37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 23.01.2014-06.02.2014

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 23.01.2014-06.02.2014

18.02.20141.314 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoști!

Buletin informativ pentru perioada 23.01.2014-06.02.2014

Ministerul Finanţelor promite că va înăspri controalele în industria jocurilor de noroc

Numărul cazinourilor ilegale din Moldova creşte pe an ce trece. Autorităţile au constatat că numai în 2013, bugetul a fost prejudiciat cu aproape 10 milioane de lei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8849

Serviciile Publice Electronice disponibile pentru cetăţeni şi business - informatia de la Centrul de Guvernare Electronica

 Serviciile publice electronice care sunt disponibile pentru cetatenii RM. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8851

Atenție!   Regulamentului privind evidența contabilă a plantațiilor viticole în procesul plantării, exploatării și defrișării acestora. Proiect

 Regulamentul se va extinde asupra tuturor entităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare care desfăşoară activităi în sectorul viticulturii.

     Obiectivul Regulamentului constă în stabilirea modului de contabilizare a plantării, exploatării şi defrişării plantaţiilor viticole, fiind expus modul de contabilizare a costurilor privind înfiinţarea plantaţiilor viticole, exploatarea viei roditoare şi cheltuielile de defrişare, detaliat pentru fiecare din procese şi metodele de determinare a costului produselor (strugurilor) obţinute de la plantaţii.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8855

În cel mai scurt timp, comercianţii îşi vor obţine autorizaţiile de activitate la ghişeul unic

Scopul este de a implementa un sistem eficient de comunicare atât pe orizontală cât şi pe verticală pentru instituţiile reglementatoare, în vederea simplificării şi optimizării procedurii  de  autorizare a agenţilor economici în domeniul comerţului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8860

Atenție! Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 Forma 4-BASS  trimestrial, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

REV5 pentru anul 2014 (de către plătitorii specificaţi în punctele 1.1 – 1.4) se prezintă trimestrial, în mod electronic, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8873

Atenție! Criteriile de selectare a companiilor de audit. Proiect

Criteriile de selectare a companiilor pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

Pînă la 1 martie al anului ce urmează după anul gestionar, se vor selecta societățile de audit, cu aprobarea și publicarea listei acestora, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8891

Plafonarea taxelor locale a fost declarată neconstituţională

Plafonarea taxelor locale a fost prevăzută în politica bugetar-fiscală pentru anul curent. Anterior mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale au cerut abrogarea prevederilor referitoare la plafonarea taxelor, întrucît acestea ar afecta bugetele aprobate de autorităţile locale. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8904

Atenție! Regulament provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit. Proiect

Este elaborat în scopul asigurării atribuțiilor Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor  privind controlul activității societăților de audit, auditorilor întreprinzători individuali. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8916

Atenție! Termenul de legalizare la organul fiscal registrului mașinii de casă și control pentru anul 2014

Ultimul termen de legalizare a Registrului MCC pentru anul 2014 este data de 28.02.2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8913

Sancţionarea conform art. 254 în vigoare din 1 ianuarie 2014 în baza actelor de control întocmite până la 1 ianuarie 2014

Începând cu 1 ianuarie 2014, în legătură cu modificarea art. 254 din Codul fiscal operată prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013, pentru încălcările stabilite anterior datei indicate mai sus, dar nesancţionate, se aplică sancţiunile respective, mai blânde, ale articolului amendat.

Pentru încălcările stabilite şi deciziile de sancţionate adoptate, conform art. 254 până la modificarea acestuia prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013, rămân în vigoare sancţiunile aplicate până la 1 ianuarie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8917

Noutățile politicii bugetar-fiscale: Taxe mai mici la importul automobilelor de lux

Parlamentul a redus cu 43% taxa aplicată la importul maşinilor de lux cu motoare ce au capacitatea de peste 2.500 de centimetri cubi (în cazul motoarelor diesel) şi de peste 3.000 de centimetri cubi (la cele cu ardere internă). Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8918

Buletinul Agendei Naționale de Business din Moldova Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8936

Atenție! Proiect. Prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

La solicitarea importatorilor agenții economici producători se prelungește termenul de plată a T.V.A și taxei vamale  pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar și articole de completare importate, care se utilizează la fabricarea în EXCLUSIVITATE a mărfurilor destinate exportului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8938

TAXA pentru EXPORTUL nucilor va fi ELIMINATĂ

Taxa de 1,5 la sută la exportul de nuci va fi eliminate. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8941

Moldovenii fără poliţe de asigurare obligatorie ar putea achita TAXE MAI MARI pentru serviciile medicale Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8949

CECCAR a tradus şi republicat Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013*

Acest Manual conţine setul complet al normelor emise de IPSASB până la 15 ianuarie 2013 pentru raportarea financiară din sectorul public. IPSAS-urile tratează raportarea financiară conform contabilităţii de casă şi contabilităţii pe bază de angajamente. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8952

Cuantumul îndemnizaţiei unice la naşterea copilului va fi majorat

îndemnizaţia unică la naşterea primului copil va fi de 3100 de lei, iar pentru naşterea fiecărui copil următor părinţii vor primi cîte 3400 de lei.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8956

Atenție! Proiect. Mijloace financiare pentru instruirea angajaților

Vor fi alocate mijloacele financiare din bugetul de stat ce se vor utiliza pentru compensarea cheltuielile pe care investitorii le-au suportat pentru instruirea fiecărui angajat.

Compensare nu va depăși 50% din cheltuielile suportate de către investitori pentru instruirea fiecărui angajat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8965

Atenție! Proiect. Modificări la Codul Fiscal

Nu se va reține impozit pe venit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării laptelui natural (alin. (35) articolul 90¹).Potrivit proiectului NU vor mai fi scutite de TVA  tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437(pct.28, art 103 abrogat).Proiectul prevede introducerea a încă 2 taxe locale. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8968&parent=0

 Important! Practica fiscală

Cazuri specifice din domeniul alimentaţiei publice

Cazuri specifice pentru genul de activitate servicii de transport auto de călători
Cazuri specifice pentru genul de activitate din agricultură

Cazuri specifice pentru toate tipurile de activități

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8934

Articole

Îţi spunem ce merită citit. Revista „Contabilitate și Audit” nr. 12 din decembrie 2013

În publicația data se abordează aspecte contabile și fiscale legate de lichidarea unei întreprinderi, trecerea la SNC noi, aspect privind facilitate fiscală, acte legislative. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8966&parent=0

Practica Judiciară

SRL ,,Alimer-Comerţ” vs Inspectoratului Fiscal de Stat mun.Chişinău

Conform actului de control asupra cazului de încălcare fiscală, entitatății economice i s-au aplicat amenzi fiscale în sumă de 1 422 729 lei.

Entitarea a depus cerere de revizuire la Curtea Suprema de Justiție impotriva IFS mun. Chișinău (inițial a fost atacată decizia IFS mun. Chișinău la Curtea de Apel Chișinău, unde cererea a fost adminsă, apoi acesta a fost casată de Curtea Supremă de Justiție).

Motivul invocat  este faptul că societatea ar fi încălcat dispoziţiile actelor normative întrucît la deplasarea mărfurilor de la un punct comercial la altul întreprinderea întocmeşte bonuri de consum, dar nu factură. Astfel la stabilirea amenzil sus menționate a fost aplicat  art.  257 alin.(2) din Cod fiscal, care prevede că folosirea blanchetelor de documente primare de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate sau străine (inclusiv facturile fiscale) se sancţionează cu amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente.

Entitatea economică pe parcursul anilor 2009-2012, la deplasarea mărfurilor pe interiorul întreprinderii şi anume de la un punct comercial la alt punct comercial a utilizat bonuri de consum.

 Cauza utilizării bonului de consum și nu a facturii  este faptul că conform Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, este stabilit că, factura este un formular tipizat de document primar cu regim special, care se întocmeşte pentru livrările de active şi servicii (lucrări)  neimpozabile cu TVA pentru transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, precum şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză (în pct.2 lit.c)).

Entitatea invocă că prin deplasarea manuală a mărfii prin intermediul muncitorilor specializaţi în lucrări de încărcare, deplasare şi descărcare (hamali) cu cărucioare de la depozitul cu adresa mun.Chişinău str.M.Varlaam 58 – la aceiaşi adresă în altă încăpere, tot pe str.M.Varlaam 58 şi la ghereta cu 6.00 m.p., la distanţa de aproximativ 100 metri, nu a fost o operaţiune de transport a activelor în cadrul entităţii prin intermediul unei persoane cu statut de şofer.

Totodată, entitatea consideră că în situația prezentată cade sub incidenţă prevederile art.19 alin.(1) şi (3) din Legea contabilităţii, care stabileşte că faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare, iar entitatea, în lipsa formularelor tipizate, sau dacă acestea nu satisfac necesităţile curente, este în drept să elaboreze şi utilizeze formulare de documente aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerinţelor alin.(6).

Astfel, în situaţia în care legea permite de a utiliza propriile formulare, atunci prevederile art.257 alin.(2) din Codul fiscal are o arie restrînsă de aplicare şi necesită o aplicare prudentă şi nu poate fi aplicat în cazul dat.

A fost respinsă cererea de revizuire depusă de entitate.

Merită să cunoști!

Buletin informativ pentru perioada 23.01.2014-06.02.2014

Ministerul Finanţelor promite că va înăspri controalele în industria jocurilor de noroc

Numărul cazinourilor ilegale din Moldova creşte pe an ce trece. Autorităţile au constatat că numai în 2013, bugetul a fost prejudiciat cu aproape 10 milioane de lei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8849

Serviciile Publice Electronice disponibile pentru cetăţeni şi business - informatia de la Centrul de Guvernare Electronica

 Serviciile publice electronice care sunt disponibile pentru cetatenii RM. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8851

Atenție!   Regulamentului privind evidența contabilă a plantațiilor viticole în procesul plantării, exploatării și defrișării acestora. Proiect

 Regulamentul se va extinde asupra tuturor entităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare care desfăşoară activităi în sectorul viticulturii.

     Obiectivul Regulamentului constă în stabilirea modului de contabilizare a plantării, exploatării şi defrişării plantaţiilor viticole, fiind expus modul de contabilizare a costurilor privind înfiinţarea plantaţiilor viticole, exploatarea viei roditoare şi cheltuielile de defrişare, detaliat pentru fiecare din procese şi metodele de determinare a costului produselor (strugurilor) obţinute de la plantaţii.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8855

În cel mai scurt timp, comercianţii îşi vor obţine autorizaţiile de activitate la ghişeul unic

Scopul este de a implementa un sistem eficient de comunicare atât pe orizontală cât şi pe verticală pentru instituţiile reglementatoare, în vederea simplificării şi optimizării procedurii  de  autorizare a agenţilor economici în domeniul comerţului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8860

Atenție! Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 Forma 4-BASS  trimestrial, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

REV5 pentru anul 2014 (de către plătitorii specificaţi în punctele 1.1 – 1.4) se prezintă trimestrial, în mod electronic, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8873

Atenție! Criteriile de selectare a companiilor de audit.Proiect

Criteriile de selectare a companiilor pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

Pînă la 1 martie al anului ce urmează după anul gestionar, se vor selecta societățile de audit, cu aprobarea și publicarea listei acestora, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8891

Plafonarea taxelor locale a fost declarată neconstituţională

Plafonarea taxelor locale a fost prevăzută în politica bugetar-fiscală pentru anul curent. Anterior mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale au cerut abrogarea prevederilor referitoare la plafonarea taxelor, întrucît acestea ar afecta bugetele aprobate de autorităţile locale. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8904

Atenție! Regulament provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit.Proiect

Este elaborat în scopul asigurării atribuțiilor Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor  privind controlul activității societăților de audit, auditorilor întreprinzători individuali. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8916

Atenție! Termenul de legalizare la organul fiscal registrului mașinii de casă și control pentru anul 2014

Ultimul termen de legalizare a Registrului MCC pentru anul 2014 este data de 28.02.2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8913

Sancţionarea conform art. 254 în vigoare din 1 ianuarie 2014 în baza actelor de control întocmite până la 1 ianuarie 2014

Începând cu 1 ianuarie 2014, în legătură cu modificarea art. 254 din Codul fiscal operată prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013, pentru încălcările stabilite anterior datei indicate mai sus, dar nesancţionate, se aplică sancţiunile respective, mai blânde, ale articolului amendat.

Pentru încălcările stabilite şi deciziile de sancţionate adoptate, conform art. 254 până la modificarea acestuia prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013, rămân în vigoare sancţiunile aplicate până la 1 ianuarie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8917

Noutățile politicii bugetar-fiscale: Taxe mai mici la importul automobilelor de lux

Parlamentul a redus cu 43% taxa aplicată la importul maşinilor de lux cu motoare ce au capacitatea de peste 2.500 de centimetri cubi (în cazul motoarelor diesel) şi de peste 3.000 de centimetri cubi (la cele cu ardere internă). Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8918

Buletinul Agendei Naționale de Business din Moldova Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8936

Atenție! Proiect. Prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

La solicitarea importatorilor agenții economici producători se prelungește termenul de plată a T.V.A și taxei vamale  pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar și articole de completare importate, care se utilizează la fabricarea în EXCLUSIVITATE a mărfurilor destinate exportului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8938

TAXA pentru EXPORTUL nucilor va fi ELIMINATĂ

Taxa de 1,5 la sută la exportul de nuci va fi eliminate. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8941

Moldovenii fără poliţe de asigurare obligatorie ar putea achita TAXE MAI MARI pentru serviciile medicale Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8949

CECCAR a tradus şi republicat Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013*

Acest Manual conţine setul complet al normelor emise de IPSASB până la 15 ianuarie 2013 pentru raportarea financiară din sectorul public. IPSAS-urile tratează raportarea financiară conform contabilităţii de casă şi contabilităţii pe bază de angajamente. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8952

Cuantumul îndemnizaţiei unice la naşterea copilului va fi majorat

îndemnizaţia unică la naşterea primului copil va fi de 3100 de lei, iar pentru naşterea fiecărui copil următor părinţii vor primi cîte 3400 de lei.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8956

Atenție! Proiect. Mijloace financiare pentru instruirea angajaților

Vor fi alocate mijloacele financiare din bugetul de stat ce se vor utiliza pentru compensarea cheltuielile pe care investitorii le-au suportat pentru instruirea fiecărui angajat.

Compensare nu va depăși 50% din cheltuielile suportate de către investitori pentru instruirea fiecărui angajat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8965

Atenție! Proiect. Modificări la Codul Fiscal

Nu se va reține impozit pe venit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării laptelui natural (alin. (35) articolul 90¹).Potrivit proiectului NU vor mai fi scutite de TVA  tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437(pct.28, art 103 abrogat).Proiectul prevede introducerea a încă 2 taxe locale. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8968&parent=0

 Important! Practica fiscală

Cazuri specifice din domeniul alimentaţiei publice

Cazuri specifice pentru genul de activitate servicii de transport auto de călători
Cazuri specifice pentru genul de activitate din agricultură

Cazuri specifice pentru toate tipurile de activități

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8934

Articole

Îţi spunem ce merită citit. Revista „Contabilitate și Audit” nr. 12 din decembrie 2013

În publicația data se abordează aspecte contabile și fiscale legate de lichidarea unei întreprinderi, trecerea la SNC noi, aspect privind facilitate fiscală, acte legislative. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8966&parent=0

Practica Judiciară

SRL ,,Alimer-Comerţ” vs Inspectoratului Fiscal de Stat mun.Chişinău

Conform actului de control asupra cazului de încălcare fiscală, entitatății economice i s-au aplicat amenzi fiscale în sumă de 1 422 729 lei.

Entitarea a depus cerere de revizuire la Curtea Suprema de Justiție impotriva IFS mun. Chișinău (inițial a fost atacată decizia IFS mun. Chișinău la Curtea de Apel Chișinău, unde cererea a fost adminsă, apoi acesta a fost casată de Curtea Supremă de Justiție).

Motivul invocat  este faptul că societatea ar fi încălcat dispoziţiile actelor normative întrucît la deplasarea mărfurilor de la un punct comercial la altul întreprinderea întocmeşte bonuri de consum, dar nu factură. Astfel la stabilirea amenzil sus menționate a fost aplicat  art.  257 alin.(2) din Cod fiscal, care prevede că folosirea blanchetelor de documente primare de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate sau străine (inclusiv facturile fiscale) se sancţionează cu amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente.

Entitatea economică pe parcursul anilor 2009-2012, la deplasarea mărfurilor pe interiorul întreprinderii şi anume de la un punct comercial la alt punct comercial a utilizat bonuri de consum.

 Cauza utilizării bonului de consum și nu a facturii  este faptul că conform Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, este stabilit că, factura este un formular tipizat de document primar cu regim special, care se întocmeşte pentru livrările de active şi servicii (lucrări)  neimpozabile cu TVA pentru transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, precum şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză (în pct.2 lit.c)).

Entitatea invocă că prin deplasarea manuală a mărfii prin intermediul muncitorilor specializaţi în lucrări de încărcare, deplasare şi descărcare (hamali) cu cărucioare de la depozitul cu adresa mun.Chişinău str.M.Varlaam 58 – la aceiaşi adresă în altă încăpere, tot pe str.M.Varlaam 58 şi la ghereta cu 6.00 m.p., la distanţa de aproximativ 100 metri, nu a fost o operaţiune de transport a activelor în cadrul entităţii prin intermediul unei persoane cu statut de şofer.

Totodată, entitatea consideră că în situația prezentată cade sub incidenţă prevederile art.19 alin.(1) şi (3) din Legea contabilităţii, care stabileşte că faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare, iar entitatea, în lipsa formularelor tipizate, sau dacă acestea nu satisfac necesităţile curente, este în drept să elaboreze şi utilizeze formulare de documente aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerinţelor alin.(6).

Astfel, în situaţia în care legea permite de a utiliza propriile formulare, atunci prevederile art.257 alin.(2) din Codul fiscal are o arie restrînsă de aplicare şi necesită o aplicare prudentă şi nu poate fi aplicat în cazul dat.

A fost respinsă cererea de revizuire depusă de entitate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...