37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiect: Undă verde controalelor fiscale pentru perioadele de pînă la 2018

Proiect: Undă verde controalelor fiscale pentru perioadele de pînă la 2018

26.07.20193.219 views
(3 voturi, medie: 4,67 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege pentru modificarea mai multor acte legislative.

Printre acestea, se propune modificarea art.16 din Legea nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală în vederea anulării interdicției de control fiscal efectuat asupra agenților economici pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018.

Reamintim că, potrivit prevederilor alin. (1) – (6) din art. 16 al Legii menționate:

(1) Organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal.

(11) Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor în privința cărora, începînd cu 1 ianuarie 2019, s-a constatat, prin decizie definitivă a instanței judecătorești, evaziune fiscală fie prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenționată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare, încălcări ce nu au fost înlăturate conform prescripției organului de control, dacă suma cumulativă a impozitului, a taxei prevăzute de Codul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii sau a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente unui an fiscal depășește:
a) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților micro conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
b) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mici conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 150 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
c) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mijlocii conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 250 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
d) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mari conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 350 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

(12) Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor care, începînd cu 1 ianuarie 2019, au comis repetat, în decursul a 6 luni consecutive, încălcări menționate la  art. 254 și art. 2541 din Codul fiscal.

(2) Organele cu atribuţii de administrare fiscală îşi exercită pe deplin funcţiile de control, verificînd respectarea legislaţiei, începînd cu 1 ianuarie 2018, cu excepțiile prevăzute în prezentul articol.

(3) Pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, organele cu atribuţii de administrare fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului şi/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus ori controale de contrapunere pentru confirmarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus de către un contribuabil, precum și la contribuabilii care au depus, după 1 iulie 2018, dări de seamă fiscale corectate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018.
(4) Serviciul Fiscal de Stat va anula dispoziţiile privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, emise pentru comiterea încălcării prevăzute la art. 253 alin. (1) din Codul fiscal privind neprezentarea documentelor aferente perioadelor de activitate de pînă la 1 ianuarie 2018.
(5) Controalele dispuse prin decizia organului cu atribuții de administrare fiscală pe marginea contestației contribuabilului, inclusiv pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, se vor efectua în modul general stabilit de legislația fiscală.
(6) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra controalelor efectuate de către organele responsabile în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererilor persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei.

Măsurile respective au fost promovate în contextul amnistiei fiscale și acestea urmează potrivit proiectului, a fi abrogate.

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege pentru modificarea mai multor acte legislative.

Printre acestea, se propune modificarea art.16 din Legea nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală în vederea anulării interdicției de control fiscal efectuat asupra agenților economici pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018.

Reamintim că, potrivit prevederilor alin. (1) – (6) din art. 16 al Legii menționate:

(1) Organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal.

(11) Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor în privința cărora, începînd cu 1 ianuarie 2019, s-a constatat, prin decizie definitivă a instanței judecătorești, evaziune fiscală fie prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenționată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare, încălcări ce nu au fost înlăturate conform prescripției organului de control, dacă suma cumulativă a impozitului, a taxei prevăzute de Codul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii sau a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente unui an fiscal depășește:
a) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților micro conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
b) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mici conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 150 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
c) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mijlocii conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 250 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;
d) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mari conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 350 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

(12) Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor care, începînd cu 1 ianuarie 2019, au comis repetat, în decursul a 6 luni consecutive, încălcări menționate la  art. 254 și art. 2541 din Codul fiscal.

(2) Organele cu atribuţii de administrare fiscală îşi exercită pe deplin funcţiile de control, verificînd respectarea legislaţiei, începînd cu 1 ianuarie 2018, cu excepțiile prevăzute în prezentul articol.

(3) Pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, organele cu atribuţii de administrare fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului şi/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus ori controale de contrapunere pentru confirmarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus de către un contribuabil, precum și la contribuabilii care au depus, după 1 iulie 2018, dări de seamă fiscale corectate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018.
(4) Serviciul Fiscal de Stat va anula dispoziţiile privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, emise pentru comiterea încălcării prevăzute la art. 253 alin. (1) din Codul fiscal privind neprezentarea documentelor aferente perioadelor de activitate de pînă la 1 ianuarie 2018.
(5) Controalele dispuse prin decizia organului cu atribuții de administrare fiscală pe marginea contestației contribuabilului, inclusiv pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, se vor efectua în modul general stabilit de legislația fiscală.
(6) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra controalelor efectuate de către organele responsabile în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererilor persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei.

Măsurile respective au fost promovate în contextul amnistiei fiscale și acestea urmează potrivit proiectului, a fi abrogate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...