37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, suplinit

Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, suplinit

02.06.2023585 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 2 iunie curent, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 311 din 24 mai 2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii fiscale și vamale.

Conform legii publicate, au fost modificate și completate Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013, Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2006, Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474/2016, Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit (anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3) și Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019.

Astfel, principalele modificări operate în Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată țin de completarea acestuia cu un capitol nou - XI1 . Determinare a sumelor TVA pasibile restituirii, conform art. 1016 din Codul fiscal.

Respectiv, suma TVA pasibilă restituirii conform art. 1016 din Codul fiscal se determină pentru fiecare perioadă fiscală și reprezintă valoarea cea mai mică dintre următoarele sume:

1) 20% din totalul sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate acestora documentate prin: SIA „e-Factura”; și bonurile de casă emise de echipamentele de casă și control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, pentru care nu au fost emise facturi fiscale prin SIA „e-Factura”;

2) suma depășirii determinată pentru perioada fiscală ca diferența dintre sumele specificate anterior, fără a fi luată în considerare suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru luna decembrie 2022:
a) suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii, precum și importului de mărfuri aferent perioadei fiscale:

 • achitată furnizorilor pentru mărfurile, serviciile procurate;
 • achitată pentru mărfurile importate;
 • achitată la buget pentru valorile materiale procurate de la persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;
 • achitată la buget pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012;
 • achitată la buget pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată.
  În scopul determinării sumei TVA specificate la prezenta literă, se iau în considerare sumele TVA achitate la momentul depunerii cererii privind restituirea TVA;
  b) suma TVA aferentă perioadei fiscale achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate.

3) în scopul determinării depășirii sumei TVA conform subpunctului 2), stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri și servicii se efectuează în următoarea consecutivitate: sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începând cu luna ianuarie 2023, neachitate; sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începând cu luna ianuarie 2023, achitate; sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară din luna decembrie 2022.

Pentru mai multe detalii vă îndemnăm să accesați link-ul.

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se pune în aplicare începând cu perioada fiscală a anului 2023, cu excepția unor prevederi din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

În Monitorul Oficial de astăzi, 2 iunie curent, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 311 din 24 mai 2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii fiscale și vamale.

Conform legii publicate, au fost modificate și completate Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013, Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2006, Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474/2016, Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit (anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3) și Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019.

Astfel, principalele modificări operate în Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată țin de completarea acestuia cu un capitol nou - XI1 . Determinare a sumelor TVA pasibile restituirii, conform art. 1016 din Codul fiscal.

Respectiv, suma TVA pasibilă restituirii conform art. 1016 din Codul fiscal se determină pentru fiecare perioadă fiscală și reprezintă valoarea cea mai mică dintre următoarele sume:

1) 20% din totalul sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate acestora documentate prin: SIA „e-Factura”; și bonurile de casă emise de echipamentele de casă și control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, pentru care nu au fost emise facturi fiscale prin SIA „e-Factura”;

2) suma depășirii determinată pentru perioada fiscală ca diferența dintre sumele specificate anterior, fără a fi luată în considerare suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru luna decembrie 2022:
a) suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii, precum și importului de mărfuri aferent perioadei fiscale:

 • achitată furnizorilor pentru mărfurile, serviciile procurate;
 • achitată pentru mărfurile importate;
 • achitată la buget pentru valorile materiale procurate de la persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;
 • achitată la buget pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012;
 • achitată la buget pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată.
  În scopul determinării sumei TVA specificate la prezenta literă, se iau în considerare sumele TVA achitate la momentul depunerii cererii privind restituirea TVA;
  b) suma TVA aferentă perioadei fiscale achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate.

3) în scopul determinării depășirii sumei TVA conform subpunctului 2), stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri și servicii se efectuează în următoarea consecutivitate: sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începând cu luna ianuarie 2023, neachitate; sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începând cu luna ianuarie 2023, achitate; sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară din luna decembrie 2022.

Pentru mai multe detalii vă îndemnăm să accesați link-ul.

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se pune în aplicare începând cu perioada fiscală a anului 2023, cu excepția unor prevederi din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...