37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Stabilim politici contabile pentru anul 2020

Stabilim politici contabile pentru anul 2020

26.12.20196.132 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Politicile contabile, alături de Legea contabilității și raportării financiare, SNC, Planul de conturi contabile și alte documente normative în domeniul contabilității reprezintă baza pentru ținerea contabilității. În lipsa acesteia, este dificil de a aprecia faptul dacă persoanele responsabile de ținerea contabilității au ținut contabilitatea și au întocmit corect situațiile financiare.

Politicile contabile reprezintă totalitatea principiilor, conceptelor de bază, regulilor, metodelor şi procedeelor aplicate de o entitate la ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare și aprobate de conducerea entităţii.

Aprobarea Politicilor contabile pentru fiecare perioadă de gestiune este responsabilitatea directă a conducătorului entității. Acestea se aprobă la sfârșitul perioadei de gestiune pentru anul următor printr-un ordin şi se aplică tuturor subdiviziunilor entităţii începînd cu prima zi a perioadei de gestiune următoarei celei în care politicile contabile au fost aprobate.

Trebuie să menționăm despre faptul că politicile contabile au un rol important și în aspectul fiscal – dat fiind faptul că datele contabilității servesc drept bază pentru calcularea obligațiilor fiscale. Organele de control solicită în cadrul controalelor de a fi prezentate politicile contabile, pentru a aprecia corectitudinea contabilizării anumitor operațiuni economice.

Modul de elaborare a Politicilor contabile este descris în SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”.

Vă propunem spre atenția Dvs. următorul material unde am descris detaliat despre Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare.

Totodată vă atragem atenția că din 2020 întră în vigoare modificările în SNC, introduse prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 48 din 12.03.2019. Respectiv, va fi necesar de a face cunoștință cu aceste modificări și de analizat dacă urmează a fi ajustate politicile contabile pentru anul 2020.

Pentru a simplifica procesul de studiere a modificărilor, Revista electronică ”Contabilsef.md” a pregătit tabele comparative în care se arată redacția veche și redacția nouă, inclusiv și comentariile asupra acestor modificări.

Vă prezentăm comparațiile care deja au fost publicate:

Modificări la SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”. Scurte comentarii

Modificări în SNC ”Creanțe și investiții financiare”. Scurte comentarii.

SNC „Capital propriu și datorii” modificări operate: scurte comentarii

Modificări la SNC ”Costuri îndatorării”. Scurte comentarii

Modificări la SNC ”Diferențe de curs valutar și de sumă”. Scurte comentarii

SNC „Venituri” modificări operate: scurte comentarii

Modificări la SNC ”Părți afiliate și contracte de societate civilă”. Scurte comentarii

Modificări la SNC „Contracte de leasing”. Scurte comentarii

Modificări la SNC ”Contracte de construcții”. Comentarii

Modificări la SNC ”Deprecierea activelor”. Scurte comentarii

Politicile contabile, alături de Legea contabilității și raportării financiare, SNC, Planul de conturi contabile și alte documente normative în domeniul contabilității reprezintă baza pentru ținerea contabilității. În lipsa acesteia, este dificil de a aprecia faptul dacă persoanele responsabile de ținerea contabilității au ținut contabilitatea și au întocmit corect situațiile financiare.

Politicile contabile reprezintă totalitatea principiilor, conceptelor de bază, regulilor, metodelor şi procedeelor aplicate de o entitate la ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare și aprobate de conducerea entităţii.

Aprobarea Politicilor contabile pentru fiecare perioadă de gestiune este responsabilitatea directă a conducătorului entității. Acestea se aprobă la sfârșitul perioadei de gestiune pentru anul următor printr-un ordin şi se aplică tuturor subdiviziunilor entităţii începînd cu prima zi a perioadei de gestiune următoarei celei în care politicile contabile au fost aprobate.

Trebuie să menționăm despre faptul că politicile contabile au un rol important și în aspectul fiscal – dat fiind faptul că datele contabilității servesc drept bază pentru calcularea obligațiilor fiscale. Organele de control solicită în cadrul controalelor de a fi prezentate politicile contabile, pentru a aprecia corectitudinea contabilizării anumitor operațiuni economice.

Modul de elaborare a Politicilor contabile este descris în SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”.

Vă propunem spre atenția Dvs. următorul material unde am descris detaliat despre Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare.

Totodată vă atragem atenția că din 2020 întră în vigoare modificările în SNC, introduse prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 48 din 12.03.2019. Respectiv, va fi necesar de a face cunoștință cu aceste modificări și de analizat dacă urmează a fi ajustate politicile contabile pentru anul 2020.

Pentru a simplifica procesul de studiere a modificărilor, Revista electronică ”Contabilsef.md” a pregătit tabele comparative în care se arată redacția veche și redacția nouă, inclusiv și comentariile asupra acestor modificări.

Vă prezentăm comparațiile care deja au fost publicate:

Modificări la SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”. Scurte comentarii

Modificări în SNC ”Creanțe și investiții financiare”. Scurte comentarii.

SNC „Capital propriu și datorii” modificări operate: scurte comentarii

Modificări la SNC ”Costuri îndatorării”. Scurte comentarii

Modificări la SNC ”Diferențe de curs valutar și de sumă”. Scurte comentarii

SNC „Venituri” modificări operate: scurte comentarii

Modificări la SNC ”Părți afiliate și contracte de societate civilă”. Scurte comentarii

Modificări la SNC „Contracte de leasing”. Scurte comentarii

Modificări la SNC ”Contracte de construcții”. Comentarii

Modificări la SNC ”Deprecierea activelor”. Scurte comentarii

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...