37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Cum se amortizează corect cheltuielile de organizare a unei întreprinderi?

Cum se amortizează corect cheltuielile de organizare a unei întreprinderi?

15.12.2010 13.392 views

Tatiana Palaga, contabil "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cum se amortizează corect cheltuielile de organizare a unei întreprinderi?

 

Cum se vor reflecta cheltuielile de organizare în evidenţa contabilă a entităţii? Cum se vor amortiza aceste cheltuieli?

Conform punctului 5 al SNC 13 "Contabilitatea activelor nemateriale", cheltuielile de organizare sunt calificate drept active nemateriale şi reprezintă cheltuielile aferente creării întreprinderii (pregătirea documentelor pentru înregistrare; executarea ştampilelor; taxele de stat; plata serviciilor prestate de consultanţi, a acţiunilor de reclamă etc).

Pentru calculul amortizării activelor nemateriale se aplică una din următoarele metode:

- liniară

- soldului degresiv

- în raport cu cantitatea de unităţi de produse fabricate.

În cazul cheltuielilor de organizare se recomandă metoda liniară, care prevede calcularea sumelor de amortizare constante pe toată durata de exploatare utilă a activului. Conform Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale (HG nr. 338 din 21.03.2003), durata de funcţionare utilă a cheltuielilor de organizare este stabilită de pînă la 10 ani.

Conform standardelor internaţionale de contabilitate şi anume, conform punctului 69 al IAS 38 „Imobilizări necorporale”, cheltuielile de organizare nu se recunosc în componenţa activelor nemateriale, pe motiv că este puţin probabil ca acestea să genereze careva beneficii economice viitoare care să revină entităţii. Deci nu se îndeplineşte unul din criteriile generale obligatorii de recunoaştere a activului.

Conform art.47 al Legii Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, entităţile care aplică sistemul contabil complet în partidă dublă sînt încurajate să aplice S.I.R.F. conform politicii de contabilitate pînă la 1 ianuarie 2011. Iar conform art.4(5) din aceeaşi Lege, în cazul în care prevederile S.N.C. şi ale altor acte normative elaborate şi adoptate în conformitate cu art.11 alin.(2) lit. a) nu stabilesc unele reglementări prevăzute în S.I.R.F., entitatea este încurajată să aplice prevederile S.I.R.F. pînă la acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova.

Deoarece în SNC 13 este prevăzut că cheltuielile organizaţionale se recunosc în componenţa activelor nemateriale, entitatea care ţine evidenţa contabilă conform SNC nu este în drept să reflecte cheltuielile organizaţionale la cheltuielile perioadei în care au fost suportate.

Extras din punctul 69 al IAS 38 „Imobilizări necorporale”:

Alte exemple de cheltuieli care sunt recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate includ:

(a) cheltuielile cu activităţile de constituire (adică cheltuielile de constituire), cu excepţia cazului în care aceste cheltuieli sunt incluse în costul unei imobilizări corporale, în conformitate cu IAS 16. Costurile de constituire pot cuprinde costuri precum costurile de secretariat şi juridice suportate pentru constituirea unei entităţi juridice, cheltuielile pentru deschiderea unei noi instalaţii sau a unei noi activităţi (respectiv costurile anterioare deschiderii) sau cheltuielile pentru începerea de noi operaţiuni sau lansarea de noi produse sau procese (respectiv costurile de preparare).

 

Comentarii

 1. liudmila spune:

  nu credeti ca este nevoie de formule contab cei pe dt cei pe ki

 2. Admin spune:

  Conform SNC:
  Dt 111 Ct 521,532
  Dt 713 Ct 113
  Dt 113 Ct 111

  Conform IAS:
  Dt 713 Ct 521, 532

 3. Ana Maria spune:

  Buna ziua,
  Am va rog o intrebare, sper sa imi puteti raspunde.
  Firma x ii factureaza firmei y cheltuieli comune respectiv, paza, intretinere curte, dezinsectie etc. Ce se poate face sau care este temeiul legal pentru aceste cheltuieli comune dintre 2 societati? se poate incheia un contract de servici administrative?

  Cu respect si in speranta unui raspuns, multumesc anticipat!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...