37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiect: Importante modificări la Codul Fiscal

Proiect: Importante modificări la Codul Fiscal

26.07.20192.956 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Codul fiscal nr.1163/1997 urmează a fi modificat conform unui proiect de lege elaborat de către Ministerul Finanțelor.
Printre cele mai importante prevederi enunțate în proiect menționăm:

Se propune modificarea condiției de utilizare a scutirii personale de 24 000 lei. Astfel, se impune condiția pentru ca scutirea personală să poată fi utilizată de către persoanele fizice care au venituri mai mici de 360 000 lei anual.

Totodată, persoanele fizice rezidente care obțin venituri impozabile anuale, cu excepția veniturilor prevăzute la art.901, mai mari de 360000 lei, în cazul utilizării scutirii personale pe parcursul perioadei de declarare vor fi obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, conform art. 83 alin. (2) CF.

Potrivit notei informative a proiectului, persoanele care au venituri mai mari de 30 de mii de lei lunar vor achita un impozit suplimentar de 240 de lei. Se menționează că în anul 2018, numărul de persoane care au venituri mai mari de 360 de mii de lei a constituit 4891 persoane.

O altă propunere ține de modificarea reglementărilor capitolului 5 al Titlului II din Codul fiscal, privind regimul fiscal aferent creșterii sau pierderii de capital. Astfel că, prevederile prezentului capitol se vor aplica persoanelor fizice (rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova) care nu practică activitate de întreprinzător și care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

În acest sens, subiecții impozabili persoane juridice și fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător în urma realizării veniturilor din procurarea și vânzarea activelor de capital urmează a fi impozitați în modul general stabilit.

Se propune de asemenea extinderea mărimii bazei impozabile din urma câștigurilor realizate din creșterea de capital de la 20% la 50% a sumei creșterii de capital din suma excedentară a creșterii de capital, pentru persoanee fizice (rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova) care nu practică activitate de întreprinzător.

Proiectul mai prevede și modificarea art.90 din Codul fiscal în vederea racordării modificărilor operate în Codul fiscal, prin care a fost stabilită o cotă unică a impozitului pe venit pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător în mărime de 12%. Astfel, reținerea impozitului pe venit la sursa de plată urmează să se efectueze la cota de 12% (anterior 7%) excluzând, astfel, necesitatea calculării suplimentare a impozitului pe venit pentru onorarea completă a obligațiilor fiscale aferente acestora. Măsura va simplifica administrarea fiscală, precum și conformarea fiscală a persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Totodată, proiectul prevede anularea cotei reduse a TVA în mărime de 10% și, respectiv, aplicarea cotei-standard a TVA în mărime de 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce activează în sectorul HORECA (hotele, restaurante, cafenele).

Proiectul de lege prevede eliminarea scutirii pentru venitul estimat prin metode indirecte. Măsura ar veni să contracareze practica frauduloasă aplicată de către contribuabili în cadrul controalelor fiscale efectuate prin metode și surse indirecte cu scopul de a diminua venitul impozabil estimat de către Serviciul Fiscal de Stat. Este important de menționat că Serviciul Fiscal de Stat aplică metode indirecte de estimare a veniturilor impozabile doar cetățenilor Republicii Moldova a căror venituri impozabile estimate și venituri impozabile obținute și/sau declarate de persoana fizică indică o diferență mai mare cu 300 mii lei. La moment, în cazul în care venitul estimat prin metode și surse indirecte depășește suma declarat cu mai puțin de 500 mii lei, acesta este scutit de obligații fiscale.

Alin. (6) al art. 2266 "Metode indirecte de estimare" va avea următorul cuprins:
„(6) Pentru subiecții estimării care au depus declarația conform art.2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de mijloace bănești declarate”.

Art. se va completa cu alineatele (61) și (62) cu următorul cuprins:
„(61) Venitul impozabil estimat de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor fiscale, indiferent aferent căror perioade, nu se va diminua cu 500 mii lei.

(62) Venitul impozabil estimat se va diminua cu suma luată ca împrumut de către contribuabilul supus controlului, doar în cazul în care contribuabilul va prezenta probe care justifică că din sursa de venit a sumei împrumutate au fost achitate obligațiile fiscale corespunzătoare la Bugetul public național și/sau suma împrumutată este din contul mijloacelor bănești declarate conform art. 226alin.(1) sau (7) din Codul fiscal.”.

Se propune de asemenea, revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor transportate prin servicii poștale internaționale.
Astfel, Articolul 101 CF se va completa cu alineatele (71) și (72) cu următorul cuprins:

 „(71) Prin derogare de la alin.(7), persoanele fizice care urmare a tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator) introduc prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale mărfuri a căror valoare depăşeşte suma de 200 euro în total pe expediere şi nu au caracter comercial, achită T.V.A.  în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor). Mărfurile care nu au caracter comercial înseamnă  mărfurile care, cumulativ prezintă un caracter ocazional, sunt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale, care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie.

(72) Persoanele fizice care introduc prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale mărfuri care nu îndeplinesc cumulativ condițiile pentru mărfurile care nu au caracter comercial prevăzute la alin.(71) și valoarea acestora depăşeşte sau nu depășește suma de 200 euro în total pe expediere, achită T.V.A.  în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor).”.

La moment, plafonul respectiv constituie 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim. Prin prisma modificărilor respective se urmărește ajustarea graduală la practicile UE, unde plafonul valoric aplicat actualmente asupra trimiterilor respective constituie 22 euro.

Mai mult, în acest sens, se propune și completarea art. 28 din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal.

Contabilsef.md vă informează că proiectul conține de asemenea modificări la Legea nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Legea nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, și Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă.

Potrivit proiectului, modificările ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 cu excepția modificărilor ce țin de completarea și modificarea articolului 2266 CF care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Citiți și: Proiect: Undă verde controalelor fiscale pentru perioadele de pînă la 2018.

Urmăriți-ne în continuare pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți din domeniul fiscal-contabil!

Codul fiscal nr.1163/1997 urmează a fi modificat conform unui proiect de lege elaborat de către Ministerul Finanțelor.
Printre cele mai importante prevederi enunțate în proiect menționăm:

Se propune modificarea condiției de utilizare a scutirii personale de 24 000 lei. Astfel, se impune condiția pentru ca scutirea personală să poată fi utilizată de către persoanele fizice care au venituri mai mici de 360 000 lei anual.

Totodată, persoanele fizice rezidente care obțin venituri impozabile anuale, cu excepția veniturilor prevăzute la art.901, mai mari de 360000 lei, în cazul utilizării scutirii personale pe parcursul perioadei de declarare vor fi obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, conform art. 83 alin. (2) CF.

Potrivit notei informative a proiectului, persoanele care au venituri mai mari de 30 de mii de lei lunar vor achita un impozit suplimentar de 240 de lei. Se menționează că în anul 2018, numărul de persoane care au venituri mai mari de 360 de mii de lei a constituit 4891 persoane.

O altă propunere ține de modificarea reglementărilor capitolului 5 al Titlului II din Codul fiscal, privind regimul fiscal aferent creșterii sau pierderii de capital. Astfel că, prevederile prezentului capitol se vor aplica persoanelor fizice (rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova) care nu practică activitate de întreprinzător și care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

În acest sens, subiecții impozabili persoane juridice și fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător în urma realizării veniturilor din procurarea și vânzarea activelor de capital urmează a fi impozitați în modul general stabilit.

Se propune de asemenea extinderea mărimii bazei impozabile din urma câștigurilor realizate din creșterea de capital de la 20% la 50% a sumei creșterii de capital din suma excedentară a creșterii de capital, pentru persoanee fizice (rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova) care nu practică activitate de întreprinzător.

Proiectul mai prevede și modificarea art.90 din Codul fiscal în vederea racordării modificărilor operate în Codul fiscal, prin care a fost stabilită o cotă unică a impozitului pe venit pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător în mărime de 12%. Astfel, reținerea impozitului pe venit la sursa de plată urmează să se efectueze la cota de 12% (anterior 7%) excluzând, astfel, necesitatea calculării suplimentare a impozitului pe venit pentru onorarea completă a obligațiilor fiscale aferente acestora. Măsura va simplifica administrarea fiscală, precum și conformarea fiscală a persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Totodată, proiectul prevede anularea cotei reduse a TVA în mărime de 10% și, respectiv, aplicarea cotei-standard a TVA în mărime de 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce activează în sectorul HORECA (hotele, restaurante, cafenele).

Proiectul de lege prevede eliminarea scutirii pentru venitul estimat prin metode indirecte. Măsura ar veni să contracareze practica frauduloasă aplicată de către contribuabili în cadrul controalelor fiscale efectuate prin metode și surse indirecte cu scopul de a diminua venitul impozabil estimat de către Serviciul Fiscal de Stat. Este important de menționat că Serviciul Fiscal de Stat aplică metode indirecte de estimare a veniturilor impozabile doar cetățenilor Republicii Moldova a căror venituri impozabile estimate și venituri impozabile obținute și/sau declarate de persoana fizică indică o diferență mai mare cu 300 mii lei. La moment, în cazul în care venitul estimat prin metode și surse indirecte depășește suma declarat cu mai puțin de 500 mii lei, acesta este scutit de obligații fiscale.

Alin. (6) al art. 2266 "Metode indirecte de estimare" va avea următorul cuprins:
„(6) Pentru subiecții estimării care au depus declarația conform art.2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de mijloace bănești declarate”.

Art. se va completa cu alineatele (61) și (62) cu următorul cuprins:
„(61) Venitul impozabil estimat de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor fiscale, indiferent aferent căror perioade, nu se va diminua cu 500 mii lei.

(62) Venitul impozabil estimat se va diminua cu suma luată ca împrumut de către contribuabilul supus controlului, doar în cazul în care contribuabilul va prezenta probe care justifică că din sursa de venit a sumei împrumutate au fost achitate obligațiile fiscale corespunzătoare la Bugetul public național și/sau suma împrumutată este din contul mijloacelor bănești declarate conform art. 226alin.(1) sau (7) din Codul fiscal.”.

Se propune de asemenea, revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor transportate prin servicii poștale internaționale.
Astfel, Articolul 101 CF se va completa cu alineatele (71) și (72) cu următorul cuprins:

 „(71) Prin derogare de la alin.(7), persoanele fizice care urmare a tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator) introduc prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale mărfuri a căror valoare depăşeşte suma de 200 euro în total pe expediere şi nu au caracter comercial, achită T.V.A.  în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor). Mărfurile care nu au caracter comercial înseamnă  mărfurile care, cumulativ prezintă un caracter ocazional, sunt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale, care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie.

(72) Persoanele fizice care introduc prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale mărfuri care nu îndeplinesc cumulativ condițiile pentru mărfurile care nu au caracter comercial prevăzute la alin.(71) și valoarea acestora depăşeşte sau nu depășește suma de 200 euro în total pe expediere, achită T.V.A.  în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor).”.

La moment, plafonul respectiv constituie 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim. Prin prisma modificărilor respective se urmărește ajustarea graduală la practicile UE, unde plafonul valoric aplicat actualmente asupra trimiterilor respective constituie 22 euro.

Mai mult, în acest sens, se propune și completarea art. 28 din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal.

Contabilsef.md vă informează că proiectul conține de asemenea modificări la Legea nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Legea nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, și Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă.

Potrivit proiectului, modificările ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 cu excepția modificărilor ce țin de completarea și modificarea articolului 2266 CF care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Citiți și: Proiect: Undă verde controalelor fiscale pentru perioadele de pînă la 2018.

Urmăriți-ne în continuare pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți din domeniul fiscal-contabil!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...