37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Implementarea politicii fiscale și vamale. Guvernul a aprobat o serie de modificări

Implementarea politicii fiscale și vamale. Guvernul a aprobat o serie de modificări

24.05.2023312 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cabinetul de miniștri a aprobat, proiectul cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii fiscale și vamale, elaborat de către Ministerul Finanțelor. Proiectul a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a șase acte normative cu modificările operate prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative. Astfel, proiectul prevede modificarea următoarelor acte:

În cadrul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2006 se propune ajustarea pozițiilor tarifare în vederea aducerii în concordanță a acestora cu prevederile aferent modificării Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (pozițiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750 vor fi substituite cu pozițiile tarifare 270710000, 270720000, 270730000, 270750000).

Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013, va fi completat cu un nou capitol XI1 care va reglementa modul de determinare a sumelor TVA pasibile restituirii, precum și consecutivitatea stingerii sumelor TVA calculate pentru livrările efectuate cu TVA spre deducere.

De asemenea, se prevede introducerea cerințelor de prezentare a documentelor confirmative aferente livrărilor efectuate conform art.7 alin.(3) din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001 și art.4 alin.(2) din Legea cu privire la Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” nr.178/2008.

Proiectul conține și propuneri de modificare a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697/2014, în vederea aducerii în concordanță cu prevederile Codului fiscal ce țin de utilizarea scutirii personale de către angajații din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi și angajații parcurilor pentru tehnologii informaționale proporțional lunilor de activitate în regimul general de impozitare.

Consecutiv, se propun ajustări și la Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, și anume majorarea plafonului mediu deductibil în scopuri fiscale pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor de la 65 de lei la 75 de lei (fără TVA) și a plafonului pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor de 45 de lei la 70 de lei (fără TVA).

Proiectul de hotărâre mai vizează și modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474/2016 și Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019.

Cabinetul de miniștri a aprobat, proiectul cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii fiscale și vamale, elaborat de către Ministerul Finanțelor. Proiectul a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a șase acte normative cu modificările operate prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative. Astfel, proiectul prevede modificarea următoarelor acte:

În cadrul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2006 se propune ajustarea pozițiilor tarifare în vederea aducerii în concordanță a acestora cu prevederile aferent modificării Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (pozițiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750 vor fi substituite cu pozițiile tarifare 270710000, 270720000, 270730000, 270750000).

Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013, va fi completat cu un nou capitol XI1 care va reglementa modul de determinare a sumelor TVA pasibile restituirii, precum și consecutivitatea stingerii sumelor TVA calculate pentru livrările efectuate cu TVA spre deducere.

De asemenea, se prevede introducerea cerințelor de prezentare a documentelor confirmative aferente livrărilor efectuate conform art.7 alin.(3) din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001 și art.4 alin.(2) din Legea cu privire la Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” nr.178/2008.

Proiectul conține și propuneri de modificare a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697/2014, în vederea aducerii în concordanță cu prevederile Codului fiscal ce țin de utilizarea scutirii personale de către angajații din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi și angajații parcurilor pentru tehnologii informaționale proporțional lunilor de activitate în regimul general de impozitare.

Consecutiv, se propun ajustări și la Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, și anume majorarea plafonului mediu deductibil în scopuri fiscale pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor de la 65 de lei la 75 de lei (fără TVA) și a plafonului pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor de 45 de lei la 70 de lei (fără TVA).

Proiectul de hotărâre mai vizează și modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474/2016 și Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...