțelor.

Prevederile au intrat în vigoare la data de 2 aprilie 2020.

Nota informativă:

Potrivit Codului muncii,

Articolul 80. Şomajul tehnic
(1) Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiective.
(2) Durata şomajului tehnic nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic.
(3) Pe durata şomajului tehnic, salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta avînd oricînd posibilitatea să dispună reluarea activităţii.
(4) În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepţia cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă conform art.77 lit. c).
(5) Modul în care salariaţii vor executa obligaţia de a se afla la dispoziţia angajatorului, precum şi mărimea concretă a indemnizaţiei de care beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic, se stabilesc prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective.
Articolul 801. Staționarea
(1) Staționarea reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate, de către o subdiviziune (subdiviziuni) interioară a acesteia, de către un salariat sau un grup de salariați și poate fi produsă:
a) din cauze ce nu depind de angajator sau salariat;
b) din vina angajatorului;
c) din vina salariatului.
(2) Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.
(3) În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), angajatorul este obligat să-i compenseze salariatului salariul pe care acesta nu l-a primit.
(4) Salariatul din vina căruia s-a produs staționarea nu este remunerat pentru orele de staţionare.
(5) Modul de înregistrare a staţionării şi mărimea concretă a retribuţiei se stabilesc, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă ori în regulamentul intern al unității.

Prin angajarea răspunderii, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind instituirea măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative, ce vizează luarea măsurilor urgente în condițiile stării excepționale declarate în țară. Conform Monitorului Oficial din 2 aprilie 2020, proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea nr. 213 din 01.04.2020. Mai jos vă prezentăm informația cu privire la mecanismul de subvenționare, după cum urmează:

Subiecții subvenției

Subiecții subvenției sunt întreprinderile și organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare, conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.

Mărimea subvenției

1. Pentru subiecții subvenției care și-au sistat total sau parțial activitatea conform deciziilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se acordă o subvenție în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.

2. Pentru subiecții subvenției care și-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați la punctul 1, se acordă o subvenție în mărime de 60% din suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.

3. Subvenția se acordă pentru salariații aflați în șomaj tehnic și/sau staționare angajați până la data de 1 martie 2020.

4. Suma subvenției prevăzută la punctul 1, calculată la nivel de salariat per zi de șomaj tehnic sau staționare, nu va depăși suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

5. Suma subvenției prevăzută la punctul 2, calculată la nivel de salariat per zi de șomaj tehnic sau staționare, nu va depăși mărimea de 60% din suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

Perioada pentru care se acordă subvenția

Subvenția se acordă pentru indemnizațiile/salariile aferente șomajului tehnic și/sau staționării în perioada stării de urgență.

Termenul de achitare a subvenției

1. Achitarea subvenției se efectuează în baza cererii
subiectului subvenției depuse la Serviciul Fiscal de Stat.

2. Cererea se depune după prezentarea dării de seamă și achitarea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.

3. Acordarea subvenției se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, din care:
- 3 zile – pentru efectuarea controlului tematic și adoptarea deciziei de acordare a subvenției;
- o zi – pentru întocmirea documentelor de plată și transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat;
- o zi – pentru achitarea subvenției.

Impozitarea subvenției

Suma subvențiilor primite conform prezentei legi constituie surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit.

Modul de acordare a subvenției

Modul de acordare a subvenției se stabilește de Ministerul Finanțelor.

Prevederile au intrat în vigoare la data de 2 aprilie 2020.

Nota informativă:

Potrivit Codului muncii,

Articolul 80. Şomajul tehnic
(1) Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiective.
(2) Durata şomajului tehnic nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic.
(3) Pe durata şomajului tehnic, salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta avînd oricînd posibilitatea să dispună reluarea activităţii.
(4) În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepţia cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă conform art.77 lit. c).
(5) Modul în care salariaţii vor executa obligaţia de a se afla la dispoziţia angajatorului, precum şi mărimea concretă a indemnizaţiei de care beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic, se stabilesc prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective.
Articolul 801. Staționarea
(1) Staționarea reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate, de către o subdiviziune (subdiviziuni) interioară a acesteia, de către un salariat sau un grup de salariați și poate fi produsă:
a) din cauze ce nu depind de angajator sau salariat;
b) din vina angajatorului;
c) din vina salariatului.
(2) Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.
(3) În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), angajatorul este obligat să-i compenseze salariatului salariul pe care acesta nu l-a primit.
(4) Salariatul din vina căruia s-a produs staționarea nu este remunerat pentru orele de staţionare.
(5) Modul de înregistrare a staţionării şi mărimea concretă a retribuţiei se stabilesc, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă ori în regulamentul intern al unității.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...